VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Stockholm från öster - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Stockholmia Orientem versus»
»W. Swidde sculp. Holmiae A. 1693»
Kopparstick signerat »W. Swidde sculp. Holmiae A. 1693».
* I: 13. Stockholm från öster.
Tre vapen återgivas: ett med en sluten och ett med en öppen krona samt en mångbladig ros. Denna utsiktsbild är placerad före den följande, som dock är till tiden äldre. Jämförd med denna visar den ifråga om arkitekturen en större mängd av de av Tessinarna och De la Vallee i sydeuropeisk barockstil uppförda byggnaderna, mellan vilka synas åtskilliga hus med höga gavlar byggda i den äldre tysk-holländska renässansstilen. Förutom de å följande plansch upptagna namnen tillkomma här de nya kyrkorna Kungsholms- och Johannes, »Templ. S. Ulricae» och »Templ. S. Johannis», varjämte i bakgrunden utmärkas Karlberg och Solna. De många fartygen å Saltsjön i förgrunden förläna staden dess karaktär av sjö- och handelsstad. Nära förbunden med dessa stadens näringsgrenar är den industriella verksamhet, som skildras i nedersta högra hörnet,. skeppsbyggeriet vid flottans varv å Kastellholmen.

Pris på förfrågan. - 35769


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Västerås - G. Ljunggren 1862.

Västerås
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 43 x 52 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 2000 SEK - 27294


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


Uttersberg - Ekonomisk karta 1907-10 / 1913-17.

Uttersberg
Rikets Allmänna Kartverk. Ekonomiska Afd.
Färglitograferade ekonomiska kartor över Västmanlands län.
Kartorna är uppmätta under åren 1907-1910 , tryckta 1913-1917 vid Generalstabens Litografiska Anstalt.
Storlek: ca 60x45 cm. Kartytans bredd x höjd.
Skala 1:20.000.

Pris: 1000 SEK - 39059


'Hjorthagen' - Stadsplanekarta 1934-1939.

Nr. 27. Hjorthagen.
Stadsplanekarta 1934-1939.
1937. Skada i vänster nedre hörn. Med höjdkurvor.
Karta utgiven av Stockholms Stadsingenjörskontor.
Stort blad i liggande format A1.
Storlek ca 90x60cm, bredd x höjd.
Svartvita tryck.
Skala: 1:2000.
Mycket gott skick.

Pris: 600 SEK - 27423


Berzelius - C. H. Tersmeden ca 1900.

Berzelius
Adl. ätten N:2276.
Adlad 11/5 1818.
Enl. 37§.
Intr. 1820.
Svensk släkt, förut samma namn.
Se frih.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36510 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Ekeskogs, Södra Wadsbo kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Ekeskogs kyrka, Södra Wadsbo kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 212.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Ekeskogs annexkyrka (570 inv.) är liten, troligen från 1200-talet, har haft fönster i grupp af två, såväl å kyrkan som koret, men detta förändrades, då kyrkan tillbyggdes i öster omkring år 1700. Stapeln, täckt med spån och i sin helhet rödmålad, har sedan 1600-talet haft sin nuvarande form. Årtalet 1848 i väderflöjeln antyder troligen en då verkställd större reparation. Kyrkan är belägen 1 km. från stora landsvägen och synes blott från de närmaste gårdarne, enär den lilla slätt, på hvilken hon ligger, omgifves af skogklädda höjder. Teckningen är tagen från sydväst. Det mindre fönstret till vänster har varit öfre delen af södra kyrkdörren, innan vapenhuset flyttades till västra gafveln.

Pris: 200 SEK - 35881


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Skinnskatteberg - Ferdinand Boberg

Skinnskatteberg. Smedjan 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Västmanland

Pris: 500 SEK - 28834


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'Skansen' - Stadsplanekarta 1934-1939.

Nr. 57. Skansen.
Stadsplanekarta 1934-1939.
1939.
Karta utgiven av Stockholms Stadsingenjörskontor.
Stort blad i liggande format A1.
Storlek ca 90x60cm, bredd x höjd.
Svartvita tryck.
Skala: 1:2000.
Mycket gott skick.
Med högra delen av Skeppsholmen.

Pris: 400 SEK - 27442


Westerstrand, Per - P.B. Eklund 1891-1905.

Westerstrand, Per
Tryckt på Centraltryckeriet i Stockholm och utgivna under åren 1891-1905.
Till porträttet medföljer en kort biografi.
Storlek bildytan ca. 13x16,5 cm.
Tonlitograferat porträtt inom Par Brikolls historia.

Pris: 300 SEK - 38177


Täckhammars säteri - G. H. Mellin 1840.

Täckhammars sätesgård i Bärbo socken. Till venster synes Tista säteri på afstånd.

Planchen äro utförd efter teckning af herr J. F. Julin.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37894Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Try, Lonicera xylosteum - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


'Åkerlindska Kakelfabriken i Stockholm.' - Gustaf Pabst 1870-1879.

'Åkerlindska Kakelfabriken i Stockholm.'
Sveriges industriella etablissementer. Plansch nr. LV.
Färglitograferad plansch ur 'Sveriges industriella etablissementer' av Gustaf Pabst.
Utgiven av Kjellberg & Åströms förlag. och tryckt hos Tr. h. Schlachter & Seedorff, Stockh. ca 1870-1879.
Storlek: 22x14,5 cm, bildytans bredd x höjd, med marginaler 31x23,5 cm.

Pris på förfrågan. - 39731 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


Gustaf Pabst bilder ur 'Sveriges industriella etablissementer' utgör kanske höjdpunkten
av industribilder i Sverige. Färglitografierna är vackra och inbjudande och bildernas
komposition är överlag genuint trevlig.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.