VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Idingstad - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Idingsta»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1709.
* III: 19. Idingstad.
Vapnen tillhöra troligen krigskommissarien Jöns Jakobsköld och hans andra maka Elisabeth Kapp, som vid 1600-talets början läto uppföra huvudbyggnaden. Planschen visar dess utseende efter en eldsvåda vid slutet av samma sekel. I bakgrunden utmärkas Linköping (»Lindkiöpingh») och Stiernarp (»Stiernorp»).

Pris på förfrågan. - 35731


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Lillkyrka - Stockholm 1872-1874.

Lillkyrka i Linköpings stift
pl. XXVI
Märkligare Svenska kyrkor
Färglitografi.
Storlek: ca 20x14 cm, bildytans bredd x höjd.

Pris: 300 SEK - 27959


Fellingsbro härad af Kartografiska Corpsen år 1864.

Fellingsbro härad af Kartografiska Corpsen år 1864.
Örebro län.
Rikets ekonomiska karteverk.
Färglitograferad och handkolorerad karta.
Storlek: ca 67x52 cm, kartytans bredd x höjd.
Lackad och uppfodrad på väv.
Socknar: Näsby, Ervalla, Fellingsbro

Pris: 2000 SEK - 41842


Kraperup och Söfde. - Burman och Fischer 1680.

Kraperup och Söfde.
Eric Dahlbergs Suecia antiqua & hodierna. Supplement,
Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herre-gårdar uti Skåne
/ ... och blifvit år 1680 aftagne, ritade och samlade af ingenieur-capitain Burman
; men nu till det allmännas tjenst, förnyade och ... på trycket utgifne år 1756 af
Abraham Fischer
Skånska Byggnader - Säterier och herrgårdar avritade år 1680, ingick i 2:a upplagan av Erik Dahlberg's stora panoramaverk 'Svecia Antiqua et Hodierna' tryckt 1856.
Planschen är handkolorerad.
Storlek: 34 x 23 cm.
Bilden bekostad av Rudbeck, Johan Olof, assessor Kongl May:ts och Riksens Bergs Collegio och Sachsiskt Bergsråd.

Pris: 1000 SEK - 30125


Tärnö - Blekinge läns hushållningssällskap 1913-22.

Tärnö
Ekonomisk karta över Blekinge län upprättad av Rikets allmänna kartverk åren 1913-19.
Skala 1:20 000.
Utgiven på bekostnad av Blekinge Läns Hushållningssällskap.
Fotolitogr. och tryckt vid Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.
1913-1922.
Med teckenförklaring på bladet.
Storlek: 53x48 cm, bredden x höjden.

Pris: 500 SEK - 41583


Tynnelsö - U. Thersner.

Tynnelsö
Fordna och närvarande Sverige.
No.41 Litografi. Tryckt hos Abrah. Lundquist & C:ie
Södermanland

Pris på förfrågan. - 29268


Den vittberömde och utmärkte herr greven och rikskanslem Magnus Gabriel De la Gardies palats i Stockholm från öster - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Illustriss: et Excellentiss: Comitis Dn:Magni Gabrielis De la Gardie, Regni Sueciae Cancellarij, Palatium Holmense Orientem versus»
»I. Marot sc.»
Kopparstick signerat »I. Marot sc.», 1667.
* I: 40. Den vittberömde och utmärkte herr greven och rikskanslem Magnus Gabriel De la Gardies palats i Stockholm från öster.
Orienteringarna äro: A. Rikskanslerns palats. B. Jakobs kyrka. C. General Wachtmeisters palats. D. Kungliga stallet. E. Fältmarskalken greve Axel Lillies palats. F. Fältmarskalken greve Lennart Torstenssons palats. G. Drottning Kristinas äreport. H. Norrbro. Vidare utmärkas Mälaren (»Mäler Lacus» och Norrström (»Norder Strohm»).

Pris på förfrågan. - 35796


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Kinnekulle. (Utsigt från). - J. A. Berg 1856.

Kinnekulle. (Utsigt från).
Sverige framstäldt i taflor.
D. F. Bonniers förlag. Em. Baerentzen & Co. Lith. Inst.
Tonlitografi.
Bildytans storlek cirka 28x20 cm.

Pris: 800 SEK - 28101


Enligt Björck & Börjesson, 'sin tids främsta litografiska verk över svenska städer och bemärkta natursköna platser. Planscherna äro tryckta på tjockt papper av bästa kvalitet.' (Björck & Börjesson katalog 190, 1924).


von Stockenström - C. H. Tersmeden ca 1900.

von Stockenström, friherre
Adlad 22/11 1751.
Friherre 15/5 1770.
Svensk släkt.
+23/2 1790.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37128 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'76. TÄNNÄS. N.M + N.O.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

76. TÄNNÄS. N.M + N.O.
1918. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Funäsdalen i N till södra änden av sjön Rogen och Storkölsjön i S. Från norska gränsen i V till Medskogsbygget och Högålen (Sveriges högst belägna by) i O. Två blad.

Pris: 1500 SEK - 29417Vägvisare för XI Olympiaden i Berlin - 1936'Stockholms skärgård. Växlet - Stockholm - Sandhamn'. - Stockholm 1932.


Cederström - C. H. Tersmeden ca 1900.

Cederström
Adl. ätten N:1062.
Adlad 8/8 1684.
Intr. 1686.
Svensk släkt.
+5/9 1815.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36561 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige -


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.