VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.


Karta öfver Stockholm. - 1904.Gräsnejlika, Statice armeria - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Nytillkommet.

Blidö - Svartlöga. - O. J. Hagelstam 1806.

Blidö - Svartlöga.
Afmätt och Ritad af O. J. Hagelstam år 1806.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar hela Blidö i kartans vänstra halva tillsammans med Oxhalsö. I kartans övre del ser man Norröra och Söderöra. I kartans högra del, Svartlöga.

Pris: 400 SEK - 42015


Bohuslän - Johan Gustaf af Lund 1804.

Bohuslän.
Nyproducerad färgtryckt karta efter äldre handritad karta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en manuskriptkarta från 1804.


Pris: 400 SEK - 42014


Öregrund med inlopp - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Öregrund med inlopp.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar Öregrund på halvön Sunnanö i södra delen av Öresundsgrepen. Kartans hela nordöstra del upptas av Gräsö söder om Djursten. Kartans sydöstra hörn sträcker sig till och med Alnön i syd och Sladdaröns nordvästra udde i öst.

Pris: 400 SEK - 42013


Vätö - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Vätö.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar hela Vätö med omkringliggande vatten såsom Lidöfjärden, Björkfjärden, Norrtäljeviken samt Vätösundet. Förutom Vätö är även Harö, del av mellersta Björkö, Edsgarn, Gräddö-Asken, Eknö, Bergviksholmen m.fl. utritade.

Pris: 400 SEK - 42012


Södra Gräsö - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Södra Gräsö.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar vattnen och skärgården utanför Söderön samt Gräsös södra udde. Raggaröns norra udde i syd, hela Fålön, Furuskär, Ormön, Sladdarön med öarna nord och nordöst om densamma, Idön, Bjurö m.fl. I norr avslutas kartan med Verkfjärden öster om Gräsö och Getskärsudden på västra sidan.

Pris: 400 SEK - 42011


Tips.

von Kiefelstein - Tyskland ca 1800.

von Kiefelstein
Koppargraverad vapensköld, troligen tryckt i Tyskland under tidigt 1800-tal.


Pris: 450 SEK - 37462


Morot, Daucus carota - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.

Morot, Daucus carota
Bilder ur Nordens Flora.
Tredje upplagan 1917-1926.
VÖBAM har samtliga 663 planscher ur C. A. M. Lindmans 'Bilder ur Nordens Flora', 1917-1926.
Planschstorlek ca 15 x 20 cm.


Pris: 100 SEK - 40705 - Se bild.


Ostpreussen, Polen, Kurland samt södra Gotland. - A. Nagaev 1757.

Ostpreussen, Polen, Kurland samt södra Gotland.
KARTA| MORSKAYA AKKURATNAYA| chast baltiskago morya _beregami| kurlyandskimi i pruskimi ischastiyu| ostrova gotlanda ot mysa lyuzerorta| do Dantsiga i mysa Rezergofta, opisana| i vymerena po ukazu EYA| IMPERATORSKAGO VELICHESTVA| v admiralteisko_ kollegïi flota leitenantami Viniovym i _ushshchinym i prochimi v'| 749m. 750m. iv' 751m gode khpolozhenïe beregov' s situ-|atsïeyu vneseno vse karte, kurlyanskikh s novoj| Kurlyanskoj barnvkelevo_a Pruskikh snovykh| shvetskikh i protchikh dostovernykh kart'| a distantsïi ot Lyuzerorta i Goborkha| do Dantsiga polozheny isplavanïei'| pom_nutykh Viniova i Pushchina i prot-|chikhpobekamfunym vlutchim shislenïyam pute,| i_oisv___noj ranosti shitiny, mezh'| lyuzerortami dantsigom, rasmotrena| ivypravlena vvnoe sotoyanïe prvvede|na i sochinena flota kapitanom'| Alexeem Nagaevym | 752 goda.
Grydoroval Georg Unfertsakht'
Size: 746 x 560 mm.

Cartouche and scale in Russian versts and German and Italian miles.
Numerous soundings. Topographic detail on coasts.
Hela Danzigbukten i väst till och med Polska samt Kurländska kusten i ost. Halva Gotland i norr ner till Elbing i syd.

Pris: 12000 SEK - 38382


Äppelviken. - H. Hellberg, A. E. Påhlman 1921.

Äppelviken.
Plankarta över Stockholms stad med omnejd.
Färglitograferad karta.
Tryckt på Generalstabens Litografiska Anstalt 1921.
Skala 1:8.000.
Storlek: 82x51 cm. Kartytans bredd x höjd.
Äppelviken.

Pris: 1500 SEK - 27503


Karlberg - Svecia Antiqua et Hodierna.

Karlberg
»W. Swidde Sculp: Holmiae A:o 1690»
Kopparstick signerat »W. Swidde Sculp: Holmiae A:o 1690».
* I: 71. Karlberg.
Efter teckning av Erik Dahlberg, som ödmjukligen tillägnar drottningen densamma. Vid tiden för planschens gravering ägdes Karlberg av drottning Ulrika Eleonora, av vilken orsak riksvapnet placerats överst å planschen. I bakgrunden synes Mälaren (»Meler Lacus»). Bilden giver ett fågelperspektiv av den stora slottsanläggningen, som då fått ett helt annat utseende än å den närmast föregående planschen. Jfr planscherna I: 72-75

Pris: 2500 SEK - 35612


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Sverige allmänt

Sortera efter: År Pris Titel

Hjälp med sökmotorn.
Landskap & Stockholm

Allt Kartor Sjökort Bilder
Typ av karta:
Typ av bild:
Allt Original Faksimil Utdrag
Inga mappar
Sortera efter: År Pris Titel

Hjälp med sökmotorn.