VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Tierp - Ferdinand Boberg

Tierp. Kyrkan med stiglucka och klockstapeln 1915.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Uppland

Pris: 700 SEK - 28713


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Skifarp - Ferdinand Boberg

Skifarp. Kyrkan 1924.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Skåne

Pris: 700 SEK - 28488


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Hjulsjö - Ferdinand Boberg

Hjulsjö. Milstolpe av tackjärn 1919.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Västmanland

Pris: 500 SEK - 28795


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'Charta öfver Stora Kopparbergs Höfdingedöme' - S. G. Hermelin 1800.

Charta öfver Stora Kopparbergs Höfdingedöme eller Dalarne. Utgifven af Friherre S. G. Hermelin. Graverad av Fr. Akrel.
Färgtryckt faksimil. Förminskad från originalet.
Storlek: 49x47 cm. Kartytans bredd x höjd.
Koloreringen visar Öster Dalarne, Väster Dalarne, Säters län och Väster Bergslagen.
Fögderier, län och socknar även utmärkta.

Pris: 300 SEK - 41394 - Se bild.


LARF - Ekonomisk karta 1877-82.

LARF
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1877-82. Utgiven i faksimil av Skaraborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39181


Gripenhjelm - C. H. Tersmeden ca 1900.

Gripenhjelm
Frih. ätten N:56.
Adlad 1/3 1660.
Friherre 11/1 1673.
Intr. 1675.
Svensk släkt, förut Figrelius.
+29/12 1759.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36671


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Stäringe, från söder - Richardt 1869.

Stäringe, från söder
Herregårdar uti Södermanland.
Tryckt i Stockholm av Albert Bonniers förlag 1869.
Planscherna är tryckta i tonlitografi och färglitografi.
De tonlitograferade planscherna finns även handkolorerade för 800:-.

Pris: 600 SEK - 30158


Öfverås. - O. A. Mankell 1884.

Öfverås.
O.A. Mankell pinx et lith.
Central-Tryckeriet Stockholm.
1884.
Färglitograferad plansch ur 'Göteborg. Aquarelle lithografier. 1884.'
Storlek: 24x18 cm. Bildytans bredd x höjd.
Byggnaden är uppförd af byggmästaren A. Krüger efter ritningar af en engelsk arkitekt och blef färdig 1862. Den slottslika villan eges af grosshandlare James Dickson. Här finnas de för Sverige största enskilda drifhus för ananas, kärnfrukter och vinkast. Storartad parkanläggning och kostsamma planteringar å de omgifvande bergen.

Pris: 800 SEK - 41408 - Se bild.


Avbildning av Rosersbergs härliga slott från trädgårdssidan - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Delineatio Splendidissimi Palatii Rosersberg ab ea parte, qure hortum spectat»
Kopparstick av W. Swidde 1695.
* I: 125. Avbildning av Rosersbergs härliga slott från trädgårdssidan.
Vapenskölden överst är den dåvarande slottsherrens, kanslipresidenten greve Bengt Oxenstiernas (död 1702). Denne verkställde en genomgripande ombyggnad av slottet, vilken leddes av arkitekten Nikodemus Tessin d. y.

Pris på förfrågan. - 35631


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Tanto Aktiebolag - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

258. Tanto Aktiebolag. Årstavikens strand, Stockholm.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
7 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Carl Schwieler, Magnus Elliot och A. G. Lindholm. Det tryckta ramverket handkolorerat.

Pris: 1500 SEK - 29808


Lika plansch 258 ovan men helt handkolorerad.
Pris: 2000:-Karta öfver Stockholm. - 1904.'Smaalandsfarvandet. Östlige del. Bögeström.' - Köpenhamn 1924.


'J. & C. G. Bolinders Mekaniska Verkstad i Stockholm.' - Gustaf Pabst 1870-1879.

'J. & C. G. Bolinders Mekaniska Verkstad i Stockholm.'
Sveriges industriella etablissementer. Plansch nr. XVII.
Färglitograferad plansch ur 'Sveriges industriella etablissementer' av Gustaf Pabst.
Utgiven ca 1870-1879.
Storlek: 22x14,5 cm, bildytans bredd x höjd, med marginaler 31x23,5 cm.

Pris på förfrågan. - 39735 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


Gustaf Pabst bilder ur 'Sveriges industriella etablissementer' utgör kanske höjdpunkten
av industribilder i Sverige. Färglitografierna är vackra och inbjudande och bildernas
komposition är överlag genuint trevlig.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.