VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Väddö och Häverö skeppslag. Kartlagt 1905.

Väddö och Häverö skeppslag.
Flerfärgslitografiskt stentryck.
Tryckt 1910. 2 blad.
Skala 1:50.000.
Rikets allmänna kartverk, ekonomiska avdelningen.
Bladets kartyta c:a 50 x 70 cm bredden x höjden.
Socknar: Häverö, Singö, Väddö.

Pris: 2500 SEK - 27724 - Se bild.


S:t Pauli kyrka. - O. A. Mankell 1884.

S:t Pauli kyrka.
O.A. Mankell pinx et lith.
Central-Tryckeriet Stockholm.
1884.
Färglitograferad plansch ur 'Göteborg. Aquarelle lithografier. 1884.'
Storlek: 19x24 cm. Bildytans bredd x höjd.
Belägen strax utom den egentliga staden, är kyrkan byggd uti s. k. rohbau, efter ritningar af arkitekten Adrian Peterson, och blef färdig 1882.
Grundläggningen och stommens uppförande hafva verkstälts af byggmästarefirman Bülow & C:o, det öfriga byggnadsarbetet af byggmästaren Abr. Pehrsson.

Pris: 800 SEK - 41401 - Se bild.


'Karta öfver provinsen Helsingland uti Gefleborgs län.' - Widmark 1851.

Karta öfver provinsen Helsingland uti Gefleborgs län.
Författad och utgifven af P. H. Widmark, Förste Landtmätare. 1851. Förändringar intill 1864.
Infällda stadsplaner över 'Söderhamn' och 'Hudiksvall'.
Koppargraverad och handkolorerad karta.
Storlek: 84x80 cm, bredd x höjd.
I rutor på väv.
Två tabeller över dels 'Juridisk, Ecclesiastik och Admistrativ indelning' samt 'Militärisk inledning'.

Pris: 4000 SEK - 41704


'Ytter Hogdals Socken tillhör nu Jemtlands Län.'


'88. EKSHÄRAD. N.V.' - Konceptkarta, Södra Kartverket.

88. EKSHÄRAD. N.V.
1913. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Buberget och Stölleberget i N till Hålsjöberget och Bäcklidsberget i S. Från Norra Kullberget i V till Skackelåsberget i O. Klarälvens lopp från Ändenäs till Loffstrand.

Pris: 1100 SEK - 29522


Konga - Blekinge läns hushållningssällskap 1913-22.

Konga
Ekonomisk karta över Blekinge län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1913-19.
Skala 1:20 000.
Utgiven på bekostnad av Blekinge Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
1913-1922.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 53x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 500 SEK - 41548


Årås - U. Thersner.

Årås
Fordna och närvarande Sverige.
Originallavering. Bilden tecknad av Th. Thersner 1826
Västergötland

Pris på förfrågan. - 29310


Djursdala - Ferdinand Boberg

Djursdala. Kyrkan och stapeln 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Småland

Pris: 700 SEK - 28521


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Fittja - Ferdinand Boberg

Fittja. Gästgivaregården 1917.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Södermanland
Botkyrka socken, Svartlösa härad.

Pris: 700 SEK - 28583


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Skinnskattebergs Bruk - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

211. Skinnskattebergs Bruk. Skinnskatteberg, Västmanland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
7 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Wilhelm Hisinger.

Pris: 1500 SEK - 29767


'Charta öfver Östergötlands NordWästra Del. - M. Wallberg 1805.

Charta öfver Östergötlands NordWästra Del.

Efter påliteliga mätningar författad 1805 af M. Wallberg.
Storlek: 60x92 cm.
Med gårdsgränser samt mantalens storlek angivet.

Pris: 12000 SEK - 27807Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.'Kytö - Tallörn' - Finland 1934.


Byggnad vid Kungsportsavenyen. Hörnet af Christinelundsgatan. - O. A. Mankell 1884.

Byggnad vid Kungsportsavenyen. Hörnet af Christinelundsgatan.
O.A. Mankell pinx et lith.
Central-Tryckeriet Stockholm.
1884.
Färglitograferad plansch ur 'Göteborg. Aquarelle lithografier. 1884.'
Storlek: 25x20 cm. Bildytans bredd x höjd.
Huset eges af grosshandlaren Schlesinger, blef färdigt 1881 och är byggdt af byggmästarefirman N. Andersson & C:o efter ritningar af arkitekten Adrian Peterson.

Pris: 800 SEK - 41414 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Västergötland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.