VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Orsa. - J. A. Berg 1856.

Orsa.
Sverige framstäldt i taflor.
D. F. Bonniers förlag. Em. Baerentzen & Co. Lith. Inst.
Tonlitografi.
Bildytans storlek cirka 28x20 cm.

Pris: 800 SEK - 28033


Enligt Björck & Börjesson, 'sin tids främsta litografiska verk över svenska städer och bemärkta natursköna platser. Planscherna äro tryckta på tjockt papper av bästa kvalitet.' (Björck & Börjesson katalog 190, 1924).


Sveavägen - 1870.

Karta öfver norra delen af Stora Badstugugatan jemte omgifvande trakt.
..upprättad år 1870.
Handritad karta föreliggande i sitt originalskick.
79 x 42,5.
Veck.
Förstärkt baksida.
Idag Sveavägen.
Från nuvarande Sveavägen mot Norrtullsgatan vars namn är utsatt.Pris: 1500 SEK - 27406


Mindre skavanker såsom enstaka fläckar eller dylikt noteras ej.
Kartor - i original - rörande staden är mycket ovanliga. De hör ju egentligen hemma i stadens arkiv. Det får därför betraktas som något mycket ovanligt att en samling av detta slag bjuds ut till försäljning.
Mått anger bildytan bredden x höjden i cm.


156. Oskarshamn - 1913

Stadsplan för Oskarshamn.
Upprättad år 1913 af Hugo Ljungquist stadsingenjör.
Skala 1:2.000
Blåkopia.
164x118 cm.
Vikt.

Pris: 500 SEK - 30399


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Hellstads, Ås kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Hellstads kyrka, Ås kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 301.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Hellstads moderkyrka (828 inv.) är stor och tämligen högt belägen strax norr om landsvägen. Den är uppförd 1819 i då vanlig rundbågsstil. Teckningen är tagen från sydost.

Pris: 200 SEK - 35938


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Västgöthyttan - Ferdinand Boberg

Västgöthyttan. Kolhuskomplex 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Västmanland

Pris: 500 SEK - 28851


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Post- och järnvägskarta med fraktterminaler. - 1980.

Post- och järnvägskarta med fraktterminaler.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1980.
Skala 1:1.100.000
Infällda kartor: 'Göteborgs omgivningar', 'Skåne', 'Sundsvalls omgivningar'
Storlek: 135x98 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring, reklam och ortregister.
Planoexemplar.

Pris: 500 SEK - 38643


Karta över Värmlands län. - 1938.

Karta över Värmlands län.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1938.
Färgtryckt karta.
Skala 1:300.000
Storlek: 54x88 cm. Kartytans bredd x höjd.
Planoexemplar, reparation.
Med Värmlands samtliga härads- och sockennamn.

Pris: 300 SEK - 38773


Borgholms slott - U. Thersner.

Borgholms slott
Fordna och närvarande Sverige.
No.1 Litografi. Bilden tecknad av Th. Thersner. Gravör / litograf: Th. Thersner. Tryckt hos J. W. Tegner & Kittendorff
Öland

Pris på förfrågan. - 28943


Tunbyholm. - Burman och Fischer 1680.

Tunbyholm.
Eric Dahlbergs Suecia antiqua & hodierna. Supplement,
Prospecter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herre-gårdar uti Skåne
/ ... och blifvit år 1680 aftagne, ritade och samlade af ingenieur-capitain Burman
; men nu till det allmännas tjenst, förnyade och ... på trycket utgifne år 1756 af
Abraham Fischer
Skånska Byggnader - Säterier och herrgårdar avritade år 1680, ingick i 2:a upplagan av Erik Dahlberg's stora panoramaverk 'Svecia Antiqua et Hodierna' tryckt 1856.
Planschen är handkolorerad.
Storlek: 32,5 x 19 cm.
Bilden bekostad av Grill, Claes, direktör vid Ostindiska Kompaniet.

Pris: 1000 SEK - 30123


Sundby, från öster - Richardt 1869.

Sundby, från öster
Herregårdar uti Södermanland.
Tryckt i Stockholm av Albert Bonniers förlag 1869.
Planscherna är tryckta i tonlitografi och färglitografi.
De tonlitograferade planscherna finns även handkolorerade för 800:-.

Pris: 600 SEK - 30160Ingermanlandiae – Homanns Erben 1734Rönn - Olof Rudbeck.


Sollentuna härad (med Sundbybergs köping). Kartlagt 1902.

Sollentuna härad (med Sundbybergs köping).
Flerfärgslitografiskt stentryck.
Tryckt 1906. 1 blad.
Skala 1:50.000.
Rikets allmänna kartverk, ekonomiska avdelningen.
Bladets kartyta c:a 50 x 70 cm bredden x höjden.
Socknar: Bromma, Ed, Järfälla, Sollentuna, Spånga.

Pris: 2000 SEK - 27722 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.