VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

'På Vakt's Krigskarta.' - Stockholm 1940.

På Vakt's Krigskarta.
Offsettryckt färgkarta, tidningsbilaga, över i huvudsak Finland.
Skala: 1:350.000
Storlek: 32x50 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan har varit vikt. Reparerad reva i veck.
Kartan sträcker sig från Rigabukten i syd till Nordkap i nord. samt från Narvik och Falun i väst till drygt halva Kolahalvön i öst.

Pris: 400 SEK - 26802


Nystad - Sätersholm. - ca. 1808

Nystad - Sätersholm.
Okänd manuskriptkarta utan egentlig titel.
Laverad - osignerad men sannolikt ritad och målad av Fredrich E. Gyllenkrok c:a 1808. 46,8x28,4 cm = bredden x höjden.
Papper med vattenstämpel 'J. Honig & Zoonen'.
Delar av pappret är brunfläckat.
Kartan visar Nystad - Hemgrundet - Sätersholm - Uddnäs kyrka - Sandvik - Lång Halsen - Högnäs.

Pris: 4500 SEK - 26835


Nystad, stad i Åbo län vid en vik av Bottenhavet. Började bebyggas 1617 på Mäyhälä bys ägor.


Grevskapet Nylands vapen - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Insigne Comitatus Nylandiae»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1714, troligen efter teckning av Elias Brenner.
* III: 124 Grevskapet Nylands vapen.
Ovanför ett landskap, där jordbruksarbete vid en gård bedrives, en blå sköld under grevlig (friherrlig) krona med två strömmar och mellan dessa en båt.

Pris på förfrågan. - 35816


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


'Charta öfver Nylands och Tavastehus samt Kymmenegårds Höfdingedömen...' - Hermelin 1798.

Charta öfver Nylands och Tavastehus samt Kymmenegårds Höfdingedömen
utgifven af Friherre S. G. Hermelin och författad af C. P. Hällström. Ausculant i Kl. Bergs Coll., 1798.

Kopparstickad och handkolorerad karta.
Storlek: 62x57 cm.

Pris: 7000 SEK - 26831 - Se bild.


'Charta öfver Åbo och Björneborgs Höfdingedöme...' - Hermelin 1799.

Charta öfver Åbo och Björneborgs Höfdingedöme.
Utgifven af Friherre S. G. Hermelin. Efter särskilde chartor författad af C. P. Hällström. Auscultant i Kl. Bergs Coll. 1799.
Kopparstickad och handkolorerad karta.
Storlek: 62x58 cm.

Pris: 7000 SEK - 26830 - Se bild.


Grevskapet Österbottens vapen - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Insigne Comitatus Ostrobotniae»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1712 efter teckning av Elias Brenner.
* III: 125 Grevskapet Österbottens vapen.
Ovanför ett kustlandskap, där jakt och fiske idkas, en blå sköld under grevlig (friherrlig) krona och i skölden sex hermeliner.

Pris på förfrågan. - 35817


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Sordovala stad. - ca. 1808

Charta öfver Sordovala Stad.
Belegen vid Ladoga strand 3 mil från swenska gräntsen. Aftagen efter ögonmått E. von Fiandt. Copierad av F. Gyllenkrok.
Manuskriptkarta, laverad. Utförd c:a 1808. 46,8x28,1 cm = måtten bredden x höjden.
Delar av pappret är brunfläckat.
Sordovala stad, Wiborgs län, Sordovala härad, vid norra kusten av Ladoga-sjön. År 1860, 900 invånare. Upptages på åtskilliga kartor under de oriktiga benämningarna Serdowola eller Serdobol.

Pris: 4000 SEK - 26836


'Charta öfver 1789 års Fälttog i Finland.' - Roos.

Charta öfver 1789 års Fälttog i Finland.
Infälld vy, 'Prospect af Kymmenegårds Säterie i Ryssland, där Hans Kongl. Maj:t af Sverige hade Sit Högquarter, under Campagnerne åren 1788 och 1789. Egendomen tilhörer en Handelsman Nath i Fredricshamn.' med tillhörande teckenförklaring á 17 nummer.
Samt textdel å kartbladet, 'Kort sammandrag af Arméens Positioner, Affairer och Marcher.'

Kopparstickad karta med svenska och ryska arméns trupper och befästningar kolorerade.
Storlek: 53x48 cm.
Krackeleringar i pappret. Skada i mittdelens vikning. Brun fläck i nedre hörnet. Obetydlig fläck i textdelen.

Pris: 6000 SEK - 26828


Kastellholm åt väster, » - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Castelholm Occasum Spectans»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1703.
* II: 75. Kastellholm åt väster.
Denna åländska fästning, som såväl under unionstiden som striderna mellan Sigismund och Karl IX var av stor betydelse, hade redan vid denna tid börjat få förfalla och förvandlades längre fram på 1700-talet till en ruin.

Pris på förfrågan. - 35826


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


'Charta öfver Sawolax och Karelens eller Kuopio Höfdingedöme...' - Hermelin ca 1800.

Charta öfver Sawolax och Karelens eller Kuopio Höfdingedöme
utgifven af Friherre S. G. Hermelin. Författad af C. P. Hällström. Graverad av Fr. Akrel.
Kopparstickad och handkolorerad karta.
Storlek: 63x56 cm. Kartytans bredd x höjd.

Pris: 7000 SEK - 26832Karta öfver Stockholm. - 1904.Smånate, Ruppia - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


'Charta öfver Storfurstendömet Finland...' - Hermelin 1799.

Charta öfver Storfurstendömet Finland
på Friherre S. G. Hermelins Anstalt och Omkostnad. Sammandragen och författad af C. P. Hällström. Philos. Magister och Auscultant i Kongl. BergsColl. 1799.
Kopparstickad och handkolorerad karta.
Storlek: 58x54 cm.

Pris: 8000 SEK - 26829 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Finland -


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.