VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Ebbetorps säteri - G. H. Mellin 1840.

Ebbetorps säteri i Dörby socken, nära Calmar.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37855


Mannersvärd - C. H. Tersmeden ca 1900.

Mannersvärd
Adlad 6/3 1706.
Svensk släkt, förut Kock.
+29/6 1709.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36868


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Kulturkarta över Halland - J. M. Pauli 1889-92.

Kulturkarta över Halland
Med anslag af Hallands Hushållningsssällskap utarbetad åren 1889-1892 af J. M. Pauli.
Färgtryckt karta i två blad.
Tryckt hos Generalstabens Litografiska Anstalt, troligen under 1890-talet.
Skala: 1:150.000
Med Hallands vapen krönt av en öppen krona i övre kanten.
Infällda kartor: Varberg, Halmstad, Falkenberg, Laholm, Kungsbacka.
Teckenförklaring.
Storlek: 68x101 cm. Kartytans bredd x höjd.
Med inägor, utmarker, fabriker o.s.v.

Pris: 1500 SEK - 38564


Vackert flerfärgslitograferad karta.


Gravarna - Ferdinand Boberg

Gravarna. Bodar och diverse redskap 1917.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Bohuslän

Pris: 700 SEK - 28123


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Umeå och Torneå - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Uhma» och »Torne»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1701.
* II: 71. Umeå och Torneå.
Umeå, vars vapen visar tre renhuvud, erhöll sina privilegier 1622 och förstördes av ryssarna 1720. Å bilden namngivas rådhuset (»Curia'), landshövdingresidenset (»Aula Gubernatoris Provinciae Bottn. occident.»), bostället för överstelöjtnanten vid Västerbottens regemente (»Habitaculum Dn. Protribuni legionis Bottniae occident») samt vid älven, »Vhmre ÅÅ» eller »fluvius», färgstället (»Trajectus»). - »Torneå», som i vapenskölden bär ett torn, ligger i älven, »Torne ÅÅ» eller »Fluvius», på en holme vilken sedermera vuxit samman med ena stranden. Över de övriga byggnaderna resa sig kyrkan, klockstapeln (»Campanile») och rådhuset (»Curia»). I förgrunden ses en färja (»Trajectus»), till höger bostad för majoren vid Västerbottens regemente (»Domicilium Dn. Prefect. vigil. Legion. Bottniae occid.») samt Kemi kyrka (»Kimi»). Torneå upphörde 1809 att vara svensk stad.

Pris på förfrågan. - 35675


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Storgården - Ferdinand Boberg

Storgården. Svalbod från Norrvik 1920.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Dalarna

Pris: 600 SEK - 28218


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'Upsala'. - Sveriges Geologiska Undersökning. 1869.

Upsala.
Sveriges Geologiska Undersökning. No 31.
Färglitografi.
Skala 1:50.000.
Storlek: 71x46 cm. Kartytan med teckenförklaring.
Vikning.
G:a Uppsala och Uppsala mitt på bladet. Med omkringliggande socknar.


Pris: 1500 SEK - 27771


ÅSARP - Ekonomisk karta 1890-97.

ÅSARP
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1890-97. Utgiven i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39230


Backaryd - Ferdinand Boberg

Backaryd. Stapeln 1924.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Blekinge

Pris: 600 SEK - 28114


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Hälsingborg - Ferdinand Boberg

Hälsingborg. Mariakyrkan 1920.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Skåne

Pris: 600 SEK - 28473


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.Vägvisare för XI Olympiaden i Berlin - 1936Björkö - Kongl. Sjömätningscorpsen 1811.


af Forselles - C. H. Tersmeden ca 1900.

af Forselles
Adl. ätten N:2018.
Adlad 24/1 1767.
Intr. 1775.
Från Finland, förut Forsell.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36640 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.