VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

LANDÖN - Ekonomisk karta, 1932

LANDÖN
Rikets Allmänna Kartverk. Kristianstads läns Hushållningssällskap 1932. Uppmätt 1929. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris på förfrågan. - 39499


Gripsholm, Yttre borggården. - C. J. Billmark 1853

Yttre borggården.
Sverige. Akvarell-litografi och tontryck.
Färglitografi tryckt hos Imp. Lemercier i Paris.
Storlek: 27x33 cm, bildytans bredd x höjd.
Gripsholms slott.

Pris: 1100 SEK - 27984


Kjelfvenes, Wartofta kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Kjelfvenes kyrka, Wartofta kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 139.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Kjelfvenes annexkyrka (241 inv.) är liten och högt belägen. Den är troligen från 1100-talet, men blef tillbyggd i öster på 1700-talet, så att koret i förhållande till kyrkan är ovanligt lång. Stapeln är byggd på 1700-talet, men liksom kyrkan reparerad 1889-94. Vapenhuset är rödmåladt. Teckningen framställer södra sidan.

Pris: 200 SEK - 35977


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


'Skara'. - Sveriges Geologiska Undersökning. 1902.

Skara.
Sveriges Geologiska Undersökning. Ser. Aa. No. 116. Färglitografi.
Skala 1:50.000.
Storlek: 68x46 cm. Kartytan med teckenförklaring.
Vikning.
Staden Skara med omkringliggande socknar. Det omkringliggande landskapet är huvudsakligen väster om staden.

Pris: 1500 SEK - 27867


Västmanlands Södermanlands län. - 1968.

Västmanlands Södermanlands län.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1968.
Skala 1:200.000
Storlek: 87x110 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring
Planoexemplar, vikning.

Pris: 400 SEK - 38720


'Profiler af Blasieholmstorg' - 1872.

Profiler af Blasieholmstorg Profil af Blasieholmsgatans norra sida samt i fortsättningen deraf öfver Blasieh.torg
Den 11/7 1872.
Handritad karta föreliggande i sitt originalskick.
62 x 44.
Rutat papper.
Spår av tejp på ytterkanter.
Förstärkt baksida.
Pris: 500 SEK - 27356


Mindre skavanker såsom enstaka fläckar eller dylikt noteras ej.
Kartor - i original - rörande staden är mycket ovanliga. De hör ju egentligen hemma i stadens arkiv. Det får därför betraktas som något mycket ovanligt att en samling av detta slag bjuds ut till försäljning.
Mått anger bildytan bredden x höjden i cm.


Ransbergs, Södra Wadsbo kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Ransbergs kyrka, Södra Wadsbo kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 207.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Ransbergs moderkyrka (2,717 inv.) medelstor, ligger några hundra meter söder om sjön Örlen, och är från kyrkogården en vacker utsigt öfver sjön samt vidsträckta skogs- och bergstrakter. Kyrkan är byggd i romansk stil, troligen på 1200-talet och tillbyggdes vid midten af 1700-talet, då äfven stapeln byggdes. Stapeln är hög, tornliknande och har så väl väggar som tak spånklädda och rödfägade. Teckningen är tagen från nordost.

Pris: 200 SEK - 36050


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Åre - Ferdinand Boberg

Åre. Källare och härbrän i Lund 1918.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Jämtland

Pris: 700 SEK - 28408


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


'43. SKARA' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

43. SKARA
Generalstaben 1887. Utan gravör. Uppmätt 1880-81.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Sävare, Åkleby i N till Grolanda och Härja i S. Från Fyrunga i V till Fridene i O. Med Falköping,Skara, Skövde. Hornborgasjön mitt på bladet.

Pris: 600 SEK - 29996


Trakten vid Motala. - J. A. Berg 1856.

Trakten vid Motala.
Sverige framstäldt i taflor.
D. F. Bonniers förlag. Em. Baerentzen & Co. Lith. Inst.
Tonlitografi.
Bildytans storlek cirka 28x20 cm.

Pris: 800 SEK - 28111


Enligt Björck & Börjesson, 'sin tids främsta litografiska verk över svenska städer och bemärkta natursköna platser. Planscherna äro tryckta på tjockt papper av bästa kvalitet.' (Björck & Börjesson katalog 190, 1924).Stockholm - Mentzer ca 1860.Gävle - Stockholm 1921.


Gimo - Nay 1881.

Gimo
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 500 SEK - 30196 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.