VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Uppsala - G. Ljunggren 1862.

Uppsala
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 39 x 53,5 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 2300 SEK - 27286


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


Djursholm - U. Thersner.

Djursholm
Fordna och närvarande Sverige.
No.37 Akvatint. Bilden tecknad av U. Thersner 1825. Gravör / litograf: C. F. Akrell
Uppland

Pris på förfrågan. - 28975


'69. ÖRNSKÖLDSVIK N.V.' – KAK's vägkarta.

69. ÖRNSKÖLDSVIK N.V.
KAK's vägkarta.
Rikets Allmänna Kartverk 1910. Uppmätt 1905. Litografiskt övertryck Generalstabens litografiska anstalt 1910. Utgiven av KAK 1926. Vägar kompletterade till september 1926.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:100.000.
Uppfodrad på väv i fyra rutor.
Bifogad teckenförklaring.
Från Holm i väst till Sidensjö i ost samt Vattugården i nord till Björnböle i syd.

Pris: 500 SEK - 36460


På dessa vägkartor är landsvägar utmärkta med rött samt med avstånd i km utmärkt längs vägarna. Förklaring i nederkant över de fyra trafiksignalerna som fanns på landsvägarna. Enkelsignal, Skolsignal, Hastighetssignal och Dubbelsignal.


Hednatemplet i Gamla Uppsala och Gamla Uppsala kyrka - Svecia Antiqua et Hodierna.

Hednatemplet i Gamla Uppsala och Gamla Uppsala kyrka
Kopparstick av E. Reitz 1694.
* I: 63. Hednatemplet i Gamla Uppsala och Gamla Uppsala kyrka.
På den övre bilden finnes en egendomlig byggnad påminnande om en kyrka med mittskepp och sidoskepp, och en kedja omsluter hela byggnaden, enligt överskriften »göternas äldsta tempel i Uppsala, sådant det finnes framställt i en i Sankt Birgittas hus i Rom förvarad teckning. Detta tempel var uppfört vid pass år 246 efter syndafloden(!)». Byggnadens torn hava olika namn: det mellersta och högsta tornet heter Tor, de båda andra heta Oden och Frigg. Tre spiror bära samma namn. Orienteringarna äro: A. Människor, som skola offras åt gudarna. B. De dödade djuren offras. C. De vidskepligas gudar. D. Den heliga lund, i vilken kropparna av dem, som skulle offras, upphängdes. E. Tempelprästerna. En av dem, en gammal man, sittande långt åt höger, håller i knät en rulle med runskrift. F. Ett träd av okänt slag, som växer helt nära templet, grönt både sommar och vinter. G. Odins korpar, som bringa underrättelser om det som tilldrager sig fjärran. H. Tempelbrunnen, i vilken fordom kropparna av dem, som skulle offras, kastades ned. Bilden synes återgå på ett träsnitt i Olaus Magnus Historia om de nordiska folken. Att hednatemplet ansågs till en del vara bevarat i kyrkan, därom vittnar rubriken över bilden av den sistnämnda: »Det forna hednatemplet vid Gamla Uppsala, såsom det i vår tid ter sig förvandlat till kristet tempel».

Pris på förfrågan. - 35659


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


HÅFVERUD. - Ekonomisk karta 1890-91.

HÅFVERUD.
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1890-91. Utgiven i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39334


Trehörningsklack - Ekonomisk karta 1907-10 / 1913-17.

Trehörningsklack
Rikets Allmänna Kartverk. Ekonomiska Afd.
Färglitograferade ekonomiska kartor över Västmanlands län.
Kartorna är uppmätta under åren 1907-1910 , tryckta 1913-1917 vid Generalstabens Litografiska Anstalt.
Storlek: ca 60x45 cm. Kartytans bredd x höjd.
Skala 1:20.000.

Pris: 1000 SEK - 39077


'70. ARVIKA' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

70. ARVIKA
Rikets Allmänna Kartverk 1896. Gr Herlin och Hagstrand. Uppmätt 1892-93. Allmänna vägar översedda 1928.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Arvika (i kartkant) i N till Långserud i S. Från Karlanda i V till Boda kyrka ( i kartkant) i O.

Pris: 500 SEK - 30031


Leijonbjelke - C. H. Tersmeden ca 1900.

Leijonbjelke
Adl. ätten N:1173.
Adlad 1/3 1689.
Intr. 1689.
Svensk släkt, förut Rohdin.
+15/7 1710.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36811


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'107. ÄLVDALSÅSEN' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

107. ÄLVDALSÅSEN
Rikets Allmänna Kartverk 1922. Uppmätt 1915-16. Med namnlista på fältmätarna.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Stora Höktanden i N till Skärbäcksstrand och Loka i S. Från Öjvallsberget i V till Högsberget och Rymnäs i O.

Pris: 500 SEK - 30077


'22. HAKKAS' - Norra Kartverket.

22. HAKKAS
Norrlands Läns Kartverk 1891. Uppmätt 1882. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1914. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Högträsk i väst till Bönträsk i ost samt Lillberget i nord till Hällberget i syd.

Pris: 500 SEK - 36216Stockholm - Mentzer ca 1860.Åkerklätt, Agrostemma githago - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Hamburger Bryggeriet - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

84. Hamburger Bryggeriet. Stockholm.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
9 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Franz Heiss S:r, Odd Landtblom, Georg Sellman och Franz Heiss J:r.

Pris: 2000 SEK - 29646 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


Lista över bilder till 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare'.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.