VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Moheda - Ferdinand Boberg

Moheda. Klockstapeln 1922.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Småland

Pris: 600 SEK - 28544


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Alingsås stadskyrka, Kullings kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Alingsås stadskyrka kyrka, Kullings kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 310.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Alingsås stadskyrka (3,210 inv.) är belägen i nordvästra delen af staden, omgifven af höga almar och lönnar. Den är tämligen stor, byggd vid midten af 1600-talet, hade vid början af 1700-talet stapel, ombyggdes vid slutet af samma århundrade och erhöll torn. Kyrkan är täckt med tegel, tornet med koppar. Teckningen är tagen från sydost. Grafvården midt för dörren, prydd med svärd och ring omslutande två händer, (götiska förbundets tecken) är rest till minne af den store fosterlandsvännen Jonas Alströmer.

Pris: 200 SEK - 35834


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Humla, Redvägs kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Humla kyrka, Redvägs kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 277.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Humla annexkyrka (323 inv.) ligger nära väster om landsvägen och 0,5 km. öster om Ulricehamnsbanan. Den är liten, byggd 1889 i rundbågsstil, täckt med tegel. Koret är litet med tresidig altarvägg och täckt med svart plåt. Fönsterposterna äro grönmålade. Kyrkans läge är i nordost och sydväst.

Pris: 200 SEK - 35954


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Charlottenburg och Krokeks klosters ruiner - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Charlottenburgh» och »Ruinae Monasterii Krookeek»
»J. V. D. Aveelen Sc. Holmiae 1706»
Kopparstick signerat »J. V. D. Aveelen Sc. Holmiae 1706».
* III: 17. Charlottenburg och Krokeks klosters ruiner.
Å bilden av Charlottenburg namngivas Motala kyrka (»Motala kiörka») och Motala ström (»Motala fluv»). Den lilla kyrkan invid ruinerna av Krokeks kloster är nu försvunnen.

Pris på förfrågan. - 35727


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Avbildning av det storartade och sköna Sjö slott från öster - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Delineatio magnifici pulcherrimiq: Palatii Siöö qua Orientem spectat»
Kopparstick av W. Swidde 1696.
* I: 137. Avbildning av det storartade och sköna Sjö slott från öster.
Det ståtliga slottet, som väl förtjänar de epitet, som tillagts det, är uppfört av greve Johan Gabriel Stenbock efter ritningar av Nikodemus Tessin d. ä. Överst synes byggherrens vapensköld.

Pris på förfrågan. - 35643


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Norberg - Ferdinand Boberg

Norberg. Gruvfogdebostället vid Kärrguvan 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Västmanland

Pris: 600 SEK - 28811


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'52. UPPERUD. S.O.' - Konceptkarta, Södra Kartverket.

52. UPPERUD. S.O.
1926. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från norra vattendelaren i Vänern i N till Tådene i S. Från Östra Järn och Vaholmsviken i V till Rackeby i O.

Pris: 1000 SEK - 29485


Mariestad - Ferdinand Boberg

Mariestad. Brunn norr om kyrkan 1923.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Västergötland

Pris: 600 SEK - 28313


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


NÅRSKA SKOGSBYGD - Ekonomisk karta 1890-97.

NÅRSKA SKOGSBYGD
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1890-97. Utgiven i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39243


FJÄLLRÄMMEN - Ekonomisk karta 1883-95.

FJÄLLRÄMMEN
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38859Vägvisare för XI Olympiaden i Berlin - 1936Verdelet de Fornoy - C. H. Tersmeden ca 1900.


Karta öfver Stockholm. - 1904.

Karta öfver Stockholm utgifven af Svenska Turistföreningen 1904.
Andra upplagan.
VÖBAMs faksimil, färgtryck.
Något förstorad från originalet.
Storlek. 52x46 cm, kartytans bredd x höjd.
Infällda kartor: 'Djurgården', 'Staden inom broarne'
Med ångbåtsrutter inom staden och dess närområde.
Gatunamn utsatta.

Pris: 300 SEK - 41763 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


Kartan över Stockholm med dess klara färger är ett bra exempel på dåtidens färgsättning och tryck. Kartan ser vid en snabb anblick ut att vara i det närmaste modern med sitt utsnitt. Hela Kungsholmen är utritad på kartan, likaså Södermalm med Danviken, Bellevueparken med södra Brunnsviken och på en infälld karta södra Djurgården. Vid närmare granskning ser man dock att det enda på västra Kungsholmen är i princip Konradsberg, Marieberg, Stora Hornsberg och Kristineberg. Så är ett enda kvarter inritat i mitten av Lindhagensgatan. Likaså är hela Eriksberg i det närmaste obebyggt och inramat av Norra Latin, Stockholms cellfängelse (sedermera rivet och ersatt med gamla KTH arkitektur) och gatorna Odengatan och Östermalmsgatan, den senare dragen ända fram till den förra. Norr om Karlbergsvägen och Vanadisvägen är det i det närmaste obebyggt fortfarande och stadens huvudvägar från norr är alltjämt Norrtullsgatan och Roslagsgatan.
Staden är i stora delar igenkännlig för den nutida innevånaren men kartan innehåller en hel del roliga små överraskningar.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.