VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Skåpefors. - J. A. Berg 1856.

Skåpefors.
Sverige framstäldt i taflor.
D. F. Bonniers förlag. Em. Baerentzen & Co. Lith. Inst.
Tonlitografi.
Bildytans storlek cirka 28x20 cm.

Pris: 800 SEK - 28036


Enligt Björck & Börjesson, 'sin tids främsta litografiska verk över svenska städer och bemärkta natursköna platser. Planscherna äro tryckta på tjockt papper av bästa kvalitet.' (Björck & Börjesson katalog 190, 1924).


Lindesberg - G. Ljunggren 1862.

Lindesberg
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 36,5 x 45 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 1700 SEK - 27250


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


'Carte de Courones du Nord.' - 1700-talet

Carte de Courones du Nord. Dédiée Au très-Puissantet très-Invincible Prince Charles XII. Roy de Suede, des Gots et des Vandales. Grand Duc de Finlande &c. &c. &c.
Stor karta i två delar av Guillaume de Lisle. De två bladen överlappar varandra. Övre bladet ca 61,5 x 45 cm och det nedre 61,5 x 49 cm.
Faksimil tryckt på tidsenligt lumppapper och vackert handkolorerad i Italien. Breda marginaler.

Pris: 2000 SEK - 41321


24. Enköping - 1950

Karta över Enköpings stad.
Upprättad år 1950 av Sten Malmros Stadsingenjör.
Skala 1:4.000.
Svartvitt tryck.
68x68 cm.
Vikt.
Stämplad 'Högsta Domstolen'.

Pris: 400 SEK - 30267


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


Weinge socken, Höks härad.

Charta öfwer Inägorna till No 5 GÖSTORP uti Hallands Län Höks Härad och Weinge socken. Copierad från Göstorps Bys år 1804 upprättade Storskiftes Charta år 1837.......
Charta öfwer de så kallade Utängarne belägne uti WEINGE och ÖRINGE BYARS ägor till No 5 GÖSTORP uti....... År 1837.

Handritad karta.
59 x 46,4 cm.
57,7 x 45,7 cm.
Båda kartorna renoverade.
Weinge socken, Höks härad.

Pris: 3500 SEK - 27574


Lidköping. - 1966.

Lidköping.
Upprättad år 1966 av Stadsingenjörskontoret.
Generalstabens Litografiska Anstalt.
Färgtryckt karta.
Skala 1:4000
Storlek: 118x85 cm. Kartytans bredd x höjd.
Teckenförklaring.
Planoexemplar, vikning.

Pris: 800 SEK - 38630


Källsjö - Ferdinand Boberg

Källsjö. Bondgård vid Broholm 1921.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Halland

Pris: 600 SEK - 28346


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Rinkesta - U. Thersner.

Rinkesta
Fordna och närvarande Sverige.
No.61 Litografi. Bilden tecknad av Th. Thersner. Gravör / litograf: Th. Thersner. Tryckt hos Gjötström & Magnusson
Södermanland

Pris på förfrågan. - 29164


Hagakyrkan. - O. A. Mankell 1884.

Hagakyrkan.
O.A. Mankell pinx et lith.
Central-Tryckeriet Stockholm.
1884.
Färglitograferad plansch ur 'Göteborg. Aquarelle lithografier. 1884.'
Storlek: 19x24 cm. Bildytans bredd x höjd.
Byggd uti engelsk-götisk kyrkostil eller 'cheap gothic' (billig stil), mäter kyrkan i längd, torn och chor inberäknade, 155,5 fot, bredd 54 fot och höjd invändigt 50 fot. Tornets nedre del är 76 fot och spiran 89 fot i höjd. Herr David Carnegie, hvilken vid tiden för kyrkans byggande var bosatt uti Göteborg, förärade, utom ett kontant bidrag af 56,000 kronor till byggnadsfonden, äfven ritningarna till kyrkan, uppgjorda af en engelsk arkitekt. Behofvet af större utrymme och andra omständigheter nödvändiggjorde en omarbetning af dessa ritningar, hvilket uppdrag anförtroddes åt arkitekten löjtnant A. W. Edelsvärd. Grundläggningen skedde i Mars 1856. Byggnadsarbette utfördes af byggmästaren J. Dähn, och kyrkan invigdes den 27 November 1859 af domprosten Wieselgren.

Pris: 800 SEK - 41419 - Se bild.


VÄRSJÖN - Ekonomisk karta 1883-95.

VÄRSJÖN
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1883-95. Utgiven i faksimil av Värmlands museum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 400 SEK - 38832Gulddistriktet Klondike - ca 1897.Sjön Gömmaren - Plankartan 1925.


Huddinge - Sjön Gömmaren med omgivn. - Svartlösa Härad 1900.

Huddinge - Sjön Gömmaren.
Särskilt utfört utdrag ur den ekonomiska häradskartan över Svartlösa härad, ca 1900.
Utdraget i färg på 160 grams papper, format A3, liggande, förstorat 283%.
Skala 1:25.000.
Levereras med tryckt teckenförklaring samt skriven berättelse om orginalkartan och kartutdraget, daterad och undertecknad.
Utdraget sträcker sig från Slagsta i väst till Milsten i öst. Med på kartan finns Alby, Fittja, Glömsta och Vårby.

Pris: 500 SEK - 27674 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Södermanland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.