VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Kastellholm åt väster, » - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Castelholm Occasum Spectans»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1703.
* II: 75. Kastellholm åt väster.
Denna åländska fästning, som såväl under unionstiden som striderna mellan Sigismund och Karl IX var av stor betydelse, hade redan vid denna tid börjat få förfalla och förvandlades längre fram på 1700-talet till en ruin.

Pris på förfrågan. - 35826


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Taivalkoski sågverk i Pudasjärvi socken.

Taivalkoski sågverk i Pudasjärvi socken.
Originaldokument signerat av hela den tillförordnade finska Senaten.
Med 7 namnunderskrifter samt kontrasignerat. Senatens sigill på präglat papper (ryska dubbelörnen). Charta sigillata '96 Kop. C. Kannér 1841'. Skattemärket präglat i pappret samt ombudsmannens namn på två stämplar 1841. 4 sidor. (2 skrivna och 2 blanka). Det välskrivna dokumentet i hög 4:o har varit vikt.
'HANS KEJSERLIGA MAJESTÄTS UTSLAG... UPPÅ ÄGARENS TILL TAIVALKOSKI MED BEHÖRIGT TILLSTÅND ANLAGDE FINBLADIGA SÅGVERK O PUDASJÄRVI SOCKEN, HANDLANDEN OLOF LUNDSTRÖMS GJORDA ANSÖKNING...'.

Daterat i 'Hans Kejserliga Majestäts Höga Namn, Dess tillförordnade Senat för Finland'.
(13/10 1841).

Pris: 2500 SEK - 39522


'Charta öfver 1789 års Fälttog i Finland.' - Roos.

Charta öfver 1789 års Fälttog i Finland.
Infälld vy, 'Prospect af Kymmenegårds Säterie i Ryssland, där Hans Kongl. Maj:t af Sverige hade Sit Högquarter, under Campagnerne åren 1788 och 1789. Egendomen tilhörer en Handelsman Nath i Fredricshamn.' med tillhörande teckenförklaring á 17 nummer.
Samt textdel å kartbladet, 'Kort sammandrag af Arméens Positioner, Affairer och Marcher.'

Kopparstickad karta med svenska och ryska arméns trupper och befästningar kolorerade.
Storlek: 53x48 cm.
Krackeleringar i pappret. Skada i mittdelens vikning. Brun fläck i nedre hörnet. Obetydlig fläck i textdelen.

Pris: 6000 SEK - 26828


'Charta öfver Wasa Höfdingedöme...' - Hermelin 1798.

Charta öfver Wasa Höfdingedöme
utgifven af Friherre S. G. Hermelin. Författad af C. P. Hällström Philos. Mag. och Ausc. vid K.Bergs Coll. 1798.
Koppargraverad och handkolorerad karta.
Storlek: 62x55 cm. Kartytans bredd x höjd.

Pris: 6000 SEK - 26834


Grevskapet Ålands vapen - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Insigne Comitatus Ålandiae»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1703.
* II: 74. Grevskapet Ålands vapen.
Över en slätt vandrar en ren med ring om halsen.

Pris på förfrågan. - 35825


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Hertigdömet Karelens vapen - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Insigne Ducatus Careliae»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1714, troligen efter teckning av Elias Brenner.
* III: 122. Hertigdömet Karelens vapen.
Ovanför ett landskap, där vilda djur jagas, en röd sköld under hertiglig (grevlig) krona, vari två inåtvända krökta armar med lyft sabel samt överst en krona.

Pris på förfrågan. - 35814


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Tavastehus slott åt väster och åt söder - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Arx Tawastehus Occasum versus» och »Arx Tawastehus versus meridiem»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1710.
* III: 127. Tavastehus slott åt väster och åt söder

Pris på förfrågan. - 35819


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Nystad - Sätersholm. - ca. 1808

Nystad - Sätersholm.
Okänd manuskriptkarta utan egentlig titel.
Laverad - osignerad men sannolikt ritad och målad av Fredrich E. Gyllenkrok c:a 1808. 46,8x28,4 cm = bredden x höjden.
Papper med vattenstämpel 'J. Honig & Zoonen'.
Delar av pappret är brunfläckat.
Kartan visar Nystad - Hemgrundet - Sätersholm - Uddnäs kyrka - Sandvik - Lång Halsen - Högnäs.

Pris: 4500 SEK - 26835


Nystad, stad i Åbo län vid en vik av Bottenhavet. Började bebyggas 1617 på Mäyhälä bys ägor.


'Charta öfver Åbo och Björneborgs Höfdingedöme...' - Hermelin 1799.

Charta öfver Åbo och Björneborgs Höfdingedöme.
Utgifven af Friherre S. G. Hermelin. Efter särskilde chartor författad af C. P. Hällström. Auscultant i Kl. Bergs Coll. 1799.
Kopparstickad och handkolorerad karta.
Storlek: 62x58 cm.

Pris: 7000 SEK - 26830 - Se bild.


Sordovala stad. - ca. 1808

Charta öfver Sordovala Stad.
Belegen vid Ladoga strand 3 mil från swenska gräntsen. Aftagen efter ögonmått E. von Fiandt. Copierad av F. Gyllenkrok.
Manuskriptkarta, laverad. Utförd c:a 1808. 46,8x28,1 cm = måtten bredden x höjden.
Delar av pappret är brunfläckat.
Sordovala stad, Wiborgs län, Sordovala härad, vid norra kusten av Ladoga-sjön. År 1860, 900 invånare. Upptages på åtskilliga kartor under de oriktiga benämningarna Serdowola eller Serdobol.

Pris: 4000 SEK - 26836Stockholm - Mentzer ca 1860.Fjällfibla, Arnica Alpina Olin - Lindman, C. A. M, Bilder ur Nordens Flora 1917-26.


'Charta öfver Storfurstendömet Finland...' - Hermelin 1799.

Charta öfver Storfurstendömet Finland
på Friherre S. G. Hermelins Anstalt och Omkostnad. Sammandragen och författad af C. P. Hällström. Philos. Magister och Auscultant i Kongl. BergsColl. 1799.
Kopparstickad och handkolorerad karta.
Storlek: 58x54 cm.

Pris: 8000 SEK - 26829 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Finland -


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.