VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

'1. ROSTOJAURE' och '2. NAIMAKKA' - Norra Kartverket.

1. ROSTOJAURE och 2. NAIMAKKA
Norrlands Läns Kartverk 1887. Uppmätt 1883. och '2. NAIMAKKA' Norrlands Läns Kartverk 1887. Uppmätt 1883. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från treriksröset i norr till strax norr om Karesuando i syd.

Pris: 500 SEK - 36168


Hammarskog - Nay 1881.

Hammarskog
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 400 SEK - 30201 - Se bild.


Salomon Jönssons adliga ätt - C. H. Tersmeden ca 1900.

Salomon Jönssons adliga ätt
Inga uppgifter på baksidan av skölden.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37039


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


TÖSSÖ. - Ekonomisk karta 1890-91.

TÖSSÖ.
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1890-91. Utgiven i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39324


Husqvarna Vattenfall. - J. A. Berg 1856.

Husqvarna Vattenfall.
Sverige framstäldt i taflor.
D. F. Bonniers förlag. Em. Baerentzen & Co. Lith. Inst.
Tonlitografi.
Bildytans storlek cirka 28x20 cm.

Pris: 800 SEK - 28069


Enligt Björck & Börjesson, 'sin tids främsta litografiska verk över svenska städer och bemärkta natursköna platser. Planscherna äro tryckta på tjockt papper av bästa kvalitet.' (Björck & Börjesson katalog 190, 1924).


'Upsala'. - Sveriges Geologiska Undersökning. 1869.

Upsala.
Sveriges Geologiska Undersökning. No 31.
Färglitografi.
Skala 1:50.000.
Storlek: 71x46 cm. Kartytan med teckenförklaring.
Vikning.
G:a Uppsala och Uppsala mitt på bladet. Med omkringliggande socknar.


Pris: 1500 SEK - 27771


'Charta Öfwer Sex Hemman Åby Alle... Bråbo Härad och Quillinge Sochn.' - Adolf Castman 1700.

Charta Öfwer Sex Hemman Åby Alle Belägne på Slätlandet uti Bråbo Härad och Quillinge Sochn.

Afmätt Efter Wälb. Fru Elisabet Crusbiörns Begiäran.
Faksimil efter original i Lantmäteriet utan tryckår.
Kartan ritades av Adolf Castman år 1700. Han kallas även för 'Den konstnärlige lantmätaren'.
Storlek: 60x59 cm. Kartytans bredd x höjd.

Pris: 500 SEK - 27811


Ulla Ehrensvärd skriver i 'Kartan i våra hjärtan. Kartografiska sällskapet 100 år 2008' bl.a. följande: 'Castman hade tagit sin lantmätarexamen 1696 och fick uppenbarligen bara en kort tid därefter fru Elisabet Crusebjörns (1638-1709) uppdrag att kartlägga de sex hemmanen norr om Norrköping...'
'Mest iögonenfallande är figuren som sitter i en karmstol till vänster på kartan. Vid närmare eftertanke förstår man att det är ett porträtt av fru Elisabet själv, en myndig dam som ägde flera gårdar i Kvillinge socken och fött nio barn.'.
Det är roligt att notera att de herrar som tidigare beskrivit kartan alltid tagit för givet att det var en mansperson som var avporträtterad och då Kastman själv. Bravo Ulla Ehrensvärd!


Laholm - G. H. Mellin 1840.

Laholm.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37799


Cedercreutz - C. H. Tersmeden ca 1900.

Cedercreutz
Adlad 20/8 1711.
Svensk släkt, förut Folkern & Tersmeden.
Lefver i utlandet.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36555 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Stjernsund - U. Thersner.

Stjernsund
Fordna och närvarande Sverige.
No.9 Litografi. Bilden tecknad av Th. Thersner. Gravör / litograf: Th. Thersner. Tryckt hos Abrah. Lundquist & C:ie
Dalarna

Pris på förfrågan. - 29213Vägvisare för XI Olympiaden i Berlin - 1936Vitag, Rhynchospora alba - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Stockholm - Mentzer ca 1860.

Vägvisare inom Stockholm av T. v. Mentzer.
På P.A. Huldbergs Förlag.
Tredje genomsedda och tillökade upplagan.
Originalet graverat och handkolorerat. Tryckt ca 1860.
VÖBAM's faksimil, högkvalitativt färgtryck i samma storlek som originalet.
Storlek: 67x77 cm, kartytans bredd x höjd.
Gatunamn och kvartersnamn på kartan.
Ångbåtslinjer och båtlinjer inritade, även bryggorna på Södermalm är namngivna och utmärkta.
Telegraflinjerna vilka utgick från Brunkebergstorg är också markerade.
Gränser för polisdistrikt och församlingar, de senare med invånarantal noterade.
Teckenförklaringar och listor över byggnader m.m. samt stadens brandsignaler.

Pris: 900 SEK - 41798 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland, Södermanland, Stockholm


Mentzers karta är inte bara vacker och informativ utan även gjord i en för staden spännande brytningstid. Järnvägen har nyligen kommit till Stockholm i och med västra stambanan vilken nådde staden 1860, men ännu har varken Norra station eller Centralstationen byggts utan endast Södra station, på kartan följdaktligen endast benämnd Station.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.