VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Hertigdömet Norra Finlands vapen - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Insigne Ducatus Finlandiae Septentrionalis»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1715, troligen efter teckning av Elias Brenner.
* III: 121. Hertigdömet Norra Finlands vapen.
Ett landskap, där odlingsarbete bedrives, medan därinvid en björn frossar på sitt rov - ett gränsområde alltså för vildmark och odling. Ovanför under hertiglig (grevlig) krona en delad sköld, vars övre hälft är svart med två stjärnor och den nedre guld; i skölden en upprättstående krönt björn med sabel i högra framtassen, övre hälften guld och den nedre svart.

Pris på förfrågan. - 35813


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Kastellholm åt väster, » - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Castelholm Occasum Spectans»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1703.
* II: 75. Kastellholm åt väster.
Denna åländska fästning, som såväl under unionstiden som striderna mellan Sigismund och Karl IX var av stor betydelse, hade redan vid denna tid börjat få förfalla och förvandlades längre fram på 1700-talet till en ruin.

Pris på förfrågan. - 35826


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


'Charta öfver Nylands och Tavastehus samt Kymmenegårds Höfdingedömen...' - Hermelin 1798.

Charta öfver Nylands och Tavastehus samt Kymmenegårds Höfdingedömen
utgifven af Friherre S. G. Hermelin och författad af C. P. Hällström. Ausculant i Kl. Bergs Coll., 1798.

Kopparstickad och handkolorerad karta.
Storlek: 62x57 cm.

Pris: 7000 SEK - 26831 - Se bild.


Grevskapet Savolax vapen - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Insigne Comitatus Savolaxiae»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1714, troligen efter teckning av Elias Brenner.
* III: 126. Grevskapet Savolax vapen.
Ovanför ett skogslandskap med en jaktscen en svart sköld under grevlig (friherrlig) krona; i skölden en gyllene båge med pil.

Pris på förfrågan. - 35818


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Taivalkoski sågverk i Pudasjärvi socken.

Taivalkoski sågverk i Pudasjärvi socken.
Originaldokument signerat av hela den tillförordnade finska Senaten.
Med 7 namnunderskrifter samt kontrasignerat. Senatens sigill på präglat papper (ryska dubbelörnen). Charta sigillata '96 Kop. C. Kannér 1841'. Skattemärket präglat i pappret samt ombudsmannens namn på två stämplar 1841. 4 sidor. (2 skrivna och 2 blanka). Det välskrivna dokumentet i hög 4:o har varit vikt.
'HANS KEJSERLIGA MAJESTÄTS UTSLAG... UPPÅ ÄGARENS TILL TAIVALKOSKI MED BEHÖRIGT TILLSTÅND ANLAGDE FINBLADIGA SÅGVERK O PUDASJÄRVI SOCKEN, HANDLANDEN OLOF LUNDSTRÖMS GJORDA ANSÖKNING...'.

Daterat i 'Hans Kejserliga Majestäts Höga Namn, Dess tillförordnade Senat för Finland'.
(13/10 1841).

Pris: 2500 SEK - 39522


Viborgs stad och slott - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Wiiborg»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1709.
* III: 123. Viborgs stad och slott.
Överst en sköld med stadens vapen, ett W och tre kronor. Å planschen utmärkas en del av förstaden Siikaniemi (»Suburbij Sicaniemi Pars»), en vik av Östersjön (»Sinus Maris Baltici»), kungliga slottet (»Arx Regia»), kastell (»Castellum») och Pantsarlax, en förstad till Viborg. Denna betydelsefulla gränsfästning erövrades redan 1710 av ryssarna.

Pris på förfrågan. - 35815


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Grevskapet Nylands vapen - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Insigne Comitatus Nylandiae»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1714, troligen efter teckning av Elias Brenner.
* III: 124 Grevskapet Nylands vapen.
Ovanför ett landskap, där jordbruksarbete vid en gård bedrives, en blå sköld under grevlig (friherrlig) krona med två strömmar och mellan dessa en båt.

Pris på förfrågan. - 35816


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.


Mennander och den finska senaten. - 1846.

Mennander och den finska senaten.
Originaldokument signerat av hela den tillförordnade finska senaten.
Senatens sigill på präglat papper (bruntonat). Dokumentet ligger i glas och ram inlagt med syrafri passepartout.
'Wi Nicolai den förste... Kejsare och Sjelfherrskare öfver hela Ryssland, Stor-furste till Finland...'.

Diplom för utmärkelsetecken för vice landskamreraren Gustaf Reinhold Mennander. Daterat Helsingfors 9 febr. 1846.
Undertecknat av dess tillförordnade senat för Finland. 11 namnunderskrifter med kontrasignaturen. Bland namnen bl.a. P. W. Pipping och O. R. Rehbinder.

Pris: 2500 SEK - 39521


'Charta öfver 1789 års Fälttog i Finland.' - Roos.

Charta öfver 1789 års Fälttog i Finland.
Infälld vy, 'Prospect af Kymmenegårds Säterie i Ryssland, där Hans Kongl. Maj:t af Sverige hade Sit Högquarter, under Campagnerne åren 1788 och 1789. Egendomen tilhörer en Handelsman Nath i Fredricshamn.' med tillhörande teckenförklaring á 17 nummer.
Samt textdel å kartbladet, 'Kort sammandrag af Arméens Positioner, Affairer och Marcher.'

Kopparstickad karta med svenska och ryska arméns trupper och befästningar kolorerade.
Storlek: 53x48 cm.
Krackeleringar i pappret. Skada i mittdelens vikning. Brun fläck i nedre hörnet. Obetydlig fläck i textdelen.

Pris: 6000 SEK - 26828


Grevskapet Österbottens vapen - Svecia Antiqua et Hodierna.

»Insigne Comitatus Ostrobotniae»
Kopparstick av J. v. d. Aveelen 1712 efter teckning av Elias Brenner.
* III: 125 Grevskapet Österbottens vapen.
Ovanför ett kustlandskap, där jakt och fiske idkas, en blå sköld under grevlig (friherrlig) krona och i skölden sex hermeliner.

Pris på förfrågan. - 35817


Med * utmärkes att kopparplåten till planschen finns bevarad i Nationalmuseum. Hänvisningar till sidnummer avser 1924 års upplaga.
Priset avser originalupplagan, senare upplagor kan finnas till lägre pris.Stockholm - Mentzer ca 1860.Knut Skrifvares adliga ätt - C. H. Tersmeden ca 1900.


'Charta öfver Storfurstendömet Finland...' - Hermelin 1799.

Charta öfver Storfurstendömet Finland
på Friherre S. G. Hermelins Anstalt och Omkostnad. Sammandragen och författad af C. P. Hällström. Philos. Magister och Auscultant i Kongl. BergsColl. 1799.
Kopparstickad och handkolorerad karta.
Storlek: 58x54 cm.

Pris: 8000 SEK - 26829 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Finland -


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.