VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Tidö - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Tidöön»
»J. v. d. Aveelen sc. Holmiae 1702»
Kopparstick signerat J. v. d. Aveelen sc. Holmiae 1702».
* II: 43. Tidö.
Denna praktfulla, ännu väl bevarade slottsbyggnad från den yngre Vasatiden byggde Nikodemus Tessin d ä. åt tidens store statsman Axel Oxenstierna. De Oxenstiernska och Bååtska vapnen överst å planschen äro rikskanslerns och hans makas. Planschens övre hälft visar slottets stora borggård från norr, den nedre slottet från söder, »meridiem versus». Därå utmärkas vid Mälaren (»Meeler Lacus»), Rosendahl och Oldenburg, delvis en rest av ett medeltidshus, samt i bakgrunden Dingtuna kyrka.

Pris på förfrågan. - 35719


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Green af Rossö - C. H. Tersmeden ca 1890.

Green af Rossö
Faksimil i format A3 på 160 grams papper i färg.

Pris: 300 SEK - 37646 - Se bild.


'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk'


Skara domkyrka, Domprosteriet. - E. Wennerblad 1890.

Skara domkyrka kyrka, Domprosteriet.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 1.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Skara domkyrka (4,766 inv.) belägen i stadens medelpunkt och dess största byggnad, uppfördes i midten af 1100-talet i romansk stil, ombyggdes under förra hälften af 1300-talet i götisk stil, skadades sedan af eldsvåda m. m. samt undergick flere förändringar. Vid midten af 1700-talet började den ombyggas i renässansstil, men endast södra korsarmen blef på detta sätt förändrad. Tornen i väster fingo 1809 platta tak; sidokoret i söder, öster om korsarmarna, fullbordades 1848, och sedan undergick kyrkan ingen förändring förrän 1872, då norra tornets öfre del nedtogs. Den nedtagna stenen lades norr om tornet och synes på teckningen, som är tagen från sydväst, till vänster om kyrkan. I staden, som fordom var mycket större än nu, funnos i katolska tiden utom domkyrkan: Petri, Laurentii och Nikolai kyrkor. Österut vid Götala fanns sedan slutet af 1100-talet en kyrka och västerut några kapell, Annas och Korskapellen. Vid Hospitalsgården låg den Hel. Andes kapell, hvilken begagnades från början af 1400-talet till 1832. (Allmänt bekant torde vara, att domkyrkan på 1890-talet restaurerades i götisk stil och därefter blef en av Sveriges vackraste kyrkor.)

Pris: 200 SEK - 36065


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Rudensköld - C. H. Tersmeden ca 1900.

Rudensköld
Frih. ätten N:227.
Adlad 23/5 1719.
Friherre 16/12 1747.
Intr. 1752.
Svensk släkt, förut Rudèn.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37022


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'Berednings-utskottets förslag till Regleringsplan öfver Kungsholmen 1879' - Plan-, regleringskarta. Stockholm 1879.

Berednings-utskottets förslag till Regleringsplan öfver Kungsholmen 1879.
Plan-, regleringskarta.
Storlek, bredd x höjd: 73x52 cm.
Nedsmutsat blad med reva.
Tryckt i färglitografi hos Generalstabens Litografiska Anstalt.
Kartan har skalor angivna i meter och fot.

Pris på förfrågan. - 27485


Barnängens - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

8. Barnängens. Aktiebolaget Barnängens Fabrik. Bondegatan, Stockholm.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
18 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Wm. Holmström, Axel Backman och Eric Holmström.


Pris: 1500 SEK - 29576


Ruiner av den gamla folkungaborgen Ymseborg i Fägre pastorat i Västergötland och avbildning av den gamla så kallade Ingemo källa, där ofta under forntiden och katolska tiden penningar offrades åt gudar och helgon - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Rudera vetustae arcis Ymseborg Folchungorum quondom Sedis sitae in Pastoratu Fagerijd Vestrogothiae» ocb »Effigies vetusti fontis dicti Yngemo kiälla ad quem olim gentilismi et Papismi temporibus frequentes fiebant munusculorum oblationes Diis et Sanctis»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1705.
* III: 72. Ruiner av den gamla folkungaborgen Ymseborg i Fägre pastorat i Västergötland och avbildning av den gamla så kallade Ingemo källa, där ofta under forntiden och katolska tiden penningar offrades åt gudar och helgon.
På bilden av Ymseborg namngives sjön Ymsen, »Ymsen Lacus».

Pris på förfrågan. - 35695


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Norra Björke, Wäne kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Norra Björke kyrka, Wäne kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 39.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Norra Björke annexkyrka (878 inv.) är medelstor; till sin äldsta del troligen från 1100-talet tillbyggdes hon vid midten af 1700-talet, hvarvid hon i öster förändrades, samt erhöll större fönster. Stapeln är 1818 byggd öfver den gamla kyrkogårdsporten. Teckningen framställer södra sidan.

Pris: 200 SEK - 36029


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Ekonomiska kartor - Kristianstads län - 1924-1936.

Från Hallands väderö till Sandhammaren.
Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Utgivna av Kristianstads läns Hushållningssällskap (KHS).
Kartorna har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm.
Skala 1:20.000.
Teckenförklaring på sidan av kartbladet.
Priserna varierar från 200:- upp till 800:- styck beroende på område och skick.

Pris på förfrågan. - 27620


Hävla - Ferdinand Boberg

Hävla. Räckhammaren 1920.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Östergötland

Pris: 500 SEK - 28882


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.'Neder Torneå' - C. P. Hällström 1817.


'Charta öfver Gästrikland och Hellsingland.' - Hermelin 1796.

Charta öfver Gästrikland och Hellsingland.

Af Ingenieuren Olof Insulander År 1796. Utgifven af Frih. S. G. Hermelin.
Färgtryckt faksimil. Förminskad från originalet.
Storlek: 47x51 cm. Kartytans bredd x höjd.
Koloreringen visar Norra Hälsingland, Södra Hälsingland och Gästrikland.
Socknar utmärkta.

Pris: 300 SEK - 41385 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Hälsingland, Gästrikland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.