VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Gripenstjerna - C. H. Tersmeden ca 1900.

Gripenstjerna
Frih. ätten N:244.
Adl. 24/8 1669.
Friherre 4/11 1755.
Intr. 1770.
Svensk släkt, förut Dryander & Köningg.
+21/1 1843.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36675


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Jakobsdal från väster - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Jacobsdahl occidentem versus»
Kopparstick av H. Padt Brügge.
Storlek: XXXxXXX
* I: 87. Jakobsdal från väster.
Fältherren Jakob De la Gardie, vilkens namn slottet bär, lät åren 1642-1644 uppföra detsamma efter ritningar av arkitekten Hans Jakob Kristler. Stora om- och tillbyggnader skedde, när slottet senare ägdes av sonen, fältherren Magnus Gabriel De la Gardie och hans gemål - vilkas vapensköldar här återgivas - och på 1670-talet av riksänkedrottningen Hedvig Eleonora. År 1684 skänkte hon slottet till sin sonson Ulrik, efter vilken det sedan kallats Ulriksdal. De härligheter, som avbildas å denna och de fyra följande planscherna äro i det närmaste försvunna.

Pris på förfrågan. - 35609


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Gävle - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Giawle»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1700.
* II: 62. Gävle.
Vapenskölden Innehåller bokstaven G. Denna Norrlands enda stad med medeltida anor var, såsom synes, ganska ansenlig. Särskilt namngives slottet (»Arx Regia»), vilken imponerande, torn. rika byggnad är uppförd av Johan III och ännu, ehuru skövlad av eldsvåda, kvarstår och begagnas som landshövdingresidens, rådhuset (»Curia»), som nu är försvunnet och ersatt av ett nytt sådant samt skolan (»Scole»), bredvid vilken synes kyrkan, som här ännu är utan torn.


Pris på förfrågan. - 35495


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


'66. ÅRE S.O.' - Norra Kartverket.

66. ÅRE S.O.
Rikets Allmänna Kartverk 1928. Uppmätt 1900. Reviderad 1922. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1929. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.

Pris: 500 SEK - 36352


'80. BRÄMÖ. N.V.' - Konceptkarta, Norra Kartverket.

80. BRÄMÖ. N.V.
Utan tryckår, ca 1915. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Bladet huvudsakligen vattendel. Omfattar Tynderö kyrka med omgivningar samt Åstholmen och del av Rödön.

Pris: 900 SEK - 29437


Wennerstedt - C. H. Tersmeden ca 1900.

Wennerstedt
Frih. ätten N:264.
Adlad 1681.
Friherre 16/10 1759.
Intr. 1776.
Från Norge, förut Winnerstedt.
+14/7 1793.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37217 - Se bild.


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Stenums, Domprosteriet. - E. Wennerblad 1890.

Stenums kyrka, Domprosteriet..
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 11.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Stenums annexkyrka (517 inv.) är medelstor, byggd af sten i vacker rundbågsstil 1867. Den spetsiga spiran öfver lanterninen synes långt åt öster och söder öfver Hornborgasjön. Teckningen är tagen från söder. Den förra kyrkan, äfven af sten, med lägre torn, var antagligen från 1100-talet.

Pris: 200 SEK - 36078


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Grå Läget - Ferdinand Boberg

Grå Läget. Fiskestuga 1916.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Skåne
Öresund

Pris: 600 SEK - 28467


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Vrenninge - Ekonomisk karta 1907-10 / 1913-17.

Vrenninge
Rikets Allmänna Kartverk. Ekonomiska Afd.
Färglitograferade ekonomiska kartor över Västmanlands län.
Kartorna är uppmätta under åren 1907-1910 , tryckta 1913-1917 vid Generalstabens Litografiska Anstalt.
Storlek: ca 60x45 cm. Kartytans bredd x höjd.
Skala 1:20.000.

Pris: 1000 SEK - 39070


'74. VÄSTERÅS. N.V.' - Konceptkarta, Södra Kartverket.

74. VÄSTERÅS. N.V.
1919 och 1920. Tryckt 1921. Konceptkarta.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 50 cm.
Skala 1:50.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Västerås stad i N till Torshälla stads stadsgräns i S. Från Kolbäck i V till Aggarön i O.

Pris: 1100 SEK - 29501Karta öfver Stockholm. - 1904.Varangerfibla, Crepis Multicaulis I Ed. - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


Sollentuna härad (med Sundbybergs köping). Kartlagt 1902.

Sollentuna härad (med Sundbybergs köping).
Flerfärgslitografiskt stentryck.
Tryckt 1906. 1 blad.
Skala 1:50.000.
Rikets allmänna kartverk, ekonomiska avdelningen.
Bladets kartyta c:a 50 x 70 cm bredden x höjden.
Socknar: Bromma, Ed, Järfälla, Sollentuna, Spånga.

Pris: 2000 SEK - 27722 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.