VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Rosendahla. - Burman och Fischer 1680.

Rosendahla.
Eric Dahlbergs Suecia antiqua & hodierna. Supplement,
Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herre-gårdar uti Skåne
/ ... och blifvit år 1680 aftagne, ritade och samlade af ingenieur-capitain Burman
; men nu till det allmännas tjenst, förnyade och ... på trycket utgifne år 1756 af
Abraham Fischer
Skånska Byggnader - Säterier och herrgårdar avritade år 1680, ingick i 2:a upplagan av Erik Dahlberg's stora panoramaverk 'Svecia Antiqua et Hodierna' tryckt 1856.
Planschen är handkolorerad.
Storlek: 32,5 x 18,5 cm.
Bilden bekostad av von Hermansson, Mattias, kansliråd.

Pris: 1000 SEK - 30121


'Charta öfver Sickla-ön...' - Gabr. Boding 1774.

Charta öfver Sickla-ön med the therpå belägne Danviks Hospitals hemmanen Sickla, Jerla, Dufnäs och Skuru samt åtskillige andre lägenheter uti Swartlösa Härad och Brännk˙rcka Sockn.

Författad år 1774 af Gabr. Boding
Reproduktion av originalkarta förvarad i lantmäteriets arkiv.
Faksimilen utförd på franskt akvarellpapper och helt handkolorerad.
Storlek: 92x52 cm. Kartytans bredd x höjd.
Sicklaö, f.d. kapellförsamling i Danviks pastorat, Stockholms län, ingår sedan 1887 i den då nybildade Nacka socken och utgör dess nordvästra del.

Pris: 2500 SEK - 27658 - Se bild.


Aleholm - U. Thersner.

Aleholm
Fordna och närvarande Sverige.
Originalteckning.
Västergötland

Pris på förfrågan. - 28916


Lyrestads, Norra Wadsbo kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Lyrestads kyrka, Norra Wadsbo kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 228.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Lyrestads moderkyrka (2,411 inv.) är belägen strax väster om Göta kanal vid stora landsvägen, men har icke fördelen af ett högt läge. Den är medelstor, täckt med svart spån, har vid östra gafveln tvenne spetsiga små torn och vid västra gafveln ett större torn med lanternin. Kyrkan i sitt nuvarande skick lär förskrifva sig från 1600-talet; hade förut koret lägre och smalare än skeppet, men betydligt längre och med rak gafvel; tornet är uppfördt 1690, muröppningarne å tornet äro rundbågiga, å själfva kyrkan spetsbågiga. De små tornen äro säkerligen uppförda på 1700-talet. Såväl kyrkogården som kyrkan, med undantag möjligen för stora tornet, göra ett behagligt intryck. Den är afbildad från sydost.

Pris: 200 SEK - 36010


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


SVED - Ekonomisk karta 1877-82.

SVED
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1877-82. Utgiven i faksimil av Skaraborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39199


Frösåkers härad. Kartlagt 1905.

Frösåkers härad.
Flerfärgslitografiskt stentryck.
Monterad på skivor med metallhörn.
Tryckt 1911. 4 blad.
Skala 1:50.000.
Rikets allmänna kartverk, ekonomiska avdelningen.
Bladets kartyta c:a 50 x 70 cm bredden x höjden per blad.
Socknar: Börstil, Edebo, Forsmark, Gräsö, Harg, Hökhuvud, Valö. Med städerna Öregrund, Östhammar.

Pris: 2500 SEK - 41467 - Se bild.


Årnäs - U. Thersner.

Årnäs
Fordna och närvarande Sverige.
No.34 Litografi. Bilden tecknad av Th. Thersner. Gravör / litograf: Th. Thersner
Västergötland

Pris på förfrågan. - 29308


KNISLINGE - Ekonomisk karta, 1935

KNISLINGE
Rikets Allmänna Kartverk. Kristianstads läns Hushållningssällskap 1935. Uppmätt 1929,1932. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 800 SEK - 39469


Broby säteri - G. H. Mellin 1840.

Broby säteri i Bettna socken.

Planchen äro utförd efter teckning af herr J. F. Julin.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37898


Fristads, Ås kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Fristads kyrka, Ås kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 295.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Fristads moderkyrka (2,058 inv.) är stor, uppförd 1848-1850 i då bruklig rundbågsstil; den är gemensam för Fristad och Gingrid. Teckningen är tagen från sydost. Gingrids kyrka kvarstod och begagnades till och med 1851. Inom Fristads socken har fordom funnits kyrka norr om Fristads hed, i Långhem, alldeles där järnvägen nu skär landsvägen.

Pris: 200 SEK - 35906


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.Tornerhjelm - C. H. Tersmeden ca 1900.


Grönsö - Nay 1881.

Grönsö
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 400 SEK - 30198 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.