VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Göksholm - U. Thersner.

Göksholm
Fordna och närvarande Sverige.
No.31 Litografi. Bilden tecknad av Th. Thersner 1846. Gravör / litograf: Th. Thersner. Tryckt hos Gjötström & Magnusson
Närke

Pris på förfrågan. - 29042


'31. ROMA' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

31. ROMA
Generalstaben 1890. Utan gravör. Uppmätt 1888.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Stenkumla och Akebäck i N till Havdhem i S. Från Stora Karlsö och Lilla Karlsö i V till Östergarn i O.

Pris: 700 SEK - 29980


'Nora och Hjulsjö samt Lindes och Ramsbergs härader...'. - 1865-67.

Nora och Hjulsjö samt Lindes och Ramsbergs härader af Topografiska Corpsen åren 1865-67.
Örebro län.
Stor karta i fyra blad utgiven av Rikets ekonomiska kartverk.
Endast de två södra bladen.
Litograferad, s/v..
Skala 1:50.000.
Storlek: Varje blad 47-53 cm i bredd och 68-72 cm i höjd.
Med städerna Nora och Lindesberg.
Socknarna: Lindesberg, Ramsberg
Nora och Hjulsjö samt Lindes och Ramsberg härader är egentligen bergslagar.

Pris: 2000 SEK - 41851


'Wäg Charta Öfwer Stockholms medh Swartsjö län och Södertörn...' - Gyllenborg 1772.

Wäg Charta Öfwer STOCKHOLMS medh SWARTSJÖ LÄN och SÖDERTÖRN; med Kongl. Majts Nådigste Privilegio Utgifwen År 1772.
Af Jac. Joh. Gyllenborg, Grefve, Landshöfdinge och Riddare. Sammandragen af Gabr: Beni: Westman. Commiss: Landtmätare. i Koppar stucken af Carl Bergqvist och Fredr: Akrel.

VÖBAM's handkolorerade faksimil på akvarellpapper.
Storlek: 36x46 cm. Kartytans bredd x höjd. Pris: 1.500:-


Pris: 1500 SEK - 27705 - Se bild.


I kartuschen längst upp till vänster riksvapnet med kunglig krona. Sköld med krona, Upplands och Södermanlands vapen. Berg, träd och hus med vattenhjul (smedja?).
En av de sällsyntaste svenskproducerade kartorna från denna tid. Något mindre än Lantmäteri-Contorets kartor från samma tidsperiod. Vackert arbete med fint graverade texter.


Skokloster, Vestibulen. - C. J. Billmark 1861-64.

Vestibulen.
Sverige. Akvarell-litografi och tontryck.
Färglitografi tryckt hos Imp. Lemercier i Paris.
Storlek: 36x27 cm, bildytans bredd x höjd.
Skokloster.

Pris: 500 SEK - 28006


HOFDEN - Ekonomisk karta 1877-82.

HOFDEN
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1877-82. Utgiven i faksimil av Skaraborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39113


Mariakyrkan - G. H. Mellin 1840.

Maria-kyrkan i Wisby.
Utsigten är tagen från samma höjd, som den förra. En del af Nicolai-kyrkans ruin synes till höger, bakom den nyssnämnda Lazarettsbyggningen. Detta Lazarett, som är förträffligt inrättadt, har icke längesedan blifvit färdigt, och utgör nu en af stadens prydnader. Maria-kyrkan eller domkyrkan, som hon äfven kallas, är väl underhållen och den enda i staden, der numera gudstjenst hålles. Denna kyrla omgifves af en vacker kyrkogård. Sjelfva staden utvisar en blandning af forntida och nyare byggnadssmak. De moderna taken med sina jemna vinklar, och de antika trappformiga gaflarna uppskjuta emellan hvarandra. På vår palnche utgöres fonden af hafvet, deri ett par uddar utskjuta och visa formen af de Gottländska branta stränderna.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37793


von Schantz - C. H. Tersmeden ca 1900.

von Schantz
Adl. ätten N:1255.
Adlad 4/1 1693.
Intr. 1693.
Från Tyskland, förut samma namn.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37043


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Deijefors. - J. A. Berg 1856.

Deijefors.
Sverige framstäldt i taflor.
D. F. Bonniers förlag. Em. Baerentzen & Co. Lith. Inst.
Tonlitografi.
Bildytans storlek cirka 28x20 cm.

Pris: 800 SEK - 28090


Enligt Björck & Börjesson, 'sin tids främsta litografiska verk över svenska städer och bemärkta natursköna platser. Planscherna äro tryckta på tjockt papper av bästa kvalitet.' (Björck & Börjesson katalog 190, 1924).


Barnängens - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

8. Barnängens. Aktiebolaget Barnängens Fabrik. Bondegatan, Stockholm.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
18 motiv. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Porträtt: Wm. Holmström, Axel Backman och Eric Holmström.


Pris: 1500 SEK - 29576Stockholm - Mentzer ca 1860.'Östersjön. Stora Ålö - Idö.' - Stockholm 1949.


'Geometrisk Charta öfwer... Lidingön i Stockholms Lähn.' - L. Kietzlingk 1720.

Geometrisk Charta öfwer Rudboda, Sundby, Wäster och Öster. Affringe, Husstega, Södergarn, Långnäs, Elfwijk och Kafwijken, Belägne på Lidingön i Stockholms Lähn, Danderyds Skiepslag och Sochn.


Afmätte, Åhr 1720 af Lars Kietzlingk.
Faksimiltryck på akvarellpapper och handkolorerad.
Storlek: 57,5x27 cm.

Pris: 900 SEK - 27758 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.