VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

LANDSKRONA. - Ekonomisk karta ca 1910.

LANDSKRONA.
Rikets Allmänna Kartverk. Malmöhus läns Hushållningssällskap. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 1200 SEK - 39379


130. Mariefred - 1905

Karta öfver Mariefred 1905.
Skala 1:2.000
Äldre kopia.
47,5x37 cm.
Med 1 vikning.
Med ägarstämpel.

Pris: 400 SEK - 30373


Ur Regeringsrättens och Högsta Domstolens arkiv/bibliotek.


ABBEKÅS. - Ekonomisk karta ca 1910.

ABBEKÅS.
Rikets Allmänna Kartverk. Malmöhus läns Hushållningssällskap. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 800 SEK - 39427


Kristinehamn - G. Ljunggren 1862.

Kristinehamn
Atlas öfver Sveriges Städer, med deras alla egor och jordar, jemte areal-beskrifningar, innefattande 89 kartor, upprättade under åren 1853-1861
Utgivare var Adolf Bonnier, Kungl. Hov- och Universitetsbokhandlare. Tryckningen gjordes hos Hörbergska Boktryckeriet i Stockholm 1862 och i samband med detta handkolorerades kartorna i vacker akvarellmålningsteknik.
Storlek: 53,5 x 41,5 cm, kartytans bredd x höjd.

Pris: 2000 SEK - 27243


För att skattlägga Sveriges städer erhöll styresmannen för Rikets Ekonomiska Kartverk - Ridaren av Kungl. Vasaorden m.m. - Gustaf Ljunggren - i början av 1850-talet uppdraget att utföra kartor över Sveriges dåvarande 89 städer. De kartor som var färdiga 1855 belönades på utställningen i Paris samma år.


Finspång - Svecia Antiqua et Hodierna.

Finspång
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1715 efter teckning av M. Meytens junior.
* III: 8. Finspång.
Planschen visar fasaden av detta präktiga slott, som 1668 anlades av släkten de Geer, vars första svenska medlem, finansmannen och industriidkaren Louis de Geer, hade inköpt godset 1641. Över ingången ses den sistnämndes och hans makas vapen.

Pris på förfrågan. - 35729


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Strömsbro - Ferdinand Boberg

Strömsbro. Bruksgatan 1923.
Svenska bilder
Bilden monterad på kartongskiva med tryckt text.
Bildytan 25 x 19 cm.
Gästrikland

Pris: 800 SEK - 28419


Ferdinand Boberg's arbete 'Svenska Bilder' utkom i endast 50 numrerade exemplar.


Den vittberömde herr baronens, hovmarskalkens och överintendentens över de kungliga byggnaderna och trädgårdarna Nikodemus Tessins palats i Stockholm nära slottet - Svecia Antiqua et Hodierna.

»lllustriss: D:n Baronis N. Tessini Regire Aulre Marescaili Primariiq: Aedific. Hortorumq: Reg: Praefecti, Palatium Holmense prope Arcem situm»
»J. v. d. Aveelen sc. Holmiae 1702.»
Kopparstick signerat »J. v. d. Aveelen sc. Holmiae 1702.».
* I: 52. Den vittberömde herr baronens, hovmarskalkens och överintendentens över de kungliga byggnaderna och trädgårdarna Nikodemus Tessins palats i Stockholm nära slottet.

Pris på förfrågan. - 35808


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


'Öfver-Torne härad år 1878'.

Öfver-Torne härad.
Karta i två delar för sammansättning, 'Norra' och 'Södra' delen.
Utgiven av Ekonomiska Kartverket, Norrbottens Län utan tryckort och årtal.
Mått ca. 64,8 x 54 cm, kartyta breddxhöjd/blad.
Kartan visar Övertorneå tingslag med Övertorneå socken och Hietaniemi socken.

Pris: 2500 SEK - 27600


'102. ÄLVDALEN' Generalstabskartan. - Södra Kartverket.

102. ÄLVDALEN
Rikets Allmänna Kartverk 1920. Uppmätt 1915.

Litograferad karta, s.k. Generalstabskartan.
Storlek (bredd x höjd) ca 60 x 45 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.
Från Högstrand och Okbodarna i N till Venjansjöns mittdel i S. Från fjället Östra Kalven i V till Oxberg (i kartkant) i O.

Pris: 500 SEK - 30072


Rese Charta öfver Södermanlands Höfdingedöme,

Rese Charta öfver Södermanlands Höfdingedöme,
Med Hans Kongl. Maj.ts Allernådigste Priivilegio Utgifwen af Nils Bielke Landshöfd. i Södermanland Rid. och Comm: af K.N.S.Ord. och renoverad af G. Wahlström 1765.
Stucken hos A. Åkerman, Graveur vid K. W. Soc. i Upsala.
Färgtryckt faksimil.
Storlek: 56x46 cm. Kartytans bredd x höjd.
Koloreringen visar häraderna.

Pris: 300 SEK - 41392 - Se bild.Karta öfver Stockholm. - 1904.Slåtterblomma, Parnassia palustris - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


'Karta öfver Norra delen af Elfsborgs län eller Dalsland...' - Topografiska Corpsen 1856.

Karta öfver Norra delen af Elfsborgs län eller Dalsland.
Utgifven af Topografiska Corpsen 1856.
Koppargraverad och handkolorerad karta. Karta över Dalsland.
Infälld karta: 'Åmål.'
Storlek: 55x74 cm. Kartytans bredd x höjd.
Reparerad reva i ena kanten.
Karta över Dalsland.

Pris: 3000 SEK - 27544 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Dalsland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.