VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

von Rosenstedt - C. H. Tersmeden ca 1900.

von Rosenstedt
Adlad 26/1 1651.
Från Pommern, förut Endersson.
Lefver i utlandet (?).
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37011


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Rösjöholm - U. Thersner.

Rösjöholm
Fordna och närvarande Sverige.
No.41 Gravyr. Bilden tecknad av U. Thersner 1817. Gravör / litograf: C. F. Akrell 1821
Skåne

Pris på förfrågan. - 29177


Bosjökloster - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

25. Bosjökloster. Bosjöklosters socken, Skåne.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
6 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Friherre Lave Beck-Friis och friherrinnan Sigrid Beck-Friis f. Barnekow. Bosjö klosterkyrka exteriört och interiört samt slottet exteriört.

Pris: 1500 SEK - 29590


Siene, Kullings kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Siene kyrka, Kullings kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 337.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Siene annexkyrka (573 inv.) är liten, ligger öster om landsvägen, är till sin äldre del troligen från 1100-talet, men tillbyggdes och förändrades i öster 1772. Den tämligen höga stapeln från 1700-talet står sydost om kyrkan. Teckningen är tagen från sydväst. I kyrkoväggen synes insatt en grafsten öfver en Kämpe.

Pris: 200 SEK - 36061


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Hägernäs - Ekonomisk karta 1907-10 / 1913-17.

Hägernäs
Rikets Allmänna Kartverk. Ekonomiska Afd.
Färglitograferade ekonomiska kartor över Västmanlands län.
Kartorna är uppmätta under åren 1907-1910 , tryckta 1913-1917 vid Generalstabens Litografiska Anstalt.
Storlek: ca 60x45 cm. Kartytans bredd x höjd.
Skala 1:20.000.

Pris: 1000 SEK - 39058


'104. BINGSJÖ' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

104. BINGSJÖ
Generalstaben 1914. Uppmätt 1910-11. Med namnlista på fältmätarna.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från sjön Mållongen i N till Yttertänger i S. Från hela sjön Ljugaren i V till Katrinebergs kapell i O.

Pris: 500 SEK - 30074


Hörle - U. Thersner.

Hörle
Fordna och närvarande Sverige.
No.1 Litografi. Bilden tecknad av Th. Thersner. Gravör / litograf: Th. Thersner. Tryckt hos Gjötström & Magnusson
Småland

Pris på förfrågan. - 29075


Gretbäcks, Kåkinds kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Gretbäcks kyrka, Kåkinds kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 183.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Gretbäcks moderkyrka (921 inv.) är medelstor, troligen uppförd på 1200-talet i romansk stil. Öster om koret äro tvenne utbyggnader, en för sakristian, den andra grefve Sv. Lagerbergs grafkor. Kyrkan har 1889 undergått en grundlig och noggrann restauration, som gjort den till en af stiftets vackraste landskyrkor. Teckningen framställer södra sidan. Kyrkan har troligen alltid haft stapel.

Pris: 200 SEK - 35919


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


36. Falun - 1909

Adress- och Annons-karta för Falu stad.
Utarbetad och utgifven 1909 af Aug. Åkerström och A. W. Jonsson.
Skala 1:4.000.
38x55,5 cm.
Skurna marginaler. Annonserna borttagna.

Pris: 400 SEK - 30279


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Stora Lassåna - Ferdinand Boberg

Stora Lassåna. Lancashirehärd 1920.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Närke

Pris: 600 SEK - 28449


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.Sveriges ätliga och giftiga svampar - Fries - 1861


'Scaniae, Blekingiae et Hallandiae.' - Matthaeus Seutter ca 1710-1740.

Descriptio Nova et Accurata Scaniae, Blekiniae et Hallandiae.
per Matthaeo Seutter sc. Aug. Vindelio.
resp.
per Matthae
Två koppargraverade kartor med samtida handkolorering.

Exemplar ett från första tryckningen av kartan med bilden av slaget vid Köge bukt 1710 i vattnen söder om Köpenhamn.
Smärre reparation i mittveck i nedre marginalen. Veck i pappret i övre kanten vid kartuschen vilket resulterat i smärre feltryck. I övrigt ett mycket skarpt och kraftigt tryck med en i det närmaste helt oblekt kolorit med en slående lyster.

Exemplar två, ett senare tryck efter 1730/1732 när bilden av slaget vid Köge bukt är raderad från plåten och i kartuschen är det tillagt Seutters utnämning till kejserlig geograf. Söder om Amager finns toppvimpeln kvar från den raderade bilden av slaget vid Köge bukt. Seutter har inte kunnat radera denna då det hade inneburit att grundflaket söder om Amager också hade reducerats. Tittar man noga ser man även mycket fina spår av resten av bilden.
Smärre reparation i mittveck i nedre marginalen. Kraftig brun fläck stor som en ärta i vattnen mellan Danmark och Skåne längs kartans nedre kant. Något svagare tryck jämfört med exemplar ett, vilket man kan vänta sig då det kan skilja flera hundra om inte tusen avdrag mellan exemplar ett och två. Koloriten något blekt.

Storlek: 58x49 cm, kartytans bredd x höjd. Bägge exemplaren samma mått då de är från samma plåt.
Infälld karta: Norra Halland samt Göteborg och Bohus.
Kartan visar de nyligen inkorporerade delarna av Sverige, Skåne, Halland och Blekinge. Köpenhamn syns till vänster i kartan och i högra kanten skymtar Kalmar. I den infällda kartan över norra Halland ser man även Göteborg med Nya Älvsborg samt Bohus.

Pris: 35000 SEK - 39815 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Skåne, Halland, Blekinge


Ett bra exemplar av den mycket sällsynta första tryckningen, känd i endast ett fåtal exemplar tillsammans med ett exemplar av den senare tryckningen.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.