VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

91. Kiruna - 1949

Förslag till ändring av stadsplanen för del av Kiruna stad.
Tryckt 1949.
Skala 1: 1.000
Kopia.
Fem blad samt två delblad.
Vikt.
Stämpel 'Högsta Domstolen'

Pris: 1200 SEK - 30334


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Östanå - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Östanåå»
Kopparstick av W. Swidde 1692.
* I: 120. Östanå.
Vapnen tillhöra presidenten friherre Fabian Wrede och hans maka friherrinnan Beata Kruus, som vid 1600-talets slut uppfört dessa nu försvunna byggnader.

Pris på förfrågan. - 35669


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Lindesberg - G. Ljunggren 1862.

Lindesberg
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 36,5 x 45 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 1700 SEK - 27250


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


Storkyrkan i Stockholm - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

238. Storkyrkan i Stockholm.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
13 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: J. O. Wallin, C. P. Hagberg, A. Z. Pettersson, C. M. Fallenius, F. Fehr och J. F. Håhl.

Pris: 900 SEK - 29792


'Förslag till tunnellinje under Norrmalm.' - Stockholm 1906.

Förslag till tunnellinje under Norrmalm. För inledande af förstadsbanor från Sundbyberg Djursholm m.fl.
Stockholm i november 1906.
Arbetet utfört av civilingeniör, Fil. Lic. Erik Winell på Kommunikationstekniska byrån, Stockholm.
Mapp med bilagorna 5-16. De första fyra saknas, varav tre var kostnadsförslag, bilaga fyra var en översiktsriktning. I övrigt komplett.
Bilaga 5, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm med slutpunkt vid Brunkebergstorg. Längdprofil.' Storlek: 199x38 cm.
Bilaga 6, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm med slutpunkt vid Norra Bantorget. Längdprofil.' Storlek: 114x38 cm.
Bilaga 7, 'Förslag till eventuell tunnellinje i Sveavägen. Längdprofil.' Storlek: 122x38 cm.
Bilaga 8, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. Normalsektioner.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm.
Bilaga 9, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) Detaljplan öfver Sundbybergs- och Djursholmslinjernas anslutning till den gemensamma tunnellinjen.' Skala 1:500. Storlek: 67x92 cm.
Bilaga 10, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) A-linjen.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Sektionsritningar.
Bilaga 11, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) B-linjen.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Sektionsritningar.
Bilaga 12, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) Detaljplan af spårkorsningen under Ynglingagatan.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Planritning.
Bilaga 13, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) C-linjen.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Sektionsritningar.
Bilaga 14, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) C-linjen.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Sektionsritningar.
Bilaga 15, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) C-linjen.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Sektionsritningar.
Bilaga 16, 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm. (Slutpunkt vid Brunkebergstorg.) C-linjen.' Skala 1:100. Storlek: 67x46 cm. Sektionsritningar.
Samtliga ritningar i färg.
Tillhörande häfte å 8 blad, första bladet Erik Winells brevpapper. 'Förslag till tunnellinje under Norrmalm för inledande af förstadsbanor från Sundbyberg, Djursholm m.fl. platser, på uppdrag utarbetadt af Civilingeniören Erik Winell. Stockholm i november 1906.'
Brev undertecknat Erik Winell till 'Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget' på den förres brevpapper.

Pris: 4000 SEK - 27466


130. Mariefred - 1905

Karta öfver Mariefred 1905.
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
47,5x37 cm.
Med 1 vikning.
Med ägarstämpel.

Pris: 400 SEK - 30373


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Inteckningsbolaget. Palinska huset - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

106. Inteckningsbolaget. Palinska huset, hörnet av Gustav Adolfs torg och Malmtorgsgatan, Stockholm.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
7 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: John Ahlberg och I. H. Palme.

Pris: 1500 SEK - 29667


Stockholms Intecknings & Garanti Aktiebolag


'Gusum.' - Gustaf Pabst 1870-1879.

'Gusum.'
Sveriges industriella etablissementer. Plansch nr. XVIII.
Färglitograferad plansch ur 'Sveriges industriella etablissementer' av Gustaf Pabst.
Utgiven ca 1870-1879.
Storlek: 22x14,5 cm, bildytans bredd x höjd, med marginaler 31x23,5 cm.

Pris på förfrågan. - 39713 - Se bild.


Gustaf Pabst bilder ur 'Sveriges industriella etablissementer' utgör kanske höjdpunkten
av industribilder i Sverige. Färglitografierna är vackra och inbjudande och bildernas
komposition är överlag genuint trevlig.


'5. SOPPERO' - Norra Kartverket.

5. SOPPERO
Norrlands Läns Kartverk 1888. Uppmätt 1880, 82-84. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Liinakero i nord till Taavinunnanen i syd, Vittangijärvi i väst till Lannavaara i ost.

Pris: 500 SEK - 36175


'65. SÄFSTAHOLM' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

65. SÄFSTAHOLM
Topografiska Corpsen utan årtal. Utan gravör. Örebro länsdel uppmätt 1834, Nyköping 1849 och Östergötland 1873.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Stora Mellösa och Sältäppan i N till Asketorp i S. Från Kumla kyrkby i V till Östra Vingåkers kyrkas omgivningar i O. Med sjön Sottern, Brevens Bruk och Högsjö kyrka mitt på bladet. En av verkets äldsta kartor.

Pris: 500 SEK - 30023Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.Estlands kust med Ekholmen. - A. Nagaev 1757.


'Charta Öfver Wästerbottn och Svenske Lappmarcken.' - S. G. Hermelin 1796.

Charta Öfver Wästerbottn och Svenske Lappmarcken.
På BergsRådet, Friherre S. G. Hermelins anstalt och omkostnad, efter äldre och nyare Chartor samt observationer vid en Resa år 1795, Författad af Anton Swab, Bergsmästare vid Stora Kopparberget och Ledamot af K. S. Vet. Acad., och af Clas Wallman Marchschneider vid K. Bergs. Colleg. Af den sistnämnde vidare tilökad år 1796.
Färgtryckt faksimil, förminskad från originalet.
Storlek: 50x48 cm. Kartytans bredd x höjd.
koloreringen visar förutom Västerbotten och Norrbotten även Åsele lappmark, Umeå lappmark, Piteå lappmark, Luleå lappmark, Torneå lappmark samt Kemi lappmark.
Bl.a. även pastorat utmärkta.

Pris: 300 SEK - 41395 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Västerbotten Norrbotten


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.