VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

'Kampenhof.' - Gustaf Pabst 1870-1879.

'Kampenhof.'
Sveriges industriella etablissementer. Plansch nr. XXVI.
Färglitograferad plansch ur 'Sveriges industriella etablissementer' av Gustaf Pabst.
Tryckt hos Tr. h. Schlachter & Seedorff, Stockh. ca 1870-1879.
Storlek: 22x14,5 cm, bildytans bredd x höjd, med marginaler 31x23,5 cm.

Pris på förfrågan. - 39707 - Se bild.


Gustaf Pabst bilder ur 'Sveriges industriella etablissementer' utgör kanske höjdpunkten
av industribilder i Sverige. Färglitografierna är vackra och inbjudande och bildernas
komposition är överlag genuint trevlig.


Reuterholm - C. H. Tersmeden ca 1900.

Reuterholm
Frih. ätten N:217.
Adlad 17/2 1708.
Friherre 7/7 1735.
Intr. 1752.
Från Åland, förut samma namn.
+27/5 1864.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 36977


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


'5. LUND' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

5. LUND
Topografiska Corpsen 1865. Granskad 1877. Gr Holm, Köpenhamn.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Färingstofta och Mellby i N till Knästorp och Brandstad i S. Från Nöbbelöv i V till Träne och Andrarum i O. Staden Lund i bladets nedre vänstra hörn. Mitt på bladet Bosjökloster.

Pris: 500 SEK - 29941


Rosir - C. H. Tersmeden ca 1900.

Rosir
Frih. ätten N:251.
Adlad 26/6 1756.
Friherre 15/10 1771.
Intr. 1772.
Svensk släkt, förut Rozir.
+14/9 1789.
Handmålat original från ca år 1900 på papper. Målat bl.a. med silver- och guldfärger. Vackert arbete.

Storlek ca 16x22 cm.

Skölden finns även som faksimil i färgtryck på 160 grams papper, format A3, pris 300:-

Pris: 2500 SEK - 37017


Tersmeden gav under 1890-talet ut hos Fahlcrantz 'Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducerad adel, svensk och utländsk' och dessa bilder är med största sannolikhet framställda som original till en aldrig utgiven adelskalender över introducerad adel.


Rånö Sätesgård och Frälsehemman Åla samt Nåttarö. - Ström 1791.

Charta öfver de upodlade ägor till Rånö Sätesgård och Frälsehemman Åla samt Nåttarö med therunder hörande torp.
uti Stockholms Höfdingedöme Sotholms Härad och Ödesmo Socken samt Utö Capells Församling.
Upprättad år 1791 af [oläsligt] Ström.
Graverad medaljongformad kartusch i storlek 52x39 cm.
Med 13 kartor i varierande mått på samma blad.

1. Pinttorpswyken. En lada utsatt. 30x20 cm.
2. Mysings Fjärden, Enskäret, Stora Wåmet, Lilla Wåmet. Två byggnader med beteckningen lada utsatta. 18x20 cm.
3. Norr-Ön, Capell Sundet, Capell Udden. En brygga, en bro och en byggnad. 15x19 cm.
4. Ehrenvik, Ehrenviken. Nio byggnader med en sjöbod och brygga. Med svårläslig text i blyerts. 15x19 cm.
5. Rånö Sundet, Rånö Wiken. På kartans vänstra del sex byggnader inritade plus en sjöbod. Svårläslig text med blyerts. Tillkommer två byggnader mot sjön varav en utan målning. Vidare mot denna kartas mittdel Rånö huvudbyggnad med fjorton andra byggnader och en större park, trädgård?
Denna del av kartan kraftigt fläckad men fullt läsbar. Högra delen av kartan upptas av en vackert ritad större stjärnkartusch.
Denna del av kartan är den största av delkartorna med måtten 99x40 cm.
6. Halls Viken med en lada inritad. Bladets minsta karta 6x8 cm.
7. Mysinge, Nåttarö Fladen. Varav halva måttet upptas av själva kartan som är 45x18 cm.
8. Nåttarö By. Cirka tretton byggnader inritade. Till vänster på kartan Väg från Stor Ängen. 24x18 cm.
9. Östermars Wiken, Östermars Torpet. Sju byggnader och en sjöbod. 20x18 cm.
10. Söder Wiken, Norrö Sundet, Norr-Ön. Sju byggnader inritade plus en brygga. 18x18 cm.
11. Aspö Sundet, Asp ön. Fyra byggnader samt ett båthus. 19x18 cm.
12. Tymars Wiken, Tymar. Fyra byggnader. Till höger på kartan Wäg till Åla. 18x18 cm.
13. Åla Fladen, Wårkase, Åla Mahr (en sjö), Ryss-Wiken, By-Wiken, Kjällvik. En byggnad och en sjöbod. Uppe vid Ryssviken: Kärnholmen, Gimmer Sundet, Väg till Utö Grufvor, samt ordet nadd vid något som ser ut som en brygga.
Denna del av kartan upptar ett flertal bodar, båthus, lador och nio större byggnader.
Kartans fuktskadade högra del upptas av texten: Utölandet är här beläget. Längst ner till höger avslutas med Alnemåttet utritad som en fantasifull kartusch.

Storlek: 183x77 cm, kartans totala bredd x höjd.
Kartan upprullad på sin originalkäpp.
I kartans högra del fuktfläckar och skador utan kartförlust.
Rosenberg skriver följande:
Rånö. En ö i Utöfjärden, skild från Utön genom Gimmerstasundet, hör till Ösmo socken, Sotholms härad och Stockholms län.
Här märkes frälsesäteriet Rånö 1/2 mantal som jämte frälsehemmanen 1/4 Nåttarö och 1 mantal Ålö, samt Mälsters fiske, höra allt under Utö grufvebolag.
Hela fastighetsvärdet 1862 var 34.300 riksdaler varav 10.000 riksdaler för Rånö.
År 1686 tillhörde säteriet E. Flemings arvingar.

Pris: 25000 SEK - 39961


Post- och järnvägskarta med fraktterminaler. - 1980.

Post- och järnvägskarta med fraktterminaler.
Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1980.
Skala 1:1.100.000
Infällda kartor: 'Göteborgs omgivningar', 'Skåne', 'Sundsvalls omgivningar'
Storlek: 135x98 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring, reklam och ortregister.
Planoexemplar.

Pris: 500 SEK - 38643


Ramsjöholm - U. Thersner.

Ramsjöholm
Fordna och närvarande Sverige.
No.32 Litografi. Bilden tecknad av Th. Thersner. Gravör / litograf: Th. Thersner
Småland

Pris på förfrågan. - 29157


Nyköping - G. Ljunggren 1862.

Nyköping
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 40 x 52 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 2000 SEK - 27261


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


Danderyds skeppslag (med Djursholms köping och Stockholms stad). Kartlagt 1902.

Danderyds skeppslag (med Djursholms köping och Stockholms stad).
Flerfärgslitografiskt stentryck.
Tryckt 1907. 1 blad.
Skala 1:50.000.
Rikets allmänna kartverk, ekonomiska avdelningen.
Bladets kartyta c:a 50 x 70 cm bredden x höjden.
Socknar: Danderyd, Lidingö, Solna, Täby, Östra Ryd.

Pris: 2000 SEK - 27713


Grevskapet Värmlands vapen - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Insigne Comitatus Wermlandiae»
Kopparstick av Müller 1696.
* II: 57. Grevskapet Värmlands vapen.
Upprätt flygande örn, över vars huvud svävar en grevlig (friherrlig) krona.

Pris på förfrågan. - 35674 - Se bild.


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.Karta öfver Stockholm. - 1904.Per Froms Velocipedfabrik - 'Sveriges Industri, dess Stormän och Befrämjare' ca 1900.


Vester-Rekarne Härad - 1904.

Vester-Rekarne Härad.
Ekonomisk karta som hör till de vackraste utgivna i vårt land.
Graverad och tryckt i flerfärg.
Uppmätt 1898. Tryckt 1904. 1 blad.
Skala 1:50.000.
C:a 52 x 72 cm = bredden x höjden.
Socknar: Fors med Nyfors municipalsamhälle, Gillberga, Lista, Råby-Rekarne, Torshälla landsförsamling, Tumbo, Vestermo, Öja, Torshälla stads ägor.

Pris: 2000 SEK - 27697 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Södermanland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.