VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

POSSEBERG - Ekonomisk karta 1883-95.

POSSEBERG
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 39008


Brändström - C. H. Tersmeden ca 1900.

Brändström
Frih. ätten N:355.
Adlad 29/4 1809.
Friherre 26/1 1815.
Intr. 1816.
Svensk släkt.
Förut samma namn.
+2/11 1885.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36539


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Thorsåker - Ferdinand Boberg

Thorsåker. Spannmålsmagasin 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Uppland
Torsåker, herrgård i Stockholms län, Hammarby socken.

Pris: 700 SEK - 28711


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


HÖR. - Ekonomisk karta 1917.

HÖR.
Rikets Allmänna Kartverk. Malmöhus läns Hushållningssällskap 1917. Ritare: Elsa Lagergren. Rekognoserad 1911, 15 av E. P-son Berger, N.O. Olsson, K.H. Wieslander, T. Åberg, G. Afzéen, A.I. Iggbom. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 800 SEK - 39375


von Lantingshausen - C. H. Tersmeden ca 1900.

von Lantingshausen
Frih. ätten N:241.
Adlad 24/4 1651.
Friherre 18/2 1760.
Intr. 1762.
Från Nederländerna, förut Lanting.
+15/6 1817.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36806


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'99. LÖFSTA' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

99. LÖFSTA
Generalstaben 1878. Gr Steffens, Wennersten, och Pettersson. Stockholms länsdel uppmätt 1876, Uppsala 1847, översedd 1876.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från kustområdet Gävlebukten och Öregrundsgrepen i N till Strömsberg och Forsmark i S (båda i kartkant). Från Älvkarleö i V till norra delen av Gräsö i O.

Pris: 600 SEK - 30069


Sölvesborg - Blekinge läns hushållningssällskap 1913-22.

Sölvesborg
Ekonomisk karta över Blekinge län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1913-19.
Skala 1:20 000.
Utgiven på bekostnad av Blekinge Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
1913-1922.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 53x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 1500 SEK - 41591


'Geometrisk charta öfver Gästrikland...' - 1789.

Geometrisk charta öfver Gästrikland.
Sammandragen under Landshöfdingen och Commendeuren af Kongl. Nordstjerne Orden Högvelborne Herr Greve F.A. U.Cronstedts inseende utaf Herrar ingenieurer Laeneus och Lake år 1789. Ritat af Insulander, Grafverat af Gillberg.

Bildyta bredden x höjden: 49,5x64 cm.
Koppargraverad 1789.
Gränskolorerad för hand.
Inlagd i syrafri passepartout.
Den rara kartan i mycket gott skick.
Tar bl.a. upp: Kyrkor, Säterier, Byar och Hemman, Gästgivaregårdar, Masugnar, Järnbruk, Tullkvarnar och Sågkvarnar.

Pris: 4000 SEK - 27562


Grythytte och Hellefors härad af Kartografiska Corpsen åren 1865-68.

Grythytte och Hellefors härad af Kartografiska Corpsen åren 1865-68.
Örebro län.
Rikets ekonomiska karteverk.
Färglitograferad och handkolorerad karta i två blad.
Storlek: ca 48x133 cm totalt, kartytans bredd x höjd.
Sammansatt och uppfodrad på väv, lackad.
Socknar: Grythyttan, Hällefors
Detta härad är egentligen en bergslag.

Pris: 3000 SEK - 41846


Farsta - Ferdinand Boberg

Farsta. Huvudbyggnaden 1923.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Södermanland

Pris: 800 SEK - 28581


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.Stockholm - Mentzer ca 1860.Hertigdömet Västergötlands vapen - Svecia Antiqua et Hodierna.


Stockholm - Mentzer ca 1860.

Vägvisare inom Stockholm av T. v. Mentzer.
På P.A. Huldbergs Förlag.
Tredje genomsedda och tillökade upplagan.
Originalet graverat och handkolorerat. Tryckt ca 1860.
VÖBAM's faksimil, högkvalitativt färgtryck i samma storlek som originalet.
Storlek: 67x77 cm, kartytans bredd x höjd.
Gatunamn och kvartersnamn på kartan.
Ångbåtslinjer och båtlinjer inritade, även bryggorna på Södermalm är namngivna och utmärkta.
Telegraflinjerna vilka utgick från Brunkebergstorg är också markerade.
Gränser för polisdistrikt och församlingar, de senare med invånarantal noterade.
Teckenförklaringar och listor över byggnader m.m. samt stadens brandsignaler.

Pris: 900 SEK - 41798 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland, Södermanland, Stockholm


Mentzers karta är inte bara vacker och informativ utan även gjord i en för staden spännande brytningstid. Järnvägen har nyligen kommit till Stockholm i och med västra stambanan vilken nådde staden 1860, men ännu har varken Norra station eller Centralstationen byggts utan endast Södra station, på kartan följdaktligen endast benämnd Station.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.