VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Älvkarleby vattenfall - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Catharactae Elfkarlebyenses»
Kopparstick av W. Swidde 1697.
* I: 100. Älvkarleby vattenfall.
Nedanför fallen finnas kar för laxfångst. Särskilt namngivas klipporna Digrehäll och Mjöhäll (»Miöhäll»).


Pris på förfrågan. - 35665


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Wanås - Richardt 1852-63.

Wanås
Tecknade af Fr. Richardt, landskapsmålare.
Beskrifna af Gustaf Ljunggren, professor vid Lunds akademi.
Lund, på bokhandlaren C. W. K. Gleerups förlag.
Tryckte uti Berlingska boktryckeriet, 1852-1863.
Ur Skånska Herregårdar.
Tonlitograferad bild.
Bladstorlek: ca 32x23 cm, bredden x höjden.

Pris: 600 SEK - 41536


Näs - G. H. Mellin 1840.

Näs vid Dalelfven.
Utsigten är tagen från landsvägen.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37786


'73. ÖREBRO' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

73. ÖREBRO
Topografiska Corpsen 1840. Utan gravör. Översedd 1859. Avvägningarna utförda av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Generalstaben 1928. Uppmätt 1919 och 1923. Med namnlista på fältmätarna.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Snuggan, Gisslarbo och Kölsta i N till Almby kyrka, Hjelmare sund i S. Från städerna Lindesberg och Örebro i V till Berg, Torpa och Öja i O. En av verkets äldsta kartor.

Pris: 500 SEK - 30035


Stjernsund. - J. A. Berg 1856.

Stjernsund.
Sverige framstäldt i taflor.
D. F. Bonniers förlag. Em. Baerentzen & Co. Lith. Inst.
Tonlitografi.
Bildytans storlek cirka 28x20 cm.

Pris: 800 SEK - 28031


Enligt Björck & Börjesson, 'sin tids främsta litografiska verk över svenska städer och bemärkta natursköna platser. Planscherna äro tryckta på tjockt papper av bästa kvalitet.' (Björck & Börjesson katalog 190, 1924).


ÖRTOFTA. - Ekonomisk karta 1913.

ÖRTOFTA.
Rikets Allmänna Kartverk. Malmöhus läns Hushållningssällskap 1913. Ritare: Elsa Lagergren. Rekognoserad 1911, 12 av E. P-son Berger, N.O. Olsson, G.F. Ohlsson, T. Åberg, G. Afzéen, A. Gasslander. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 800 SEK - 39389


Sturefors - Ferdinand Boberg

Sturefors. Slottet 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Östergötland

Pris: 500 SEK - 28898


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Strö, Kållands kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Strö kyrka, Kållands kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 147.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Strö annexkyrka (405 inv.) är medelstor, troligen från 1200-talet. Kyrkans skepp hade omkring år 1700 grupp af två fönster, och var, såsom uppförd af huggen sten, orappad. Såväl tornet som långhuset har stödjemurar, men eljes intet som antyder götisk stil. Kyrkan och tornet äro täckte med grå spån. Teckningen är tagen från söder. Strax ofvan och till vänster om korfönstret synes ett stenskilderi, som troligen framställer den heliga nattvarden.

Pris: 200 SEK - 36081


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Sköndal. - H. Hellberg, A. E. Påhlman 1926.

Sköndal.
Plankarta över Stockholms stad med omnejd.
Färglitograferad karta.
Tryckt på Generalstabens Litografiska Anstalt 1926.
Skala 1:8.000.
Storlek: 82x51 cm. Kartytans bredd x höjd.
Sköndal.

Pris: 1200 SEK - 27511


Broby - U. Thersner.

Broby
Fordna och närvarande Sverige.
No.20 Litografi. Bilden tecknad av Aug. Anckarsvärd.. Gravör / litograf: Söderberg
Södermanland

Pris på förfrågan. - 28954Karta öfver Stockholm. - 1904.Bro och Vätö skeppslag. Kartlagt 1904.


Vy över Norrström - L. J. Desprez ca 1790.

Svenska örlogsflottan ligger på Norrström nedanför Arsenalen, gamla palatset Makalös, och tar ombord kanoner, krut och kulor inför Gustav III:s ryska krig 1788-90.
VÖBAM's faksimil är tryckt i s/v på en äldre litografisk tryckpress och sedan handkolorerad med akvarellfärger. En process som kräver en skicklig kolorist och mycket gott om tid. Resultatet är en i alla avseenden hantverksmässigt framställd faksimil.
Upplagan är 200 numrerade exemplar.
Storlek: 86x34 cm, bildytans mått.

Pris: 3500 SEK - 38796 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.