VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Vimmerby - G. Ljunggren 1862.

Vimmerby
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 41 x 52 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 2000 SEK - 27290


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


Hoffenstjerna - C. H. Tersmeden ca 1900.

Hoffenstjerna
Adl. ätten N:1553.
Adlad 6/5 1718.
Intr. 1719.
Från Kurland, förut Hoff.
+April 1751.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36730


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Inteckningsbolaget. Palinska huset - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

106. Inteckningsbolaget. Palinska huset, hörnet av Gustav Adolfs torg och Malmtorgsgatan, Stockholm.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
7 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: John Ahlberg och I. H. Palme.

Pris: 1500 SEK - 29667


Stockholms Intecknings & Garanti Aktiebolag


GRAFVENDAL - Ekonomisk karta 1883-95.

GRAFVENDAL
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38879


Follingbo - Ferdinand Boberg

Follingbo. Kyrkan 1919.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Gotland

Pris: 700 SEK - 28236


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Tranums, Kållands kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Tranums kyrka, Kållands kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 158.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Tranums annexkyrka (406 inv.) är stor och vacker, uppförd 1874 i rundbågsstil. Teckningen framställer södra sidan. Den förra kyrkan från 1200-talet, uppförd af huggen sten, hade stapel.

Pris: 200 SEK - 36108


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


153. Nässjö - 1908

Karta öfver Nässjö municipalsamhälle och Åkers fabrikssamhälle med Omgifningar.
Upprättad 1908 af Arvid Wallerström.
Jönköpings litografiska aktiebolag ARR.
Arvid Wallerström & C:is förlag, Nässjö.
Med infälld karta 'Nässjö Omgifningar'.
Skala 1:5000
Flerfärgslitografi.
29x38,5 cm.

Pris: 600 SEK - 30396


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


von Brehmer - C. H. Tersmeden ca 1900.

von Brehmer
Riksfriherre 1724.
Svensk friherre 5/7 1731.
Från Bremen.
+30/6 1754.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36529 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'Ströms Aktiebolags etablissement i Norrköping.' - Gustaf Pabst 1870-1879.

'Ströms Aktiebolags etablissement i Norrköping.'
Sveriges industriella etablissementer. Plansch nr. LIV.
Färglitograferad plansch ur 'Sveriges industriella etablissementer' av Gustaf Pabst.
Utgiven av Kjellberg & Åströms förlag. och tryckt hos Tr. h. Schlachter & Seedorff, Stockh. ca 1870-1879.
Storlek: 22x14,5 cm, bildytans bredd x höjd, med marginaler 31x23,5 cm.

Pris på förfrågan. - 39673 - Se bild.


Gustaf Pabst bilder ur 'Sveriges industriella etablissementer' utgör kanske höjdpunkten
av industribilder i Sverige. Färglitografierna är vackra och inbjudande och bildernas
komposition är överlag genuint trevlig.


Kumla. Turistkarta. - 1977.

Kumla.
Turistkarta.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1977.
Färgtryckt karta gjord på flygfoto.
Skala 1:10.000
Infällda kartor på baksidan: 'Översiktskarta', Hardemo, Ekeby, Hällabrottet och Kvarnbrottet.
Storlek: 61x86 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring, gatuförteckning.
Planoexemplar.

Pris: 400 SEK - 38677Gulddistriktet Klondike - ca 1897.Brenner - C. H. Tersmeden ca 1900.


Creutz - C. H. Tersmeden ca 1900.

Creutz, greve
Urgammal adel.
Grefve 14/6 1731.
Finsk ätt.
+3/4 1742.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36570 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.