VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

von Brinckman - C. H. Tersmeden ca 1900.

von Brinckman
Adl. ätten N:2208.
Nat. 5/10 1808.
Intr. 1809.
Tysk ätt, från Österrike.
+1835.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36533 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'Karta öfver Göteborgs och Bohus Län.' - Topografiska Corpsen 1859.

Karta öfver Göteborgs och Bohus Län utgifven av Topografiska Corpsen 1859.
Koppargraverad och handkolorerad karta.
Med flertalet infällda kartor.
Storlek: 73x54 cm per blad. Total storlek ca 73x110 cm. Kartytans bredd x höjd.
Karta över Göteborgs och Bohus län i två stora blad.

Pris: 6500 SEK - 27520


Svartlösa Härad (med Saltsjöbadens köping) - 1912.

Svartlösa Härad (med Saltsjöbadens köping).
Ekonomisk karta som hör till de vackraste utgivna i vårt land.
Graverad och tryckt i flerfärg.
Kartlagt 1906. Tryckt 1912. 2 blad.
Skala 1:50.000.
C:a 52 x 72 cm = bredden x höjden per blad.
Socknar: Botkyrka, Brännkyrka, Grödinge, Huddinge, Nacka, Salem. Med Stockholms stad.

Pris: 3000 SEK - 27696 - Se bild.


von Paijkull - C. H. Tersmeden ca 1900.

von Paijkull
Frih. ätten N:370.
Urgammal adel.
Friherre 11/5 1818.
Enl. 37§.
Intr. 1818.
Från Östersjöprovinserna.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36914


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


57. Helsingborg - 1951

Karta över Hälsingborg år 1951.

Skala 1:20.000
Kopia.
74x33 cm.
Vikt.
Stämpel 'Högsta Domstolen'.

Pris: 300 SEK - 30300


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Saltsjöbaden - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

195. Saltsjöbaden. Nacka, Södermanland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
11 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: K. A. Wallenberg och G. O. Wallenberg.

Pris: 2000 SEK - 29753


Kongl. Skaraborgs regemente. - Adolf Schützercrantz 1849.

Kongl. Skaraborgs regemente.
1765 – 1779 – 1798 – 1815 – 1821 – 1838 – 1845
Flerfärgslitografiska tryck utförda i Stockholm år 1849 af J. F. Meyer & Co.
Storlek: ca 35x26 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Svenska krigsmaktens fordna och närvarande munderingar'

Pris: 600 SEK - 37683


Skalunda, Kållands kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Skalunda kyrka, Kållands kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 167.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Skalunda annexkyrka (320 inv.) är liten och högt belägen, skall vara uppförd af huggen sten på 1200-talet, och företer en åldrig prägel, enär den icke har blifvit tillbyggd. Stapeln är rödmålad och, i synnerhet i förhållande till kyrkan, stor och vid. På kyrkogården finns runstenar. Teckningen är tagen från sydost. Vid slutet af 1600-talet hade kyrkan förutom stapel också takryttare.

Pris: 200 SEK - 36064


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Wanås - Richardt 1852-63.

Wanås
Tecknade af Fr. Richardt, landskapsmålare.
Beskrifna af Gustaf Ljunggren, professor vid Lunds akademi.
Lund, på bokhandlaren C. W. K. Gleerups förlag.
Tryckte uti Berlingska boktryckeriet, 1852-1863.
Ur Skånska Herregårdar.
Tonlitograferad bild.
Bladstorlek: ca 32x23 cm, bredden x höjden.

Pris: 600 SEK - 41536


Friels, Kållands kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Friels kyrka, Kållands kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 162.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Friels annexkyrka (557 inv.) är medelstor, troligen från 1200-talet. Hade i början af 1800-talet stapel och sades då om Friel och Karaby, att de äro 'nedsjunkna i jorden, mörka och dystra'. Meningen var, att de skulle alldeles förfalla; men 1884 reparerades Friel och erhöll ett vackert torn. Teckningen är tagen från sydost. Såsom af densamma synes, är kyrkan nu af ett mera tilltalande utseende än den ofvan nämda.

Pris: 200 SEK - 35905


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.Stockholm - Mentzer ca 1860.'S.R.I. Sueviae Circulus' - Frederick de Wit, Pieter Mortier, ca 1710.


Upland och Södertörn - J. M. Larsson 1885.


Upland och Södertörn.
Af doktor J. M. Larsson.
Centraltryckeriet Stockholm 1885.
Färglitografi i fyra blad.
Infällda kartor: 'Stockholm', 'Stockholms omgifningar', 'Upsala', 'Upsala omgifningar', 'Enköping', 'Öregrund', 'Östhammar', 'Norrtelge', 'Sigtuna', 'Södertelge', 'Vaxholm'.
Storlek: 112x165 cm. Kartans totala bredd x höjd.


Pris: 3500 SEK - 38597 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland, Södermanland, Stockholm


Vacker och sällsynt karta med en enastående färgsättning.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.