VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Stockholm, Sveriges huvud- och residensstad, från väster - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Stockholmia Metropolis Regni Sueciae et Sedes Regia qua parte Occidentem spectat»
»A. Perelle sculp»
Kopparstick signerat »A. Perelle sculp» 1669 efter teckning av Erik Dahlberg 1665.
* I: 14. Stockholm, Sveriges huvud- och residensstad, från väster.
Vapenkartuscherna, som bäras av genier, visa Stockholms gamla vapen:, en befästad stad och Sankt Erik. Bilden domineras av det mäktiga slottet. tre kronor (»Arx Regia»), bredvid vilket i staden mellan broarna synas Storkyrkan, Tyska kyrkan och Riddarholmskyrkan, (»Templ. S. Nicolai», »Templ. S. Gertrudis» och »TempI. S. Francisci»). På Norrmalm (»Suburbium Boreale») namngivas Klara och Jakobs kyrkor (»Templ. S. Clarre» och »TempI. S:ti Jacobi») samt på Södermalm (»Suburbium Australe.») Katarina och Maria kyrkor, »TempI. S. Catharinae» och »TempI. S. Mariae». I förgrunden nämnes Mälaren (»Mäler Lacus»). Planschen lämnar en konstnärligt högtstående och - frånsett den sydländska vegetationen i förgrunden - topografiskt väl utförd bild av huvudstaden, som då vuxit till en storstad efter den tidens mått.

Pris på förfrågan. - 35770


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


'10. CARLSHAMN' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

10. CARLSHAMN
Topografiska Corpsen 1869. Gr Ebbesen. Kristianstads och Kronobergs länsdelar uppmätta 1862-63. Blekinge länsdel uppmätt 1843 och översedd 1866.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Hammarbäck, Kärraboda, Hövidstorp, Bjällerhult och sjön Mien i N till Färlöv, Kiaby, kustområdet till Elleholm och Carlshamn i S. Från GLimminge och Strö i V till Hällaryd i O.

Pris: 600 SEK - 29947


'49. HOLMUDDEN' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

49. HOLMUDDEN
Generalstaben 1889. Utan gravör.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Kartan upptar endast nordöstra delen av Fårö. Se även nr 40B.

Pris: 500 SEK - 30003


Rosendals Slott. - J. A. Berg 1856.

Rosendals Slott.
Sverige framstäldt i taflor.
D. F. Bonniers förlag. Em. Baerentzen & Co. Lith. Inst.
Tonlitografi.
Bildytans storlek cirka 28x20 cm.

Pris: 800 SEK - 28075


Enligt Björck & Börjesson, 'sin tids främsta litografiska verk över svenska städer och bemärkta natursköna platser. Planscherna äro tryckta på tjockt papper av bästa kvalitet.' (Björck & Börjesson katalog 190, 1924).


Svedvi - Ferdinand Boberg

Svedvi. Stapeln 1924.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Västmanland

Pris: 600 SEK - 28840


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Stockholms Nya Spårvägs Aktiebolag - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

233. Stockholms Nya Spårvägs Aktiebolag.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
13 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: C. D. Philipson, H. Wikblad, Br. Abr. Leijonhufvud, E. Fränckel och J. A. Brunskog. Längst ner t h bild med verkstadens arbetare och verkmästaren Sven J. Börjesson, far till antikvariatbokhandlaren Karl Börjesson, grundare av Björck & Börjesson. Planschen är handkolorerad och inlagd i syrafri passepartout.

Pris: 2500 SEK - 29787


Ryfors - U. Thersner.

Ryfors
Fordna och närvarande Sverige.
Originallavering.. Bilden tecknad av U. Thersner 1826
Västergötland

Pris på förfrågan. - 29172


Ryda - Ferdinand Boberg

Ryda. Gammal gård vid landsvägen 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Västergötland
Vi kan ej med säkerhet avgöra om planschen avser Ryda socken i Barne härad, Skaraborgs län.

Pris: 600 SEK - 28318


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Lindärfva, Domprosteriet. - E. Wennerblad 1890.

Lindärfve kyrka, Domprosteriet.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 8.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Lindärfe annex-kyrka (444 inv.) är liten, byggd af sandsten troligen i början af 1300-talet. Tornet, i tre afsatser afsmalnande uppåt, är täckt med plåt, kyrkan med skiffer, koret med tegel. Teckningen är tagen från sydost. Till höger om koret synes sakristian, som är af trä, brädfodrad och rödmålad. Kyrkan har hvalf af tegel.

Pris: 200 SEK - 36005


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


'Charta öfver Gästrikland och Hellsingland.' - Hermelin 1796.

Charta öfver Gästrikland och Hellsingland.

Af Ingenieuren Olof Insulander År 1796. Utgifven af Frih. S. G. Hermelin.
Koppargraverad och handkolorerad karta.
Storlek: 55x60 cm. Kartytans bredd x höjd.

Pris: 5500 SEK - 27563Karta öfver Stockholm. - 1904.Krisla, Inula Salicina L - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


'Geometrisk Charta öfwer... Lidingön i Stockholms Lähn.' - L. Kietzlingk 1720.

Geometrisk Charta öfwer Rudboda, Sundby, Wäster och Öster. Affringe, Husstega, Södergarn, Långnäs, Elfwijk och Kafwijken, Belägne på Lidingön i Stockholms Lähn, Danderyds Skiepslag och Sochn.


Afmätte, Åhr 1720 af Lars Kietzlingk.
Faksimiltryck på akvarellpapper och handkolorerad.
Storlek: 57,5x27 cm.

Pris: 900 SEK - 27758 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.