VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

'62. BJÖRNA N.O.' - Norra Kartverket.

62. BJÖRNA N.O.
Rikets Allmänna Kartverk 1912. Uppmätt 1908 och 1910. Litograferad karta.
Storlek (bredd x höjd) ca 33 x 30 cm.
Skala 1:100.000.
Bifogad teckenförklaring.

Pris: 500 SEK - 36318


Triumfbåge, som efter danska krigets lyckliga slut restes åt den återvändande segerrike och store konungen Karl XI av Stockholms stad - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Arcus Triumphalis, gloriose confecto bello Danico Invictissimo Augustissimoque Regi Carolo XI reduci, erectus a civitate Stockholmiense»
»W. Swidde Sculp. Holmiae 1692»
Kopparstick signerat »W. Swidde Sculp. Holmiae 1692».
* I: 30. Triumfbåge, som efter danska krigets lyckliga slut restes åt den återvändande segerrike och store konungen Karl XI av Stockholms stad.
Triumfbågen restes år 1679. Särskilt utmärkas Klara kyrka (» T: S. Clara») och Brunkeberg (»Moru Brunconis»).


Pris på förfrågan. - 35786


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Staden från Djurgårdsbron - G. H. Mellin 1840.

Staden från grannskapet af Djurgårdsbrunn.
Utsigten är tagen öfver Brunnsviken, på hvars venstra strand Rosendal synes. På den högra ligger grefvinnan Pipers landställe. Sjelfva staden synes öfver pontonbryggan.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 400 SEK - 37880


Hednatemplet i Gamla Uppsala och Gamla Uppsala kyrka - Svecia Antiqua et Hodierna.

Hednatemplet i Gamla Uppsala och Gamla Uppsala kyrka
Kopparstick av E. Reitz 1694.
* I: 63. Hednatemplet i Gamla Uppsala och Gamla Uppsala kyrka.
På den övre bilden finnes en egendomlig byggnad påminnande om en kyrka med mittskepp och sidoskepp, och en kedja omsluter hela byggnaden, enligt överskriften »göternas äldsta tempel i Uppsala, sådant det finnes framställt i en i Sankt Birgittas hus i Rom förvarad teckning. Detta tempel var uppfört vid pass år 246 efter syndafloden(!)». Byggnadens torn hava olika namn: det mellersta och högsta tornet heter Tor, de båda andra heta Oden och Frigg. Tre spiror bära samma namn. Orienteringarna äro: A. Människor, som skola offras åt gudarna. B. De dödade djuren offras. C. De vidskepligas gudar. D. Den heliga lund, i vilken kropparna av dem, som skulle offras, upphängdes. E. Tempelprästerna. En av dem, en gammal man, sittande långt åt höger, håller i knät en rulle med runskrift. F. Ett träd av okänt slag, som växer helt nära templet, grönt både sommar och vinter. G. Odins korpar, som bringa underrättelser om det som tilldrager sig fjärran. H. Tempelbrunnen, i vilken fordom kropparna av dem, som skulle offras, kastades ned. Bilden synes återgå på ett träsnitt i Olaus Magnus Historia om de nordiska folken. Att hednatemplet ansågs till en del vara bevarat i kyrkan, därom vittnar rubriken över bilden av den sistnämnda: »Det forna hednatemplet vid Gamla Uppsala, såsom det i vår tid ter sig förvandlat till kristet tempel».

Pris på förfrågan. - 35659


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


MALMÖ. - Ekonomisk karta ca 1910.

MALMÖ.
Rikets Allmänna Kartverk. Malmöhus läns Hushållningssällskap. Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 53 x 48 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 1200 SEK - 39401


Bråviken - G. H. Mellin 1840.

Utsigt från Kolmårdsbackarna öfver Bråviken och Norrköping.

Planchen äro utförd efter teckning af herr Kaptenen L. W. Kylberg.
Litograferad plansch tryckt hos Spong & Cardon eller hos Gjöthström & Magnusson mellan åren 1837 och 1840.
Storlek: 16x10,5 cm. Bildytans bredd x höjd.
'Sverige framstäldt i teckningar'

Pris: 300 SEK - 37973


'Stockholmstrakten' - Stockholm 1919.

Stockholmstrakten
Fotografisk färgförstoring gjord av Generalstabens Litografiska Anstalt 1919 ur Generalstabsbladen 75 Stockholm och 76 Vaxholm.
Skala: 1:100.000
Storlek: 61x46 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan har varit vikt.

Pris: 400 SEK - 27496


Ekebyholm - Nay 1881.

Ekebyholm
Upplands Herregårdar.
Tryckt i Stockholm 1881 och utgivet av F & G Beijers Förlag.
Fint avstämd färglitografi efter teckningar av A. Nay.
Beskrivande text av Carl Arvid Klingspor och Bernhard Schegel.

Pris: 400 SEK - 30190 - Se bild.


Frösthult och Taxnäs - Ekonomisk karta 1907-10 / 1913-17.

Frösthult och Taxnäs
Rikets Allmänna Kartverk. Ekonomiska Afd.
Färglitograferade ekonomiska kartor över Västmanlands län.
Kartorna är uppmätta under åren 1907-1910 , tryckta 1913-1917 vid Generalstabens Litografiska Anstalt.
Storlek: ca 60x45 cm. Kartytans bredd x höjd.
Skala 1:20.000.

Pris: 1000 SEK - 39065


VENERSBORG - Ekonomisk karta 1890-97.

VENERSBORG
Konceptblad till Rikets Allmänna Kartverks ekonomiska karta.
Uppmätt 1890-97. Utgiven i faksimil av Älvsborgs länsmuseum.
Kartan har måtten (bredd x höjd) ca 59 x 44 cm. Skala 1:20.000. Teckenförklaring på sidan av kartbladet.

Pris: 300 SEK - 39207Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.Timotej, Phleum pratense - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


'Trakten omkring Stockholm i IX blad' Mellersta bladet. - 1861.

Trakten omkring Stockholm i IX blad
V. MELLERSTA BLADET.
Vår utgivning är faksimiltryck av 1861 års utgåva. Kartorna är tryckta på akvarellpapper och varje blad är handmålat.
Storleken på bladen är som originalen, 53x54 cm = kartytan, bredden x höjden. Skala 1:20.000.
Begränsad upplaga.
Stockholms stad. Brunnsviken. Enskede. Essingeöarna. Hammarby. Huvudsta. Johanneshov. Kärrtorp. Lidingö, del av. Lilla Värtan. Nacka. Solna. Traneberg. Ulvsundasjön. Årsta.

Pris: 950 SEK - 27344 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Sverige - Stockholm


Historik: Uppmätningarna ägde rum på 1840-talet av Topografiska Corpsen och första utgåvan kom 1861. Utgivare var Kungl. Krigs Arkivet och huvudkommissionär var Adolf Bonnier. Kartorna uppdaterades inför utgivningen. Under 1890-talet kom ytterligare en upplaga.
Vi utför också utdrag ur dessa kartor i storlek A3 (42x30 cm), på 170 grams papper i färg. Pris 500:-/st.


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.