VÖBAM - Din källa till den äldre bild- och kartvärlden. - Regeringsgatan 77, Mån-Fre 12-18, 08-102121.
Liknande objekt.

Danmark, 1:40.000 - Geodaetisk institut 1930-talet.

Danmark
Danmark. Skala 1:40.000
Geodaetisk institiut, Generalstabskort.
Två enkla pappband med totalt ca 230 kartor i färg.
Enstaka kartor med skador, vissa ihopmonterade och sedan bundna.
Kartorna saknar ursprungsår, rättade på 1920-talet och tryckta på 1920-/1930-talen, mestadels sent 1930-tal.
Storlek: ca 56x49 cm. Bredden x höjden.

Pris: 3500 SEK - 26820


'Iutiae' - Frederick de Wit, Pieter Mortier ca 1710.

Iutiae. Tabula in qua sunt Dioeceses Alburgensis, Wiburgensis, Ripensis et Arhusiensis quae et Sunt Divisae In omnia Dominia.
Per F. de Wit Amstelodami. Ex Officina P. Mortier.
Handkolorerad koppargraverad karta, originalkolorerad kartusch.
Storlek: 48x58 cm, kartytans bredd x höjd.
Vikt. Fint skick.
Kartan visar förutom Jylland en del av Fyn med Odense. Jylland är uppdelat i de fyra biskopsdömena, Viborgs stift, Ribe stift, Århus stift och Haderslevs stift.

Pris: 4000 SEK - 39801 - Se bild.


Avdraget (kartan) troligen gjort av Pieter Mortier (eller dennes dödsbo) från kopparplåten som Frederick de Wit hade graverat ett par decennier tidigare. Pieter Mortier köpte större delen av Frederick de Wit's dödsbo 1710 (fyra år efter den senares frånfälle) men fick knappt njuta av inköpet förrän han själv avled 1711. Man fortsatte att trycka kartorna under Pieter Mortiers namn fram till 1721 då hans son och Johannes Covens startade sin firma och började utgivningen under namnet Covens & Mortier.


Erövringen av Kronborg 1658. - Erik Dahlberg 1696.

Scr. Reg. Caroli Gustavi Victoriosus e Stalandia disecssus facta Pace Rothschildensi d. 5. Martij 1658.
A. Scr. Rex Sueciae in Celoce Scr. Reg. Daniae.
B. Senatores et officiales Danici Ser: Regi. valedicentes.
Dahlberg ad vin. delin.
Efter Erik Dahlberg utgivet av Samuel von Pufendorf i Karl X Gustafs historia 1696.
Faksimil på tidstypiskt lumppapper och vackert handkolorerad i Italien.
Storlek: 58x24 cm.
Bilden visar belägringen och erövringen av Kronborg, 6 september 1658, under Karl X Gustafs andra danska krig.

Pris: 1500 SEK - 41332 - Se bild.


Belägringen av Köpenhamn 1658. - Erik Dahlberg 1696.

Obsidium Haffniense A.o 1658.
Typus Haffniae Regni Daniae Metropolis et Sedis Regiae ut et Obsidii qua ā S.R. Maj. Sueciae Anno 1658 premebatur.... Accurate obserwavit et delines Er. I. Dahlberg L. Suprems. Castrorum metal.
Efter Erik Dahlberg och J. le Pautre, originalet utgivet av Samuel von Pufendorf i Karl X Gustafs historia 1696.
Faksimil på tidstypiskt lumppapper och vackert handkolorerad i Italien.
Storlek: 106x28 cm.
Bilden visar belägringen av Köpenhamn under Karl X Gustafs andra danska krig. I februari året efter kom svenskarna att försöka ta staden med storm men slogs tillbaka.

Pris: 2500 SEK - 41331 - Se bild.


Kvinna från Grönland. - ca 1797.

Groenlandaise.
Koppargraverad och handkolorerad bild.
Troligen ur 'Costumes de Différents Pays.'
Storlek: ca 11x17 cm, bildytans bredd x höjd.
Bilden visar en kvinna från Grönland.

Pris: 1500 SEK - 41773 - Se bild.


Raritet.


Insularum Danicarum. - F. de Wit, Pieter Mortier ca 1710.

Insularum Danicarum ut Zee-landiae, Fioniae, Langelandiae, Lalandiae, Falstriae, Fembriae, Monae, aliarumq in Mari Balthico Sitar Descriptio.
Per F. de Wit.
Amstelodami ex Officina Petri Mortier.
Koppargraverad och handkolorerad karta.
Tryckt i Amsterdam av Pieter Mortier.
Storlek: 58x48 cm, kartytans bredd x höjd.
Reparationer.
Kartan visar de danska öarna.

Pris på förfrågan. - 41353 - Se bild.


'Kong Frederik den Syvende og Kong Carl den Femtendes indtog i Kiöbenhavn.' - Albert Duck ca 1862.

D.D. M.M. Kong Frederik den Syvende og Kong Carl den Femtendes indtog i Kiöbenhavn den 19de Juli 1862.
Litograferad plansch.
Storlek: 52x37 cm. Bildytans bredd x höjd.

Pris: 1200 SEK - 26821


'Kort over den Sydlige Deel af Fyen tilligemed det tilgraendsende Stykke af Hertugdommet Schleswig...'. - H. Skanke 1783.

Kort over den Sydlige Deel af Fyen tilligemed det tilgraendsende Stykke af Hertugdommet Schleswig
saavelsom Øerne Langeland, Taasinge, Aeroe, Als og mellemliggende smaae Øer under det Kongelige Viidenskabernes Societets Direction ved rigtig Landmaaling optaget og ved trigonometriske samt astronomiske Operationer prövet. Tegnet af H. Skanke Aar 1783.

Kopparstick, uppf. på väv i rutor. 86 x 57 cm. Småskador utan betydelse, riven uppe i högra hörnet utanför den tryckta ramen.

Pris: 4500 SEK - 26815


'Regno di Danimarca' - efter Isaak Tirion, 1700-talets mitt.

Regno di Danimarca.
Koppargraverad karta.
Italiensk utgåva, kartan ursprungligen gjord av Isaak Tirion under 1700-talets första hälft.
Stor fuktfläck i nedre marginalen, påverkar inte kartbilden.
Storlek: 34x28 cm. Kartytans bredd x höjd.
Kartan visar Danmark med norra Tyskland och Skåne och Halland.

Pris: 2500 SEK - 26812 - Se bild.


'Den Nord Vestlige Fierdedeel af Siaelland...'. - C. Wessel 1771.

Den Nord Vestlige Fierdedeel af Siaelland
under det Kongl: Videnskabernes Societets Direction ved rigtig Landmaalning optaget og ved trigonometriske samt astronomiske Operationer prövet. Tegnet af C. Wessel Aar 1771
Kopparstick, uppf. på väv i rutor. 68 x 57 cm. Två obetydliga hörnskador. Ingen kartförlust endast skador vid den tryckta ramen.

Pris: 4000 SEK - 26814Amiral Häggs flaggkarta. - Stockholm 1888.'Canots d'Oonalashka.' - John Webber, slutet av 1700-talet.


'Iutia Septentrionalis' - Mercator, första halvan av 1600-talet.

Iutia Septentrionalis
Koppargraverad och originalhandkolorerad karta över del av Jylland.
Fransk utgåva av Hondius.
Storlek: 40x29 cm. Kartytans bredd x höjd.
Reparerad reva i mittvecket ute i marginalen. Kartan har varit vikt.

Pris: 4500 SEK - 26808 - Se bild.
Europa - Nordeuropa - Danmark - Jylland


P.g.a. problem med beställningsformuläret, maila oss direkt på info@vobam.se och ange objektets idnummer (femsiffriga numret bredvid priset) och Ditt namn, adress och mobilnummer så återkommer vi inom tre dagar. Om vi inte hört av oss ring på 08-102121.

Frakt- och betalningsvillkor.

Förfrågan / beställning besvaras normalt inom tre arbetsdagar.

Kända kunder och institutioner betalar mot faktura. Beställningar under 500 SEK inkl. frakt skickas mot faktura förutsatt att mottagarens kontaktuppgifter är verifierbara.

Beställda varor skickas i stafett eller pappkuvert som brev i möjligaste mån. Normal fraktkostnad för inrikes brevförsändelser är 70 SEK och inkl. förutom porto även packmaterial. Utrikes försändelser samt varor som inte kan skickas som brev debiteras högre fraktkostnad.

Ramade varor skickas ej, endast upphämtning i butik.

VÖBAM tar EJ kredit-/kontokort. Betalning sker till vårt plusgiro eller via paypal eller kontant i butiken.

VÖBAM förbehåller sig rätten till fakturerad vara tills full betalning erlagts.