VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Taivalkoski sågverk i Pudasjärvi socken.

Taivalkoski sågverk i Pudasjärvi socken.
Originaldokument signerat av hela den tillförordnade finska Senaten.
Med 7 namnunderskrifter samt kontrasignerat. Senatens sigill på präglat papper (ryska dubbelörnen). Charta sigillata '96 Kop. C. Kannér 1841'. Skattemärket präglat i pappret samt ombudsmannens namn på två stämplar 1841. 4 sidor. (2 skrivna och 2 blanka). Det välskrivna dokumentet i hög 4:o har varit vikt.
'HANS KEJSERLIGA MAJESTÄTS UTSLAG... UPPÅ ÄGARENS TILL TAIVALKOSKI MED BEHÖRIGT TILLSTÅND ANLAGDE FINBLADIGA SÅGVERK O PUDASJÄRVI SOCKEN, HANDLANDEN OLOF LUNDSTRÖMS GJORDA ANSÖKNING...'.

Daterat i 'Hans Kejserliga Majestäts Höga Namn, Dess tillförordnade Senat för Finland'.
(13/10 1841).

Pris: 2500 SEK - 39522


Storfurstendömet Finlands vapen - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Insigne Magni Ducatus Finlandiae»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1712 efter teckning av Elias Brenner.
* III: 119. Storfurstendömet Finlands vapen.
Ovanför ett landskap med timmerbygge, boskapsskötsel och sjöfart en röd sköld med rosor i fältet under storfurstlig krona; i skölden står ett lejon på en sabel och håller ett svärd i högra framtassen.

Pris på förfrågan. - 35757


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Sordovala stad. - ca. 1808

Charta öfver Sordovala Stad.
Belegen vid Ladoga strand 3 mil från swenska gräntsen. Aftagen efter ögonmått E. von Fiandt. Copierad av F. Gyllenkrok.
Manuskriptkarta, laverad. Utförd c:a 1808. 46,8x28,1 cm = måtten bredden x höjden.
Delar av pappret är brunfläckat.
Sordovala stad, Wiborgs län, Sordovala härad, vid norra kusten av Ladoga-sjön. År 1860, 900 invånare. Upptages på åtskilliga kartor under de oriktiga benämningarna Serdowola eller Serdobol.

Pris: 4000 SEK - 26836


Hertigdömet Karelens vapen - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Insigne Ducatus Careliae»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1714, troligen efter teckning av Elias Brenner.
* III: 122. Hertigdömet Karelens vapen.
Ovanför ett landskap, där vilda djur jagas, en röd sköld under hertiglig (grevlig) krona, vari två inåtvända krökta armar med lyft sabel samt överst en krona.

Pris på förfrågan. - 35814


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


'Charta öfver Wasa Höfdingedöme...' - Hermelin 1798.

Charta öfver Wasa Höfdingedöme
utgifven af Friherre S. G. Hermelin. Författad af C. P. Hällström Philos. Mag. och Ausc. vid K.Bergs Coll. 1798.
Koppargraverad och handkolorerad karta.
Storlek: 62x55 cm. Kartytans bredd x höjd.

Pris: 6000 SEK - 26834


Viborgs stad och slott - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Wiiborg»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1709.
* III: 123. Viborgs stad och slott.
Överst en sköld med stadens vapen, ett W och tre kronor. Å planschen utmärkas en del av förstaden Siikaniemi (»Suburbij Sicaniemi Pars»), en vik av Östersjön (»Sinus Maris Baltici»), kungliga slottet (»Arx Regia»), kastell (»Castellum») och Pantsarlax, en förstad till Viborg. Denna betydelsefulla gränsfästning erövrades redan 1710 av ryssarna.

Pris på förfrågan. - 35815


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Kastellholm åt väster, » - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Castelholm Occasum Spectans»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1703.
* II: 75. Kastellholm åt väster.
Denna åländska fästning, som såväl under unionstiden som striderna mellan Sigismund och Karl IX var av stor betydelse, hade redan vid denna tid börjat få förfalla och förvandlades längre fram på 1700-talet till en ruin.

Pris på förfrågan. - 35826


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


'På Vakt's Krigskarta.' - Stockholm 1940.

På Vakt's Krigskarta.
Offsettryckt färgkarta, tidningsbilaga, över i huvudsak Finland.
Skala: 1:350.000
Storlek: 32x50 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan har varit vikt. Reparerad reva i veck.
Kartan sträcker sig från Rigabukten i syd till Nordkap i nord. samt från Narvik och Falun i väst till drygt halva Kolahalvön i öst.

Pris: 400 SEK - 26802


Nystad - Sätersholm. - ca. 1808

Nystad - Sätersholm.
Okänd manuskriptkarta utan egentlig titel.
Laverad - osignerad men sannolikt ritad och målad av Fredrich E. Gyllenkrok c:a 1808. 46,8x28,4 cm = bredden x höjden.
Papper med vattenstämpel 'J. Honig & Zoonen'.
Delar av pappret är brunfläckat.
Kartan visar Nystad - Hemgrundet - Sätersholm - Uddnäs kyrka - Sandvik - Lång Halsen - Högnäs.

Pris: 4500 SEK - 26835


Nystad, stad i Åbo län vid en vik av Bottenhavet. Började bebyggas 1617 på Mäyhälä bys ägor.


'Charta öfver Åbo och Björneborgs Höfdingedöme...' - Hermelin 1799.

Charta öfver Åbo och Björneborgs Höfdingedöme.
Utgifven af Friherre S. G. Hermelin. Efter särskilde chartor författad af C. P. Hällström. Auscultant i Kl. Bergs Coll. 1799.
Kopparstickad och handkolorerad karta.
Storlek: 62x58 cm.

Pris: 7000 SEK - 26830 - Se bild.Karta öfver Stockholm. - 1904.Kråkvicker, Vicia cracca - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


'Charta öfver Nylands och Tavastehus samt Kymmenegårds Höfdingedömen...' - Hermelin 1798.

Charta öfver Nylands och Tavastehus samt Kymmenegårds Höfdingedömen
utgifven af Friherre S. G. Hermelin och författad af C. P. Hällström. Ausculant i Kl. Bergs Coll., 1798.

Kopparstickad och handkolorerad karta.
Storlek: 62x57 cm.

Pris: 7000 SEK - 26831 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Finland - Nyland och Tavastehus län, Kymmenegårds län


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.