VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Frötuna - U. Thersner.

Frötuna
Fordna och närvarande Sverige.
No.26 Litografi. Bilden tecknad av Th. Thersner. Gravör / litograf: Th. Thersner. Tryckt hos Gjötström & Magnusson
Närke

Pris på förfrågan. - 29020


Färlöv - Ferdinand Boberg

Färlöv. Kyrkan 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Skåne

Pris: 700 SEK - 28466


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Grude, Kullings kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Grude kyrka, Kullings kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 325.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Grude lilla annexkyrka (319 inv.) byggdes troligen på 1100-talet och förändrades i öster 1772, då äfven stapeln uppfördes. Tillbyggnaderna på sydsidan äro sakristian och vapenhus båda af trä, kyrkan är för öfrigt af sten och täckt med tegel. Teckningen är tagen från sydväst. Byggnaden, som synes mellan kyrkan och stapeln, är länsmansbostället Bredgården. (År 1892 flyttades sakristian till nordsidan och uppfördes af sten, vapenhus och stapel borttogos, och i deras ställe uppfördes vid västra gafveln ett torn af sten med lågt plåttak.)

Pris: 200 SEK - 35921


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


'70. HUSUM N.V.' och 'N.O.' - Norra Kartverket.

70. HUSUM N.V.' och 'N.O.
Rikets Allmänna Kartverk 1909. Uppmätt 1902 och 1904. N.O.-bladet i litografiskt övertryck från 1909. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1909 och 1914 resp. 1913. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.

Pris: 500 SEK - 36385


Rackeby, Kållands kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Rackeby kyrka, Kållands kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 166.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Rackeby moderkyrka (541 inv.) är medelstor, troligen byggd på 1100-talet. Innan den förändrades i öster, 1699, hade den koret lägre och smalare än kyrkan samt apsis. Tornspiran är hög och smärt och kan i sköhet täfla med Sunnerbergs. Teckningen är tagen från sydost.

Pris: 200 SEK - 36049


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


von Törne - C. H. Tersmeden ca 1900.

von Törne
Adl. ätten N:1824.
Adlad 4/8 1727.
Intr. 1727.
Svensk släkt.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37179


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'52. UPPERUD (MELLERUD)' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

52. UPPERUD (MELLERUD)
Topografiska Corpsen 1843. Utan gravör. Översedd 1858. Avvägningarna utförda av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Ödsköld och vattendelen i Dalbosjön i N till Fränefors, Tådene och Norra Kedum kyrkbyar i S. Från Högsäter i V till Rackeby i O.

Pris: 500 SEK - 30006


En av verkets tio äldsta kartor.


Lysekils Hafsbadanstalte - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

139. Lysekils Hafsbadanstalter. Lysekil, Bohuslän.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
13 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Anders Wide och Carl Curman. Panorama kall- och varmbadhusen, nya badhuset 1901, Strandhotellet, Stora torget, Lysekils kyrkor, Entrén till kuranstalten, Societetshuset och skogen, Lysekils badinrättningar 1853, Hwalen, Smörkullen vid Gullmarsfjorden, Ledfyren, Stångehufvud. Grunden till badanstalten lades 1847, då konsul I. G. Mollén omändrade till varmbadhus en större fartygsruff från det förlista fartyget 'Triton'.

Pris: 1500 SEK - 29700


Öregrund - G. Ljunggren 1862.

Öregrund
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 43,5 x 57 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 1700 SEK - 27300


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


Augrums kyrka - G. H. Mellin 1840.

Augrums kyrka i grannskapet af Carlskrona.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37762Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.Black & Gold Vases, Pl. VI


Grevskapet Dalslands vapen - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Insigne Comitatus Daaliae»
Kopparstick av Müller 1697.
* III: 73. Grevskapet Dalslands vapen.
Planschen visar en gående oxe, ovan vilken svävar en grevlig (friherrlig) krona.

Pris på förfrågan. - 35820 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Dalsland


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Lista över bilder samt några artiklar om 'Suecia Antiqua' och Erik Dahlberg.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.