VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Hertigdömet Skånes vapen - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Insigne Ducatus Scaniae»
»J. V. D. Aveelen Sc. Holmiae 1712».
Kopparstick signerat »J. V. D. Aveelen Sc. Holmiae 1712».
* III: 104. Hertigdömet Skånes vapen.
Ovanför en landskapsbild, som sannolikt skildrar bataljen vid Hälsingborg nyssnämnda år, synes vapnet: rött krönt griphuvud i gyllene sköld under hertiglig (grevlig) krona.

Pris på förfrågan. - 35519 - Se bild.


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Söderköping - Ferdinand Boberg

Söderköping. Gamla magasin vid Göta Kanal 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Östergötland

Pris: 600 SEK - 28900


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


TVETA - Ekonomisk karta 1883-95.

TVETA
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 39013


Sjukvårdsinrättningar - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

330. (Sjukvårdsinrättningar).
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
9 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Drottning Sophie och C. Bergö.
Sophiahemmet, Ålderdomshemmet, Hålahults, Österåsens och Hesselby sanatorier, Frimurare Barnhuset i Stockholm.

Pris: 900 SEK - 29904


Varberg - Hallands Läns Hushållningssällskap 1917-25.

Varberg
Ekonomisk karta över Hallands län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1917-25. Skala 1:20 000.
Utgiven åren 1922-27 på bekostnad av Staten och Hallands Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 52x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 1200 SEK - 41620


Kinne Klefva, Kinna kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Kinne Klefva kyrka, Kinna kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 77.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Kinne Klefva moderkyrka (603 inv.) sedan 1870 gemensam för moderförsamlingen och Sils annexförsamling, ligger på Kinnekulles nedersta afsats 1 km. söder om Klefva förra kyrka och 2,5 km. nordväst om Sils likaledes vid sammanbyggnaden nedrifna kyrka, som legat strax väster om Silboholm. Den var troligen mycket gammal och hade takryttare med spetsig spira. Kyrkan är byggd i rundbågsstil, stor och vacker, täckt med skiffer. Utsigten från kyrkogården är vidsträckt åt östra sidan. Teckningen är tagen från nordost.

Pris: 200 SEK - 35974


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Den vittberömde och utmärkte herr baronen och riksskattmästaren Gustaf Bondes palats i Stockholm (frän nordost) - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Illustriss: et Excellentiss: Dn: Baronis Gustavi Bonde Regni Thesaurarij Palatium Holmense»
»Jean Marot Sculp.»
Kopparstick signerat »Jean Marot Sculp.», 1668.
* I: 42. Den vittberömde och utmärkte herr baronen och riksskattmästaren Gustaf Bondes palats i Stockholm (frän nordost).

Pris på förfrågan. - 35798


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


HELLINGSJÖ - Ekonomisk karta 1890-97.

HELLINGSJÖ
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1890-97. Utgiven i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39267


98. Kungsbacka - 1906

Karta öfver Kongsbacka 1906.
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
63x47 cm.
Vikt.
Med ägarstämpel.

Pris: 500 SEK - 30341


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


'Wiskafors.' - Gustaf Pabst 1870-1879.

'Wiskafors.'
Sveriges industriella etablissementer. Plansch nr. XXXIV.
Färglitograferad plansch ur 'Sveriges industriella etablissementer' av Gustaf Pabst.
Utgiven av Kjellberg & Åströms förlag. och tryckt hos Tr. h. Schlachter & Seedorff, Stockh. ca 1870-1879.
Storlek: 22x14,5 cm, bildytans bredd x höjd, med marginaler 31x23,5 cm.

Pris på förfrågan. - 39700 - Se bild.


Gustaf Pabst bilder ur 'Sveriges industriella etablissementer' utgör kanske höjdpunkten
av industribilder i Sverige. Färglitografierna är vackra och inbjudande och bildernas
komposition är överlag genuint trevlig.Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.Alvarmalört, Artemisia Laciniata Willd - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


'Ystads Franska Ångqvarn.' - Gustaf Pabst 1870-1879.

'Ystads Franska Ångqvarn.'
Sveriges industriella etablissementer. Plansch nr. XVI.
Färglitograferad plansch ur 'Sveriges industriella etablissementer' av Gustaf Pabst.
Utgiven ca 1870-1879.
Storlek: 22x14,5 cm, bildytans bredd x höjd, med marginaler 31x23,5 cm.

Pris på förfrågan. - 39714 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Skåne


Gustaf Pabst bilder ur 'Sveriges industriella etablissementer' utgör kanske höjdpunkten
av industribilder i Sverige. Färglitografierna är vackra och inbjudande och bildernas
komposition är överlag genuint trevlig.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.