VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Svanefelt - C. H. Tersmeden ca 1900.

Svanefelt
Adl. ätten N:294.
Adlad 5/9 1641.
Intr. 1642.
Svensk släkt.
+början av 1800-talet.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37146 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Falsterbo - Ferdinand Boberg

Falsterbo. Kyrkan 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Skåne

Pris: 800 SEK - 28463


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Fröshammar - Ekonomisk karta 1907-10 / 1913-17.

Fröshammar
Rikets Allmänna Kartverk. Ekonomiska Afd.
Färglitograferade ekonomiska kartor över Västmanlands län.
Kartorna är uppmätta under åren 1907-1910 , tryckta 1913-1917 vid Generalstabens Litografiska Anstalt.
Storlek: ca 60x45 cm. Kartytans bredd x höjd.
Skala 1:20.000.

Pris: 800 SEK - 39033


Gärffelt - C. H. Tersmeden ca 1900.

Gärffelt
Adl. ätten N:307.
Adlad 5/9 1643.
Intr. 1643.
Svensk släkt, förut Jerwe.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36694


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Hamilton - C. H. Tersmeden ca 1900.

Hamilton, greve
Grefl. ätten N:86.
Urgammal adel.
Grefve 21/11 1751.
Intr. 1752.
Skotsk ätt.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36705


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'Drätselnämndens från berednings-utskottets hemställan afvikande förslag i återförvisande delar af Gaturegleringen på Norrmalm upptaget såsom Reservation mot Berednings-utskottets förslag af Alb. Lindhagen 1878' - Plan-, regleringskarta. Stockholm 1878.

Drätselnämndens från berednings-utskottets hemställan afvikande förslag i återförvisande delar af Gaturegleringen på Norrmalm upptaget såsom Reservation mot Berednings-utskottets förslag af Alb. Lindhagen 1878.
Plan-, regleringskarta.
Storlek, bredd x höjd: 65x53 cm.
Tryckt i färglitografi hos Generalstabens Litografiska Anstalt.
Kartan har skalor angivna i meter och fot.

Pris på förfrågan. - 27493


Beckaskogs kungsgård - G. H. Mellin 1840.

Beckaskogs kungsgård, numera ett militär-boställe, som för närvarande innehafves af H. K. H. Kronprinsen.
Den är belägen på en landtunga mellan Kiaby och Ifö sjöar.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37842


Falkenberg - C. H. Tersmeden ca 1900.

Falkenberg
Grefl. ätten N:97.
Urgammal adel.
Grefve 27/12 1778.
Intr. 1779.
Förut von Falkenberg från Marck-Brandenburg.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36623


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Karta över Norden i nutiden - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Nova et accurata (d. v. s. ny och exakt) orbis arctoi tabula geographica»
Kopparstick av de Reuter 1696.
* I: 6. Karta över Norden i nutiden.
Kartan, som i huvudsak är uppgjord av professor Anders Spole, har sin förebild i Andreas Bureus svenska karta av år 1626 och är i huvudsak ganska tillförlitlig. Riks- och landskapsvapnen äro utsatta på sina respektive platser. I den övre rikt ornerade kartuschen finnas vapensköldarna för I Svealand, Götaland, Venden och Finland. I kartuschen nedtill meddelas: »Svenska mil äro över allt lika långa, och tolv sådana gå på en grad.»

Pris på förfrågan. - 35763


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


TÖCKSFORS - Ekonomisk karta 1883-95.

TÖCKSFORS
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38944Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Ryssland. - Blaeu 1643/44.


Kaggeholm - Nay 1881.

Kaggeholm
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 500 SEK - 30207 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.