VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

ST KÖPINGE - Ekonomisk karta, 1934

ST KÖPINGE
Rikets Allmänna Kartverk. Kristianstads läns Hushållningssällskap 1934. Uppmätt 1930-31. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 800 SEK - 39516


ANNEFORS - Ekonomisk karta 1883-95.

ANNEFORS
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38898


Toppöfallet vid Trollhättan.

Toppöfallet.
Af J. F. Martin.
Koppartryck (34x54).
Karta hämtad från 'Trollhättan. Dess kanal- och vattenverk. Historik och beskrifning utgifven af Kungl. Vattenfallsstyrelsen.'
Reproduktion i ljustryck 1911.
Handkolorerad.
42x27, bildytans bredd x höjd.

Pris: 800 SEK - 27904


Finspång - Svecia Antiqua et Hodierna.

Finspång
Kopparstick av J. v. d. Aveelen efter teckning av densamme 1715.
* III: 9. Finspång.
Bilden visar slottet med dess torn åt trädgårdssidan.

Pris på förfrågan. - 35730


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Hömbs, Wartofta kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Hömbs kyrka, Wartofta kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 134.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Hömbs annexkyrka (399 inv.) belägen strax öster om Ösan och några hundra meter nordost om den stora gården Kaflås, är liten, men efter 1886 särdeles prydlig. Den torde ursprungligen vara byggd på 1100-talet, men ändrades på 1700-talet och erhöll 1886 den vackra tornspiran. Teckningen är tagen från sydost.

Pris: 200 SEK - 35967


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


'Profil öfwer Osmundsberg, des Skiffer och kalckstens hwarf...' - 1739.

Profil öfwer Osmundsberg, des Skiffer och kalckstens hwarf samt Oljegrufwa och Walcklerebrott ute Rättviks sn och Öster Dalarne år 1739.
VÖBAMs faksimil, handkolorerad på akvarellpapper.
Storlek: 42x28 cm. Bildytans bredd x höjd.

Pris: 1500 SEK - 27528 - Se bild.


Skarhult och Tomerup. - Burman och Fischer 1680.

Skarhult och Tomerup.
Eric Dahlbergs Suecia antiqua & hodierna. Supplement,
Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herre-gårdar uti Skåne
/ ... och blifvit år 1680 aftagne, ritade och samlade af ingenieur-capitain Burman
; men nu till det allmännas tjenst, förnyade och ... på trycket utgifne år 1756 af
Abraham Fischer
Skånska Byggnader - Säterier och herrgårdar avritade år 1680, ingick i 2:a upplagan av Erik Dahlberg's stora panoramaverk 'Svecia Antiqua et Hodierna' tryckt 1856.
Planschen är handkolorerad.
Storlek: 34 x 24 cm.
Bilden bekostad av Lange, Abraham, borgmästare i Visby.

Pris: 1000 SEK - 30112


Gökhem - Ferdinand Boberg

Gökhem. Stapeln och kyrkan 1918.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Västergötland

Pris: 500 SEK - 28290


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Mörby slott - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Arx Mörby»
Kopparstick av A. Perelle 1670-1674.
* I: 112. Mörby slott.
apnet är det Oxenstiernska. Det mäktiga slottet uppfördes under 1500-talets senare hälft av riksmarsken friherre Gabriel Oxenstierna. Trädgård och djurgård åter äro anlagda efter ritningar av Olaus Rudbeck d. ä.

Pris på förfrågan. - 35623


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Porträttgalleri utan titel ca 1898. - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

175. Porträttgalleri utan titel ca 1898.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
25 mansporträtt på ett blad. Ljustryck, sannolikt före 1910. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Abelin C. R. 1819-1903.
Adlercreutz, C. J. 1757-1815.
Adlersparre, G. 1780-1835.
Akrell, C. F. 1779-1869.
Björnstjerna, J. M. 1805-1898.
Björnstjerna, O. M. F. 1819-1905.
von Cardell, K. 1764-1821.
de la Gardie, R.
von Döbeln, G. C. 1758-1820.
von Ehrenheim, P. J.
von Essen, H. H. 1755-1824.
von Essen, F.
af Klint. 1771-1840.
Lagerberg, C. S. A. 1822-1905.
Lefrén, J. P. 1784-1863.
Leijonhuvud, B. A.
Rappe, A. E.
Sandels J. A. 1764-1831.
Sparre, N. G. A.
von Stedingk, C. B. L. K. 1746-1837.
Sundin, C. A. 1816-1886.
Thulstrup, C. M. 1805-1881.
von Vegesach, E. E. G. 1763-1818.
Wrede, F. J. 1802-1893.

Pris: 900 SEK - 29735Gulddistriktet Klondike - ca 1897.Grevskapet Västerbottens vapen - Svecia Antiqua et Hodierna.


von Stedingk - C. H. Tersmeden ca 1900.

von Stedingk, greve
Grefl. ätten N:117.
Urgammal adel.
Grefve 21/11 1809.
Enl. 37§.
Intr. 1811.
Från Pommern.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37110 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.