VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Nykvarn - Ferdinand Boberg

Nykvarn. Vattenkvarnen 1923.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Södermanland
Turinge socken, Öknebo härad.

Pris: 600 SEK - 28598


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Nikolai och Helgeandskyrkan - G. H. Mellin 1840.

Ruiner af Nicolai och Helgeands-kyrkorna i Wisby.
Utsigten är tagen från en höjd innanför stadsmuren, hvaraf på avstånd, längst till höger, synas en del, som igenkännes af det fyrkantiga tornet. Hela stadsmuren var nemligen, på visst afstånd från hvarandra, försedd med sådana torn. Den hufvudsakligaste delen af taflan upptages af Helgenands-kyrkan, hvars gafvel ännu utvisar den prydliga arkitektur, som utmärkt det sköna templet. TIll venster synes ruinen af Nicolai-kyrkan. Ett hörn af det nybyggda Lazarettet framskjuter bredvid densamma. Bakgrunden utgöres af hafvet.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37792


Tråvads, Vånga kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Tråvads kyrka, Vånga kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 84.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Tråvads annexkyrka (781 inv.) ligger på Lidaåns östra strand, är medelstor och byggd i vacker rundbådsstil 1873. Teckningen är tagen från nordost.

Pris: 200 SEK - 36111


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Ribbingsholm - U. Thersner.

Ribbingsholm
Fordna och närvarande Sverige.
No.4 Gravyr. Bilden tecknad av U. Thersner 1820. Gravör / litograf: C. F. Akrell 1820
Östergötland

Pris på förfrågan. - 29162


Rinman, Gustaf Ludvig - P.B. Eklund 1891-1905.

Rinman, Gustaf Ludvig
Tryckt på Centraltryckeriet i Stockholm och utgivna under åren 1891-1905.
Till porträttet medföljer en kort biografi.
Storlek bildytan ca. 13x16,5 cm.
Tonlitograferat porträtt inom Par Brikolls historia.

Pris: 300 SEK - 38162


'72. NORA' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

72. NORA
Generalstaben 1889. Utan gravör. Uppmätt 1883 och 1886.
På väv i rutor, bunden i originalband med förgylld pärm- och ryggtitel.
Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Lundsfjärden i N till Knutsbol vid Möckeln i S. Från Lungsund och Kristinehamn (i kartkant) i V till Hammarby gård och Kil kyrka i O. Karlskoga, Bofors och Nora.

Pris: 1000 SEK - 41793


Bernshammar - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

17. Bernshammar. Hede socken, Västmanland.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
7 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: N. M. Lorichs och Annie Lorichs f. Nordenfalk. Huvudbyggnaden, salongen, pelarrummet och parti av parken. Från 1600-talet mitt till 1870 fanns även ett järnbruk på Bernshammar. Godset tillhörde från början släkterna Hising, Schönström och Julinsköld. Kom 1784 i släkten Lorichs ägo.

Pris: 2000 SEK - 29582
Widerup - U. Thersner.

Widerup
Fordna och närvarande Sverige.
No.46 Gravyr. Bilden tecknad av U. Thersner 1818. Gravör / litograf: C. F. Akrell 1821
Skåne

Pris på förfrågan. - 29287


MÄSSVIK - Ekonomisk karta 1883-95.

MÄSSVIK
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 39006


Arboga och Götlunda - Ekonomisk karta 1907-10 / 1913-17.

Arboga och Götlunda
Rikets Allmänna Kartverk. Ekonomiska Afd.
Färglitograferade ekonomiska kartor över Västmanlands län.
Kartorna är uppmätta under åren 1907-1910 , tryckta 1913-1917 vid Generalstabens Litografiska Anstalt.
Storlek: ca 60x45 cm. Kartytans bredd x höjd.
Skala 1:20.000.

Pris: 1000 SEK - 39034Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.Mjölke, Chamænerium angustifolium - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Sala stad med närmaste omgivningar 1839/59.

Sala stad .
Utdrag ur kartan '83. Sala' utgiven år 1839 av Topografiska Corpsen. Kartan översedd 1859.
Stående i format A3 i färg på 160 grams papper.
Levereras med tryckt teckenförklaring samt skriven berättelse om orginalkartan och kartutdraget, daterad och undertecknad.

Pris: 500 SEK - 27945 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Västmanland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.