VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

'Mälaren. Västra delen.' - 1928-1929.

Mälaren. Västra delen. Western part. Nr. 242.

Färglitograferat sjökort.
Skala 1:50.000
Mälaren. Västra delen.
Infällda kartor: 'Stallarholmen-Kolsundet', 'Strängnäs', 'Enköping', 'Enköpingsåns mynning', 'Kungsörs hamn', 'Köpings hamn', 'Västerås hamn', 'Gamla hamnen' [Västerås], 'Djuphamnen och oljehamnen' [Västerås], 'Hjulstafjärden', 'Kvicksund'.
Rättad till 1959.
Storlek: 104x70 cm. Kartytans bredd x höjd.
Vikningar.
Ägarstämpel.

Pris på förfrågan. - 41889


'Ångbåtskarta öfver Stockholms omgifningar, utgifven af D.M. Euren, Mälarsidan I-II'.

Ångbåtskarta öfver Stockholms omgifningar, utgifven af D.M. Euren, Mälarsidan I-II.
Upprättad 1886, reviderad 1897.
Centraltryckeriet i Stockholm.
Två kartor på väv i rutor och vikta i originalpärm.
Utan det lilla texthäftet.
'Mälaresidans östra del: Mälaren närmast Stockholm'. 46,5 x 75.
'Mälaresidans vestra del: Fortsättning af Mälaren till Mariefred. 58 x 74.
Med teckenförklaring och två infällda kartor: 'Vestra delen af Mälaren' och 'Skärgården S. om Södertälje'.Pris: 1200 SEK - 27338


Mannercrantz - C. H. Tersmeden ca 1900.

Mannercrantz
Adl. ätten N:1447.
Adlad 27/9 1710.
Intr. 1719.
Svensk släkt, förut Littman.
+1850-talet.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36865


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Qviding - C. H. Tersmeden ca 1900.

Qviding
Adl. ätten N:2249.
Adlad 7/10 1817.
Enl. 37§.
Intr. 1817.
Svensk släkt, förut samma namn.
+3/5 1846.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36960


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'16. PAJALA' och '17. HUUKI' - Norra Kartverket.

16. PAJALA och '17. HUUKI'
Norrlands Läns Kartverk 1890. uppmätt 1879 och 1888 och '17. HUUKI' Norrlands Läns Kartverk 1889. Uppmätt 1879. Allmänna vägar översedda 1940. Litografiskt övertryck Generalstabens Litografiska Anstalt 1940. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:200.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Loukasvuorma i väst till gränsen i ost samt Kangos i nord till Kainulasjärvi i syd.

Pris: 500 SEK - 36206


Acklinga, Kåkinds kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Acklinga kyrka, Kåkinds kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 181.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Acklinga moderkyrka (506 inv.) är medelstor, uppförd jämte tornet under sista årtiondena af 1700-talet. Stilen är icke enhetlig. Teckningen är tagen från sydost.

Pris: 200 SEK - 35829


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.


Ärkebiskopen, landshöfdingar och biskopar - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.

327. Porträttgalleri - Ärkebiskopen, landshöfdingar och biskopar.
Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare
30 porträtt. Planschen med tryckt ramverk i jugendstil.
Originaltryck, utförd i ljustryck mellan 1890 och 1910.
Storlek ca 40 x 55 cm varav bildyta ca 30 x 45.
Ahnfelt, O. A.
Bergqvist, O.
Bergström, K. J.
Biörklund, H. T.
Cederkrantz, O. C. W.
Danell, H.
Dyrssen, G.
Eklund, J. A.
Ekman, J. A.
De Geer, F. O. G.
De Geer, G. L.
Holmqvist, C. F.
Husberg, K. S.
Johansson, M.
Lagerbring, G. O. R.
Lindström, N. J. O. H.
Lothigius, L. W. S.
Nordström, C: F. T.
Oelreich, C. E.
Pettersson, F. E.
Reuterskiöld, K. L.
Rudebeck, G. M.
von Schéele, H.
Tornerhjelm, G. D. R.
Tottie, H. W.
Ullman, U. L.
Wachtmeister, A. H:son.
Wall, C. J. A.
Wersäll, C. R.

Pris: 900 SEK - 29900


Smedstorp - Richardt 1852-63.

Smedstorp
Tecknade af Fr. Richardt, landskapsmålare.
Beskrifna af Gustaf Ljunggren, professor vid Lunds akademi.
Lund, på bokhandlaren C. W. K. Gleerups förlag.
Tryckte uti Berlingska boktryckeriet, 1852-1863.
Ur Skånska Herregårdar.
Tonlitograferad bild.
Bladstorlek: ca 32x23 cm, bredden x höjden.

Pris: 600 SEK - 41523


Hammarby - Ferdinand Boberg

Hammarby. Linnés studiepaviljong 1919.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Uppland

Pris: 700 SEK - 28650


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Börstigs, Falköpings kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Börstigs kyrka, Falköpings kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 114.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Börstigs moderkyrka (828 inv.) är medelstor, den är uppförd 1823 och säges vara byggd af huggen sten, men är rappad. Teckningen är tagen från nordost, där prästgården låg. Stapeln, lägre belägen, är skymd af kyrkan. Inom Börstigs nuvarande församling har före reformationen funnits ytterligare tre kyrkor; nämligen Döfve, Mussla och Kringlarp.

Pris: 200 SEK - 35870


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.Gulddistriktet Klondike - ca 1897.Sinclair - C. H. Tersmeden ca 1900.


'Accurate Carte der Upländischen Scheren...' - Joh. Bapt. Homann. Trol. 1716.

Accurate Carte der Upländischen Scheren mit der Situation und Gegend umb Die Königl Schwedische Haupt und Residentz Stadt Stockholm.

Edirt von Ioh. Bapt. Homann Ihro Rom Kays Majt Geographo in Nürnberg.
Koppargraverad och originalhandkolorerad karta över del av Stockholms skärgård samt staden Stockholm. Två panoramavyer över Stockholm nedanför kartan. Panoramavyerna samt alla kartuscher okolorerade.
Storlek: 57x49 cm. Kartytans bredd x höjd.
Med enstaka brunfläckar och vikning i mitten. Mindre reparationer i mittveck. Spår av trycksvärta i kartans övre mittdel.
Kartan visar hela innerstaden, områdena norr om staden upp till och med Stora Värtan. I syd visar kartan halva Ingarölandet. I öst sträcker sig kartan till och med Vindö. Det som är extra intressant med denna karta är att den visar även farlederna in och ut ur Stockholm, både de nordliga via Vaxholm men även den södra in till Baggensfjärden.

Pris: 12000 SEK - 27703 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


Troligen ur Homanns 'Grosser Atlas ueber die ganze Welt' vilken utkom i Homanns namn 1716.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.