VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Karta över örlogsvarvet och vissa delar av örlogsstationen i Karlskrona. - 1889/1949.

Karta över örlogsvarvet och vissa delar av örlogsstationen i Karlskrona.
Kopierad efter karta uppgjord år 1889 - kompletterad i april 1949.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1950.
Färgtryckt karta i fyra blad, övre vänstra bladet i s/v.
Skala 1:1000
Infällda kartor: 'Bost.omr. på Saltö', 'Kungshuset', 'Begr.pl. vid TBG'
Storlek: 215x155 cm. Kartytans totala bredd x höjd.
Planoexemplar, vikning.

Pris: 4000 SEK - 38627


Asa - U. Thersner.

Asa
Fordna och närvarande Sverige.
No.18 Litografi. Bilden tecknad av Th. Thersner. Gravör / litograf: Th. Thersner. Tryckt hos Spong
Småland

Pris på förfrågan. - 28922


Ferna - U. Thersner.

Ferna
Fordna och närvarande Sverige.
No.2 Litografi. Bilden tecknad av Th. Thersner. Gravör / litograf: Th. Thersner. Tryckt hos Spong
Västmanland

Pris på förfrågan. - 29004


Upsala Domkyrka II. (Interiör). - J. A. Berg 1856.

Upsala Domkyrka II. (Interiör).
Sverige framstäldt i taflor.
D. F. Bonniers förlag. Em. Baerentzen & Co. Lith. Inst.
Tonlitografi.
Bildytans storlek cirka 28x20 cm.

Pris: 800 SEK - 28085


Enligt Björck & Börjesson, 'sin tids främsta litografiska verk över svenska städer och bemärkta natursköna platser. Planscherna äro tryckta på tjockt papper av bästa kvalitet.' (Björck & Börjesson katalog 190, 1924).


Foglaviks, Kullings kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Foglaviks kyrka, Kullings kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 329.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Foglaviks kapell ligger på en höjd längst norrut i Hudened, norr om stambanan och strax väster om Foglaviks glasbruk, på ett afstånd af 9 km. från sockenkyrkan. Det är litet, uppfördt 1894 af trä och har takryttare med en klocka. Teckningen är tagen från sydost.

Pris: 200 SEK - 35899


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


25. Eskilstuna - 1907

Karta öfver Eskilstuna.
Upprättad år 1907 af O.Sjöling. Stadsingenjör.
Med infälld 'Karta öfver Eskilstuna stadsområde'
Skala 1:5.000.
Flerfärgslitografi.
75x69 cm.
Uppfodrad på väv och vikt.
Vacker karta.
Stämplad 'Högsta Domstolen'.

Pris: 2500 SEK - 30268


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Ugglums, Falköpings kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Ugglums kyrka, Falköpings kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 111.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Ugglums annexkyrka (471 inv.) är liten, byggd på 1100-talet, ändrad i öster 1820. Å kyrkan synes en egendomlig vindflöjel, framställande en kyrka med torn, på hvars tak står ett lejon. Teckningen är tagen från sydost.

Pris: 200 SEK - 36120


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Norra Wings, Domprosteriet. - E. Wennerblad 1890.

Norra Wings kyrka, Domprosteriet..
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 10.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Norra Wings moderkyrka (575 inv.) är liten, emedan den, fastän tämligen lång, har ringa bredd. Den är vackert belägen strax öster om landsvägen, väster om järnvägen och Wingsjön. Byggd i slutet af 1100-talet förändrades den i öster vid midten af 1700-talet och tillbyggdes 1835. I början af 1700-talet hade den kvar det smala koret och apsis samt trätorn i väster. Stentornet med lanternin byggdes 1847. Teckningen är tagen från södra sidan.

Pris: 200 SEK - 36036


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


'Vadstena'. - Sveriges Geologiska Undersökning. 1906.

Vadstena.
Sveriges Geologiska Undersökning. Ser. Aa. No. 130.
Färglitografi.
Skala 1:50.000.
Storlek: 69x50 cm. Kartytan med teckenförklaring.
Vikning.
Vadstena i kartans övre del. Hela sjön Tåkern med dess omgivningar. Hela Omberg. I kartans östra del staden Skänninge i kanten.

Pris: 1500 SEK - 27820


Charlottenlund - Richardt 1852-63.

Charlottenlund
Tecknade af Fr. Richardt, landskapsmålare.
Beskrifna af Gustaf Ljunggren, professor vid Lunds akademi.
Lund, på bokhandlaren C. W. K. Gleerups förlag.
Tryckte uti Berlingska boktryckeriet, 1852-1863.
Ur Skånska Herregårdar.
Tonlitograferad bild.
Bladstorlek: ca 32x23 cm, bredden x höjden.

Pris: 600 SEK - 41485Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.'A Draught of the Baltic from the Isle of Oeland to Reval including Gothland, Riga.' - John Norris 1728.


'Forssmark.' - Gustaf Pabst 1870-1879.

'Forssmark.'
Sveriges industriella etablissementer. Plansch nr. XLV.
Färglitograferad plansch ur 'Sveriges industriella etablissementer' av Gustaf Pabst.
Utgiven av Kjellberg & Åströms förlag. och tryckt hos Tr. h. Schlachter & Seedorff, Stockh. ca 1870-1879.
Storlek: 22x14,5 cm, bildytans bredd x höjd, med marginaler 31x23,5 cm.

Pris på förfrågan. - 39690 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


Gustaf Pabst bilder ur 'Sveriges industriella etablissementer' utgör kanske höjdpunkten
av industribilder i Sverige. Färglitografierna är vackra och inbjudande och bildernas
komposition är överlag genuint trevlig.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.