VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

L. M. Ericsson - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

48a. Ericsson, L. M. Ericsson. - Aktiebolaget L. M. Ericsson & Co Telegraf- och Telefonfabriker. Stockholm.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
17 motiv på två blad. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: L. M. Ericsson, C. J. Andersson och Axel Boström. Fastigheten exteriört samt interiörbilder.
Företaget grundat av L. M. Ericsson som var född i Vannskogs socken, Värmland år 1846. Sin första lokal hade företaget i egendomen Nr 5 Drottninggatan och flyttades därifrån till Oxtorget Nr 29. 1879 flyttade man in i en större lokal på Norrlandsgatan 5. Fortsatt expansion gjorde att man 1890 köpte en tomt på Rådmansgatan och 1896 tre tomter i kvarteret Tacktäckaren. På dessa tomter uppförde man fabriks- och kontorsbyggnader. Företaget har genomgått en enastående utveckling och har gjort Sverige känt över hela världen.

Pris: 3000 SEK - 29612


Kärråkra, Falköpings kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Kärråkra kyrka, Falköpings kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 116.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Kärråkra annexkyrka (340 inv.) belägen på en liten höjd, är medelstor, byggd 1822, stapeln är säkerligen äldre. Teckningen är tagen från sydost.

Pris: 200 SEK - 35989


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


'25. NASAFJÄLL' - Norra Kartverket.

25. NASAFJÄLL
Norrlands Läns Kartverk 1891. Uppmätt 1890. Allmänna vägar översedda 1941. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1941, med sjöarna, vattendragen, vägarna och orterna på den norska sidan utritade. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Över-Uman i väst till och med Ammarfjället i ost samt Nasafjället i nord till Miesaken i syd.

Pris: 500 SEK - 36225


Finspong - U. Thersner.

Finspong
Fordna och närvarande Sverige.
No.2 Gravyr. Bilden tecknad av U. Thersner 1820
Östergötland

Pris på förfrågan. - 29005


'67. TROSA' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

67. TROSA
Topografiska Corpsen 1873. Gr Hagstrand, Wennersten och Herlin. Stockholms länsdel uppmätt 1867, Nyköpings 1854. Avägningarna utförda av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Tveta och Grödinge kyrkors omgivningar i N till Askö i S. Från Dillnäs och Sättersta i V till Österhaninge kyrka, Muskö, Rånö, Ålö och Nåttarö i O. 

Pris: 700 SEK - 30026


'Charta öfwer Skaraborgs eller Mariestads Höfdingedöme...' - Marelius 1779.

Charta öfwer Skaraborgs eller Mariestads Höfdingedöme uti Westergöthland

Pris: 6500 SEK - 27850 - Se bild.


Trollenäs - Ferdinand Boberg

Trollenäs. Gammalt tegelbruk för husbehovsbränning 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Skåne

Pris: 600 SEK - 28498


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Norra Lundby, Billings kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Norra Lundby kyrka, Billings kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 238.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Norra Lundby annexkyrka (636 inv.) är medelstor, till sin östra del från 1100-talet, men den västra från senare delen af 1600-talet. Teckningen är tagen från nordost. Inom församlingen har fordom funnits ännu två kyrkor: Ökull norrur och Amundtorp vid Billingen, sydost om den nuvarande kyrkan.

Pris: 200 SEK - 36034


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Hendeneds, Domprosteriet. - E. Wennerblad 1890.

Hendeneds kyrka, Domprosteriet..
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 3.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Hendeneds annexkyrka (637 inv.) är, fastän tillbyggd i öster 1832, liten. Till sin äldsta del torde den vara från 1100-talet, men har under senare delen af 1600-talet blifvit förändrad och erhållit större fönster. Murtornet från förra hälften af 1100-talet hade fordom, såsom de flesta kyrktorn, inom stiftet, högrest, spetsigt, spånklädd spira, men denna ersattes 1857 med den nu befintliga plåtklädda lanterninen. Portal fanns till 1832 på södra sidan, sedan dess är ingången genom tornet. Teckningen är tagen från södra sidan.

Pris: 200 SEK - 35940


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


'Wickenstorp uti Bobergs H:rad, Brunneby S:kn...'. Manuskriptkarta. 1691.

Charta öfver Wickenstorp uti Bobergs H:rad, Brunneby S:kn medelst utdrag ur Chartan öfver Kongs Norrby.

Författad år 1691 af Jacob Wernstén.
21 x 41,5 cm.
Uppklistrad på kartongskiva. Fläckar och mindre skador.
Enligt påskrift uppvisat för Bobergs häradsrätt 8 juni 1850.

Pris: 1500 SEK - 27812 - Se bild.


Text på kartan: 'Att detta Charta Utdrag är lika med ett på Kongs Norrby öfver ägorne befinteligt och i Kongl. Landtmäterie Contoiret renoveradt Charte exemplar... betygar H. Lagergren'.Karta öfver Stockholm. - 1904.'Ducatus Brunsuicensis...' - Frederick de Wit ca 1688.


'Bryggeri Aktiebolaget i Linköping.' - Gustaf Pabst 1870-1879.

'Bryggeri Aktiebolaget i Linköping.'
Sveriges industriella etablissementer. Plansch nr. LXXIX.
Färglitograferad plansch ur 'Sveriges industriella etablissementer' av Gustaf Pabst.
Utgiven av Aktieb. A. L. Normans Förl. Exped. Förl. och tryckt hos A. L. Normans Aktieb. Lith:inst. Stockholm. ca 1870-1879.
Storlek: 22x14,5 cm, bildytans bredd x höjd, med marginaler 31x23,5 cm.

Pris på förfrågan. - 39738 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Östergötland


Gustaf Pabst bilder ur 'Sveriges industriella etablissementer' utgör kanske höjdpunkten
av industribilder i Sverige. Färglitografierna är vackra och inbjudande och bildernas
komposition är överlag genuint trevlig.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.