VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

'Ekeby' - Stadsplanekarta 1934-1939.

Nr. 20. Ekeby.
Stadsplanekarta 1934-1939.
1937. Med höjdkurvor.
Karta utgiven av Stockholms Stadsingenjörskontor.
Stort blad i liggande format A1.
Storlek ca 90x60cm, bredd x höjd.
Svartvita tryck.
Skala: 1:2000.
Mycket gott skick.
Del av Bromma och Spånga s:r.

Pris: 600 SEK - 27419


Ängelsberg - Ferdinand Boberg

Ängelsberg. Det inre av hyttan 1915.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Västmanland

Pris: 600 SEK - 28854


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Västerbottens län. - 1976.

Västerbottens län.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1976.
Färgtryckt karta.
Skala 1:400.000
Storlek: 91x82 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring.
Planoexemplar, vikning.

Pris: 400 SEK - 38659


Ribbingshof - Ferdinand Boberg

Ribbingshof. Ena flygeln 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Östergötland

Pris: 600 SEK - 28890


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Lund - G. H. Mellin 1840.

Lund, med utsigt öfver Sundet.
Längst bort i bakgrunden synas tornen af Köpenhamn, och på den framskjutande udden till venster Malmö.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37834


Eskilstuna - G. Ljunggren 1862.

Eskilstuna
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 41,5 x 53,5 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 2000 SEK - 27222


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


LEKVATTNET - Ekonomisk karta 1883-95.

LEKVATTNET
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38853


'Sista studentexamen. Hinc illae lacrimae'. - ca 1860-talet.

Sista studentexamen. Hinc illae lacrimae
12 motiv omgärdande ett större. Alla med episoder ur studentlivet ritade i skämtsamma, bisarra scener. Motiven med korta texter på danska, latin, svenska, engelska och franska. Bilderna kantade av lövverk. Upptill Nordstjernan med kvinna hållande under ärmen texten 'Lund'. Byggnad med texten 'Conjuncta valent'. Texter med läroämnen, figurer i olika situatiner samt tryckt årtalet 1864.
Ingen tryckort eller tryckår angiven. Stentryck sannolikt under 1860-talet.
Storlek: 61,5 x 45,5 cm.

Pris: 500 SEK - 30102


'Åtvidaberg'. - Sveriges Geologiska Undersökning. 1924.

Åtvidaberg.
Sveriges Geologiska Undersökning. Ser. Aa. No. 155.
Färglitografi.
Skala 1:50.000.
Storlek: 69x50 cm. Kartytan med teckenförklaring.
Vikning.
Sjöarna Järnlunden och norra delen av Åsunden i kartans vänstra del. Åtvidaberg i kartans övre högra del.

Pris: 1500 SEK - 27822


Stockholm, avståndskarta över staden med grannkommuner. - Ca. 1910.

Stockholm, avståndskarta över staden med grannkommuner.
Avståndskarta utan titel men med teckenförklaring.
'Kartan är grundad på Allmänna kartverkets mätblad i skala 1:20.000 och sammandragen af Kartograf Herman Markman samt granskad af Major A. R. Kruuse'.
Färglitograferad ca. 1910?
På rutor och väv.
Storlek: 93x76 cm. Totalytan bredd x höjd.
Vikt.
Kartan sträcker sig drygt 1 mil norrut, västerut och söderut. Österut sträcker sig kartan drygt 1,5 mil.

Pris: 1200 SEK - 27498Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734'Kattegatt. Tylön - Kullen.' - Stockholm 1930.


Stockholm 1801. - J. F. Martin.

Stockholm 1801.
Ritadt och graveradt af J. F. Martin.
Handkolorerad faksimil.
Storlek: 62x33 cm, bildytans bredd x höjd.

Pris på förfrågan. - 41344 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.