VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

'Port of Stockholm' - The London Magazine andra halvan av 1700-talet.

'A chart of the Port of Stockholm, Capital of the Kingdom of Sweden.'
'For the London Mag:'
Handkolorerad faksimil på akvarellpapper av kopparstickad karta ur The London Magazine.
Kraftigt förstorad.
Storlek: 73x41 cm, kartytans bredd x höjd.
Kartan visar Stockholm med dess skärgård ut till och med Vindö. I norr sträcker sig kartan till och med Södra Ljusterö, större delen av Stora Värtan förutom Tornön. I syd avslutas kartan strax söder om Strömma kanal. På kartan är bl.a. Brahelund utmärkt, den fastighet där Gustav III senare lät bygga Haga slott. På Norra Djurgården är en större skans utritad. Kartan är till stor del korrekt men Lidingö tros hänga samman med fastlandet i väst. Vaxö och Vaxholm är märkligt nog dock utlämnat, Rindö, Skarpö och Resarö finns däremot.
Farlederna in till Stockholm är utmärkta, dels den inre som går innanför Vindö upp och förenar sig med den som kommer österifrån innan Lindalssundet samt den norrifrån som går norr om Fåglarö och förenar sig med de övriga två efter Lindalssundet. Samma farleder som fortfarande används in till Stockholm.

Pris: 1500 SEK - 39859


Faksimil av en sällsynt karta publicerad i The London Magazine vilken var huvudsakligen för affärsfolk.


Ekensberg - U. Thersner.

Ekensberg
Fordna och närvarande Sverige.
Originalteckning 1827
Södermanland

Pris på förfrågan. - 28981


STÖPSJÖN - Ekonomisk karta 1883-95.

STÖPSJÖN
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38914


Harg - Östhammar. - 1878-1880.

Harg - Östhammar.
Särskilt utfört utdrag ur kartorna '92. Östhammar' och '93. Grisslehamn'.
Båda utgivna i kopparstick och med handkolorering. Upplaga mindre än 50 exemplar.
Utdragen är sammanfogade med Harg i mitten. Visar situationen i området under senare 1800-talet.
Förstorade 200% och liggande i färg på 160 grams papper. Skala 1:50.000.
Storlek: 55x41,5 cm. Bredden x höjden.
Levereras med tryckt teckenförklaring samt skriven berättelse om orginalkartan och kartutdraget, daterad och undertecknad.

Pris: 800 SEK - 27777 - Se bild.


Kartorna hörde till de sista i Sverige officiellt utgivna med den äldre tekniken koppargravyr och handmålning.


SÄLSJÖN - Ekonomisk karta 1883-95.

SÄLSJÖN
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38909


Fältkarta: Älvdalens skjutfält. - Rikets allmänna kartverk 1964.

Älvdalens skjutfält.
Färgtryckt karta. Teckenförklaring i marginalen.
Delar av 15 D Särna SO, NO och 15 E Älvho SV, NV.
Skala 1:50.000
Rättad till 1976.
Tryckt i slutet av 70-talet alt. tidigt 90-tal.
Storlek: 74x82 cm.
Vikningar,
Kartan visar hela Muskö och Gålö, nästan hela Utö samt även Södertälje med Mörkö och Landsort.

Pris: 600 SEK - 41698


Sällsynt. Kartan fick ej säljas i vanliga handeln.


KORNSJÖN. - Ekonomisk karta 1890-91.

KORNSJÖN.
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1890-91. Utgiven i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39326


S:t Olai kyrka - Stockholm 1872-1874.

S:t Olai kyrka i Norrköping
pl. VI
Märkligare Svenska kyrkor
Färglitografi.
Storlek: ca 20x14 cm, bildytans bredd x höjd.

Pris: 300 SEK - 27964


Westerstrand, Per - P.B. Eklund 1891-1905.

Westerstrand, Per
Tryckt på Centraltryckeriet i Stockholm och utgivna under åren 1891-1905.
Till porträttet medföljer en kort biografi.
Storlek bildytan ca. 13x16,5 cm.
Tonlitograferat porträtt inom Par Brikolls historia.

Pris: 300 SEK - 38177


Norrköping - G. H. Mellin 1840.

Jernbron i Norrköping.

Planchen äro utförd efter teckning af herr Kaptenen L. W. Kylberg.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37968Vägvisare för XI Olympiaden i Berlin - 1936Gulldraba, Draba alpina - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Karta öfver Stockholm. - 1904.

Karta öfver Stockholm utgifven af Svenska Turistföreningen 1904.
Andra upplagan.
VÖBAMs faksimil, färgtryck.
Något förstorad från originalet.
Storlek. 52x46 cm, kartytans bredd x höjd.
Infällda kartor: 'Djurgården', 'Staden inom broarne'
Med ångbåtsrutter inom staden och dess närområde.
Gatunamn utsatta.

Pris: 300 SEK - 41763 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


Kartan över Stockholm med dess klara färger är ett bra exempel på dåtidens färgsättning och tryck. Kartan ser vid en snabb anblick ut att vara i det närmaste modern med sitt utsnitt. Hela Kungsholmen är utritad på kartan, likaså Södermalm med Danviken, Bellevueparken med södra Brunnsviken och på en infälld karta södra Djurgården. Vid närmare granskning ser man dock att det enda på västra Kungsholmen är i princip Konradsberg, Marieberg, Stora Hornsberg och Kristineberg. Så är ett enda kvarter inritat i mitten av Lindhagensgatan. Likaså är hela Eriksberg i det närmaste obebyggt och inramat av Norra Latin, Stockholms cellfängelse (sedermera rivet och ersatt med gamla KTH arkitektur) och gatorna Odengatan och Östermalmsgatan, den senare dragen ända fram till den förra. Norr om Karlbergsvägen och Vanadisvägen är det i det närmaste obebyggt fortfarande och stadens huvudvägar från norr är alltjämt Norrtullsgatan och Roslagsgatan.
Staden är i stora delar igenkännlig för den nutida innevånaren men kartan innehåller en hel del roliga små överraskningar.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.