VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

'Charta öfver 1789 års Fälttog i Finland.' - Roos.

Charta öfver 1789 års Fälttog i Finland.
Infälld vy, 'Prospect af Kymmenegårds Säterie i Ryssland, där Hans Kongl. Maj:t af Sverige hade Sit Högquarter, under Campagnerne åren 1788 och 1789. Egendomen tilhörer en Handelsman Nath i Fredricshamn.' med tillhörande teckenförklaring á 17 nummer.
Samt textdel å kartbladet, 'Kort sammandrag af Arméens Positioner, Affairer och Marcher.'

Kopparstickad karta med svenska och ryska arméns trupper och befästningar kolorerade.
Storlek: 53x48 cm.
Krackeleringar i pappret. Skada i mittdelens vikning. Brun fläck i nedre hörnet. Obetydlig fläck i textdelen.

Pris: 6000 SEK - 26828


'Charta öfver Uleåborgs Höfdingedöme...' - Hermelin 1798.

Charta öfver Uleåborgs Höfdingedöme.
På Friherre S. G. Hermelins Anstalt och Omkostnad författad enligt särskilde Chartor och Anmärkningar under Resor af C. P. Hällström. Auscultant i Kongl. Bergs Colleg. 1798.
Kopparstickad och handkolorerad karta.
Storlek: 61x58 cm.

Pris: 5500 SEK - 26833


Tavastehus slott åt väster och åt söder - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Arx Tawastehus Occasum versus» och »Arx Tawastehus versus meridiem»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1710.
* III: 127. Tavastehus slott åt väster och åt söder

Pris på förfrågan. - 35819


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Hertigdömet Karelens vapen - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Insigne Ducatus Careliae»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1714, troligen efter teckning av Elias Brenner.
* III: 122. Hertigdömet Karelens vapen.
Ovanför ett landskap, där vilda djur jagas, en röd sköld under hertiglig (grevlig) krona, vari två inåtvända krökta armar med lyft sabel samt överst en krona.

Pris på förfrågan. - 35814


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


'Charta öfver Storfurstendömet Finland...' - Hermelin 1799.

Charta öfver Storfurstendömet Finland
på Friherre S. G. Hermelins Anstalt och Omkostnad. Sammandragen och författad af C. P. Hällström. Philos. Magister och Auscultant i Kongl. BergsColl. 1799.
Kopparstickad och handkolorerad karta.
Storlek: 58x54 cm.

Pris: 8000 SEK - 26829 - Se bild.


Grevskapet Ålands vapen - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Insigne Comitatus Ålandiae»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1703.
* II: 74. Grevskapet Ålands vapen.
Över en slätt vandrar en ren med ring om halsen.

Pris på förfrågan. - 35825


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Grevskapet Nylands vapen - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Insigne Comitatus Nylandiae»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1714, troligen efter teckning av Elias Brenner.
* III: 124 Grevskapet Nylands vapen.
Ovanför ett landskap, där jordbruksarbete vid en gård bedrives, en blå sköld under grevlig (friherrlig) krona med två strömmar och mellan dessa en båt.

Pris på förfrågan. - 35816


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


'Charta öfver Sawolax och Karelens eller Kuopio Höfdingedöme...' - Hermelin ca 1800.

Charta öfver Sawolax och Karelens eller Kuopio Höfdingedöme
utgifven af Friherre S. G. Hermelin. Författad af C. P. Hällström. Graverad av Fr. Akrel.
Kopparstickad och handkolorerad karta.
Storlek: 63x56 cm. Kartytans bredd x höjd.

Pris: 7000 SEK - 26832


Storfurstendömet Finlands vapen - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Insigne Magni Ducatus Finlandiae»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1712 efter teckning av Elias Brenner.
* III: 119. Storfurstendömet Finlands vapen.
Ovanför ett landskap med timmerbygge, boskapsskötsel och sjöfart en röd sköld med rosor i fältet under storfurstlig krona; i skölden står ett lejon på en sabel och håller ett svärd i högra framtassen.

Pris på förfrågan. - 35757


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Hertigdömet Norra Finlands vapen - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Insigne Ducatus Finlandiae Septentrionalis»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1715, troligen efter teckning av Elias Brenner.
* III: 121. Hertigdömet Norra Finlands vapen.
Ett landskap, där odlingsarbete bedrives, medan därinvid en björn frossar på sitt rov - ett gränsområde alltså för vildmark och odling. Ovanför under hertiglig (grevlig) krona en delad sköld, vars övre hälft är svart med två stjärnor och den nedre guld; i skölden en upprättstående krönt björn med sabel i högra framtassen, övre hälften guld och den nedre svart.

Pris på förfrågan. - 35813


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.Gulddistriktet Klondike - ca 1897.Terracotta Vases, Pl. VIII


'Charta öfver Nylands och Tavastehus samt Kymmenegårds Höfdingedömen...' - Hermelin 1798.

Charta öfver Nylands och Tavastehus samt Kymmenegårds Höfdingedömen
utgifven af Friherre S. G. Hermelin och författad af C. P. Hällström. Ausculant i Kl. Bergs Coll., 1798.

Kopparstickad och handkolorerad karta.
Storlek: 62x57 cm.

Pris: 7000 SEK - 26831 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Finland - Nyland och Tavastehus län, Kymmenegårds län


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.