VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Göteborg. - Tidigt 1800-tal.

Göteborg.
Handkolorerad faksimil.
Storlek: 63x42 cm, bildytans bredd x höjd.

Pris på förfrågan. - 41346


Glimminge - Richardt 1852-63.

Glimminge
Tecknade af Fr. Richardt, landskapsmålare.
Beskrifna af Gustaf Ljunggren, professor vid Lunds akademi.
Lund, på bokhandlaren C. W. K. Gleerups förlag.
Tryckte uti Berlingska boktryckeriet, 1852-1863.
Ur Skånska Herregårdar.
Tonlitograferad bild.
Bladstorlek: ca 32x23 cm, bredden x höjden.

Pris: 600 SEK - 41490


117. Ljungby - 1951

Karta över Ljungby stad.
Sammanställning av gällande stadsplaner.
Tryckt 1951.
Skala 1:4.000
Svartvitt tryck.
97x68 cm.
Vikt.
Stämpel 'Högsta Domstolen'.

Pris: 700 SEK - 30360


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Västerbottens län. - 1952.

Västerbottens län.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1952.
Färgtryckt karta.
Skala 1:400.000
Storlek: 91x82 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring.
Planoexemplar, vikning.

Pris: 400 SEK - 38656


Karta över Katrineholm. - 1966.

Karta över Katrineholm.
Med redovisning av fastighetsindelning, stadsplan, bebyggelse och adressnumrering upprättad i april år 1966 av stadsingenjör Yngve Karlsson.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1966.
Färgtryckt karta.
Skala 1:4000
Storlek: 130x97 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring.
Planoexemplar.

Pris: 600 SEK - 38696


Rekonstruktionskarta - Stockholm 1590.

Rekonstruktionskarta - Stockholm 1590.
'Stockholm på 1590-talet'
Rekonstruktionskarta utförd av Elsa Salmson och Clas Tollin.
Ramad i italiensk ram. Färdig att hänga på väggen.
Storlek: 50x57 cm. Kartytans bredd x höjd. Marginaler och ram tillkommer.

Pris: 900 SEK - 41945


Östborn - Ferdinand Boberg

Östborn. Huvudbyggnaden 1919.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Dalarna

Pris: 600 SEK - 28230


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Ulriksdal - G. H. Mellin 1840.

Ulriksdal.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 400 SEK - 37872


Strengnäs Domkyrka - U. Thersner.

Strengnäs Domkyrka
Fordna och närvarande Sverige.
Titelblad Litografi
Södermanland

Pris på förfrågan. - 29219


Sörby, Vånga kontrakt. - E. Wennerblad 1890.

Sörby kyrka, Vånga kontrakt.
Skara stifts kyrkor under de sista årtiondena af 1800-talet. 91.
VÖBAM innehar hela restupplagan av Ernst Wennerblads bilder vilka legat orörda alltsedan tryckningen i början av 1900-talet.
Storlek: 20x15 cm, bredden x höjden.
Sörby annexkyrka (411 inv.) är liten, troligen byggd på 1200-talet och förändrad i öster omkring 1700, ligger strx söder om järnvägen, och framställer teckningen den norra sidan, som synes från bantåget.

Pris: 200 SEK - 36097


Det finns även möjlighet att köpa bild på akvarellpapper - kraftigt förstorad och helt handkolorerad med akvarellfärger. Begär offert på den kyrka Du är intresserad av.Karta öfver Stockholm. - 1904.Luktnypon, Rosea rubiginosa - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


'Accurate Carte der Upländischen Scheren...' - Joh. Bapt. Homann. Trol. 1716.

Accurate Carte der Upländischen Scheren mit der Situation und Gegend umb Die Königl Schwedische Haupt und Residentz Stadt Stockholm.

Edirt von Ioh. Bapt. Homann Ihro Rom Kays Majt Geographo in Nürnberg.
Koppargraverad och originalhandkolorerad karta över del av Stockholms skärgård samt staden Stockholm. Två panoramavyer över Stockholm nedanför kartan. Panoramavyerna samt alla kartuscher okolorerade.
Storlek: 57x49 cm. Kartytans bredd x höjd.
Med enstaka brunfläckar och vikning i mitten. Mindre reparationer i mittveck. Spår av trycksvärta i kartans övre mittdel.
Kartan visar hela innerstaden, områdena norr om staden upp till och med Stora Värtan. I syd visar kartan halva Ingarölandet. I öst sträcker sig kartan till och med Vindö. Det som är extra intressant med denna karta är att den visar även farlederna in och ut ur Stockholm, både de nordliga via Vaxholm men även den södra in till Baggensfjärden.

Pris: 12000 SEK - 27703 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Uppland


Troligen ur Homanns 'Grosser Atlas ueber die ganze Welt' vilken utkom i Homanns namn 1716.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.