VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Söderhamn - G. Ljunggren 1862.

Söderhamn
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 40,5 x 53,5 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 1700 SEK - 27277


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


24. Enköping - 1950

Karta över Enköpings stad.
Upprättad år 1950 av Sten Malmros Stadsingenjör.
Skala 1:4.000.
Svartvitt tryck.
68x68 cm.
Vikt.
Stämplad 'Högsta Domstolen'.

Pris: 400 SEK - 30267


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Habo, Redvägs kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Habo kyrka, Redvägs kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 261.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Habo moderkyrka (2,858 inv.) är belägen å en mindre höjd, som begränsas i norr och öster af landsvägar, hvilka nära kyrkan förgrenar sig i sju olika riktningar. Kyrkan ligger 4,5 km. sydväst om Habo järnvägsstation. Den är byggd på 1670-talet, men har i början af 1700-talet utvidgats och är förvisso stiftets egendomligaste träkyrka, treskeppig som en större stenkyrka ehuru ej korskyrka. Å sidoskeppens tak finns fönster och å midtskeppet ofvanför sidoskeppen finns likaledes sådana. Bakom vapenhuset på västra gafveln reser sig det ganska höga tornet, som saknar klockor, äfven det af trä med spåntäckt kupol och tvänne åttakantiga lanterniner, den ene öfver den andre. Norr om kyrkan står en klockstapel af trä. Sakristian, i nordöstra hörnet af kyrkan, är af sten och hvitrappad. Teckningen är tagen från nordväst. Nära Wettern kvarstår ännu Fiskebäcks stapel.

Pris: 200 SEK - 35931


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Tiveds, Norra Wadsbo kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Tiveds kyrka, Norra Wadsbo kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 230.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Tiveds moderkyrka (1,329 inv.) den östligaste i Skara Stift, belägen nära intill den betydliga skogssjön Unden och strax väster om landsvägen, har en fri utsikt västerut öfver den vackra sjön samt österut mot skogsklädda höjder. Kyrkogården är rundtom planterad med vackra träd och har flere grafvårdar. Kyrkan, medelstor, är liksom tornet byggd i rundbågsstil, har tegeltak, dess stenfot är hvitrappad; fönsterposterna äro ljusa till färgen, dörrar och torntak svarta. Å tornets fyra gaflar äro förgylda kulor med spetsar ofvan och högt å tornet en stor förgyld kula med enkelt kors. Själfva kyrkan är byggd 1847, tornet 1862. Teckningen är tagen från sydost. Till vänster synes sjön Unden och vid dess nedre kant kan man se, nästan jämt med kyrkogårdsplanen, topparne af träd, som växa vid sjön. Tiveden utgjorde, innan det 1855 blef eget pastorat, en del af Undenäs socken.

Pris: 200 SEK - 36103


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Alvaret - G. H. Mellin 1840.

Ölands Alvar.
Den ödsliga dystra slätten omgifves af en krans väderqvarnar, emedan hvarje bonde eger en eller flere sådana. Vegetationen och byarna ligga på sluttningen nedanför landborgen, så att, då man befinner sig på Alvaren, man endast ser den brunbrända marken och hafvet.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37966


'81. FILIPSTAD' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

81. FILIPSTAD
Generalstaben 1892. Utan gravör. Uppmätt 1889-90.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Gravendal i N till Grythyttan i S. Från Rämen och Filipstad (båda i kartkant) i V till sjön Stora Avlången och Storå i O.

Pris: 500 SEK - 30045


Fenneslunda, Ås kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Fenneslunda kyrka, Ås kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 290.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Fenneslunda annexkyrka (659 inv.) är stor, gemensam för Fenneslunda och Grofvareds församlingar, uppfördes på ny plats nära 2 km. Nordost om den gamla kyrkan år 1874 i vacker rundbågsstil. Teckningen är tagen från sydost. Fenneslunda gamla kyrka, som fanns i början af 1100-talet, kvarstår ännu i förfallet skick, den har rak gafvel med höga smala fönster. Grofvareds kyrka nedrefs 1873. Den hade koret lägre och smalare än långhuset, och var en romansk kyrka från 1100-talet, som saknade fönster på norrsidan.

Pris: 200 SEK - 35890


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Pfeiff - C. H. Tersmeden ca 1900.

Pfeiff
Adl. ätten N:945.
Adlad 19/11 1678.
Intr. 1680.
Från Skotland.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36929


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Mollösund - Ferdinand Boberg

Mollösund. Ett av de äldsta husen 1917.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Bohuslän

Pris: 800 SEK - 28140


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Åmål - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Åhmol»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1708.
* III: 74. Åmål.
I vapnet står ett kapell mellan en å och en inhägnad. Den lilla staden, som fick sina privilegier 1643, har under krigen mot danskarna under den följande tiden flera gånger härjats.

Pris på förfrågan. - 35821


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.Marstrand - O. J. Hagelstam 1803.


Vy över Norrström - L. J. Desprez ca 1790.

Svenska örlogsflottan ligger på Norrström nedanför Arsenalen, gamla palatset Makalös, och tar ombord kanoner, krut och kulor inför Gustav III:s ryska krig 1788-90.
VÖBAM's faksimil är tryckt i s/v på en äldre litografisk tryckpress och sedan handkolorerad med akvarellfärger. En process som kräver en skicklig kolorist och mycket gott om tid. Resultatet är en i alla avseenden hantverksmässigt framställd faksimil.
Upplagan är 200 numrerade exemplar.
Storlek: 86x34 cm, bildytans mått.

Pris: 3500 SEK - 38796 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.