VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.


Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Åkermadd, Sherardia arvensis - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Nytillkommet.

Blidö - Svartlöga. - O. J. Hagelstam 1806.

Blidö - Svartlöga.
Afmätt och Ritad af O. J. Hagelstam år 1806.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från professor N. G. Schulténs sjömätningsexpedition i Stockholms skärgård åren 1805-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar hela Blidö i kartans vänstra halva tillsammans med Oxhalsö. I kartans övre del ser man Norröra och Söderöra. I kartans högra del, Svartlöga.

Pris: 400 SEK - 42015


Bohuslän - Johan Gustaf af Lund 1804.

Bohuslän.
Nyproducerad färgtryckt karta efter äldre handritad karta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en manuskriptkarta från 1804.


Pris: 400 SEK - 42014


Öregrund med inlopp - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Öregrund med inlopp.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar Öregrund på halvön Sunnanö i södra delen av Öresundsgrepen. Kartans hela nordöstra del upptas av Gräsö söder om Djursten. Kartans sydöstra hörn sträcker sig till och med Alnön i syd och Sladdaröns nordvästra udde i öst.

Pris: 400 SEK - 42013


Vätö - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Vätö.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar hela Vätö med omkringliggande vatten såsom Lidöfjärden, Björkfjärden, Norrtäljeviken samt Vätösundet. Förutom Vätö är även Harö, del av mellersta Björkö, Edsgarn, Gräddö-Asken, Eknö, Bergviksholmen m.fl. utritade.

Pris: 400 SEK - 42012


Södra Gräsö - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.

Södra Gräsö.
Nyproducerad karta efter äldre manuskriptkarta. Tidigare ej utgiven. Underlaget är en grundkarta från Sjömätningskårens mätningar 1810-1811.
Skala: 1:20.000
Storlek: 76x55 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar vattnen och skärgården utanför Söderön samt Gräsös södra udde. Raggaröns norra udde i syd, hela Fålön, Furuskär, Ormön, Sladdarön med öarna nord och nordöst om densamma, Idön, Bjurö m.fl. I norr avslutas kartan med Verkfjärden öster om Gräsö och Getskärsudden på västra sidan.

Pris: 400 SEK - 42011


Tips.

Brånalt - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Brånalt
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 500 SEK - 41661


GRÄSTORP - Ekonomisk karta 1877-82.

GRÄSTORP
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1877-82. Utgiven i faksimil av Skaraborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39160


Gamla svenska mynt - Svecia Antiqua et Hodierna.

Gamla svenska mynt
Kopparstick av W. Swidde 1693.
* I: 8. Gamla svenska mynt, eller såsom den latinska överskriften berättar, »några forna svenska konungars gamla mynt, slagna innan de tre nordiska rikena genom den danska drottningen Margareta förenades till ett rike, varav för alla opartiska tydligt framgår, att tre kronor icke få århundranden före föreningen mellan de tre rikena Sverige, Danmark och Norge voro det svenska rikets egna och särskilda sköldemärke. Originalen till dessa mynt finnas i Elias Brenners svensk-götiska myntkabinett, vilket han under trettio år med stor omsorg och icke ringa kostnad bildat samt beskrivit i en särskild bok» (Brenners Thesaurus nummorum Sueo-Gothicorum, utgiven 1691). Nummer l, som oriktigt uppgives vara ett Olov Trätäljas mynt, är en brakteat och alltså från en senare tid än som angivits; en brakteat är även nummer 4. Numren 2, 3 och 5 -15 äro samtliga oriktigt attribuerade och riktigt endast de i nedersta ramen upptagna, från konung Albrekts tid.

Pris på förfrågan. - 35765


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


'57. LÖFÅNGER. N.M. + N.O.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

57. LÖFÅNGER. N.M. + N.O.
Utan tryckår, ca 1920. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Kåsböle i N till Yttre Skärefjärden i S. Från Vebomarksträsket i V till Bjurö hamn i O. Lövånger mitt på bladet.

Pris: 1300 SEK - 29349


Georges bank and Nantucket Shoals. - Washington D.C. 1913.

Georges bank and Nantucket Shoals.
Nr. 1107
Hydrographic Office.
Litograferat handkolorerat sjökort.
Rättat till 1929.
Ägarstämpel och rättelsestämpel.
Storlek: 102x86 cm. Totalytan bredd x höjd.
Vikning.

Pris på förfrågan. - 40297


Fritext, ämnen

Sortera efter: År Pris Titel

Hjälp med sökmotorn.
Alla ämnen

Sortera efter: År Pris Titel

Hjälp med sökmotorn.